niedziela, 15 marca 2015

Obóz Bereźnica Wyżna

    STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE  
 „NOWE ŻYCIE”
39-300 Mielec ul. Chopina 8, tel. (017) 583-40-00
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 


OGŁOSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” zaprasza na obóz terapeutyczny:

W Bereźnicy Wyżnej k/Polańczyka


w dniach 17 do 19.04.2015

Temat obozu: "Możliwość decydowania o sobie (każdy człowiek ma prawo do godnego życia)"


Wyjazd w dniu 17.04.2015 r. o godz. 7.00 z ul. Głowackiego – obok dworca PKP
(z pod kasztana)

Obóz przeznaczony jest dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Dla osób uzależnionych wymagane jest minimum 3 miesiące abstynencji.

Ilość miejsc ograniczona do 15 +3 (specjaliści terapii oraz kierowca)

Opłata:
Członek stowarzyszenia – 100 zł;
Pozostali – 120 zł.

Warunkiem uzyskania zniżki przez członka stowarzyszenia jest uregulowana składka członkowska za 2013 oraz 2014 rok.

Opłatę na obóz dokonać należy do dnia 10.04.2015 r. u kol. Wirginiusza tel. 889165879, Henryka lub Bogdana tel. 1758340000 na zasadach obowiązujących  dotychczas.

W trakcie obozu w ramach integracji przewidziana jest turystyka górska.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od zleceniodawcy

Gminy Miejskiej Mielec

Droga Krzyżowa 13.03.15.
 Droga Krzyżowa
W dniu 13.03.2015. o godz. 17.30 w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu na Osiedlu obyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej zorganizowane przez środowiska trzeźwościowe działające w Mielcu.
To już tradycja, że członkowie grup AA i Al.-Anon, Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” i ludzie, którym odpowiada idea trzeźwości wspólnie modlą się w intencjach pomocy potrzebującym, wytrwałości trwającym w trzeźwości oraz ochrony przed nałogami i innymi zagrożeniami.
Podziękowanie dla ks. Mariusza Gródka za wprowadzenie w temat i przewodnictwo w nabożeństwie. Ks. Mariusz jest prezesem Poradni Profilaktycznej „ARKA”, która zajmuje się m.in. problematyką uzależnień.W.Kr.