poniedziałek, 3 sierpnia 2015

XXIII Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Licheniu „Pomaganie pomaga„ 24- 26 lipca 2015 roku.

        STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE

39-300 Mielec ul. Chopina 8, tel. (017) 583-40-00

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 


Zakończyły się XXIII Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Licheniu pod hasłem: „Pomaganie pomaga„ 24- 26 lipca 2015 roku.
        W trakcie ceremonii otwarcia XXIII Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych po raz drugi została wręczona nagroda „Pelikan,, laureatem został Bohdan Woronowicz dr. n. med., specjalista psychiatra, certyfikowany specjalista i superwizor terapii uzależnień. Jeden z dwójki fundatorów Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce oraz pierwszy Powiernik klasy A(niealkoholik) w polskiej Wspólnocie Anonimowych Alkoholików. Prezes Zarządu Fundacji Zależni-Nie-Zależni.
       O godz.13.00 na skwerku przed budynkiem Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym wystartowała Scena Młodzieżowa, gdzie osoby młode tak ciałem, jak i duchem, mogły zaprezentować swoje talenty artystyczne (wokalne, instrumentalne itd.) Pomimo burzowej pogody i deszczu raz po raz siąpiącego z nieba, atmosfera Spotkań Trzeźwościowych ani na moment nie uległa pogorszeniu, a ponad 20 000 uczestników aktywnie brało udział w przygotowanych mityngach i imprezach towarzyszących.
       O godz.16:00 na Placu Koronacyjnym w starej części Sanktuarium wystąpił z prelekcją laureat - dr Bohdana Woronowicza, który mówił o ważnej roli osoby pomagającej, że „pomaganie - pomaga” w zachowaniu abstynencji, w drodze do trzeźwienia i nowego życia. Odpowiadał również na pytania uczestników spotkań Trzeźwościowych.
        Z kolei o 17.00 rozpoczęły się mitingi tematyczne dla: Anonimowych Alkoholików (AA), Krewnych i Przyjaciół Alkoholików (Al.-Anon), Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA), Anonimowych Narkomanów (AN), Anonimowych Hazardzistów (AH), Anonimowych Palaczy (AP), Anonimowych Żarłoków (AŻ), Dzieci Alkoholików (Alten), Anonimowych Uzależnionych od Seksu i Miłości (SLAA), Anonimowych DepresANTÓW (ad), Anonimowych Seksoholików oraz krewnych i przyjaciół (SA i S-Anon) oraz warsztaty wsparcia dla osób zadłużonych i ich rodzin.
Kulminacyjnym punktem 23. Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych w Licheniu była msza św. w licheńskiej bazylice o godz.19:00 podczas której homilię do zgromadzonych wygłosił ks. Robert Krzywicki MIC, dyrektor Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym, główny organizator spotkania.
       W słowie zwrócił uwagę na zmianę, jaka następuje w sercu osoby uzależnionej, gdy swoje życie opiera na wierze i ofiarowaniu się Bogu: „Trzeźwienie – zdaniem kaznodziei – to zmiana siebie, swojego myślenia, swoich czynów. To są trzeźwe myśli, które pozwalają normalnie funkcjonować i stawać się lepszymi. Jezus nie był egoistą, ale przede wszystkim myślał o innych ludziach. Był dla nas przykładem, jak mamy żyć” – mówił kaznodzieja. Zawracając się do osób uzależnionych dziękował za przybycie, gdyż dzięki takiej liczbie wielu mogło poczuć, że nie są sami ze swoim nałogiem, że można z nim walczyć i wygrać.
       We Mszy św. uczestniczyło około 10 tysięcy wiernych. Dla tych, dla których nie wystarczyło miejsca wewnątrz licheńskiej świątyni, został przygotowany telebim, dzięki któremu mogli uczestniczyć w Eucharystii na zewnątrz kościoła.
       W trakcie 23.Ogólnopolskich Spotkaniach Trzeźwościowych pracowało 50 psychologów i specjalistów z zakresu uzależnień oraz 150 wolontariuszy, a w konfesjonałach na wiernych czekało niemalże 50 księży, którzy spowiadali wiernych z krótkimi przerwami od 5.45 do 20.
       Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie” z Mielca tradycyjnie zorganizowało wyjazd do Lichenia dla 52 osób. W czasie wyjazdu uczestnicy mieli okazję oprócz aktywnego uczestnictwa w programie XXIII Spotkań Trzeźwościowych, także zwiedzić zamek w Nidzicy
oraz muzeum bł. siostry Faustyny Kowalskiej.
Mimo deszczowej pogody  wyjazd przebiegał w kapitalnej atmosferze, a dla wszystkich uczestników było to ogromne duchowe przeżycie i „doładowanie akumulatorów” na cały rok (mówi prezes Stowarzyszenia „Nowe Życie” Bogusław Kołacz). Należy wspomnieć, że mielczanie już po raz 15 zatrzymali się u zaprzyjaźnionej rodziny Państwa Mertowskich, którym z tej okazji przekazali podziękowania i pamiątkowy album o historii naszego miasta.
       Udział w Spotkaniach Trzeźwościowych w Licheniu jest jakby naturalnym rozpoczęciem obchodzonego w sierpniu miesiąca trzeźwości.

W.Kr.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz