poniedziałek, 11 maja 2020

Komputer dla Stowarzyszenia!

A JEDNAK SIĘ DA!

Mimo panującej pandemii koronawirusa, zamieszaniu związanemu z wyborami, życie toczy się nadal. Organizacje pozarządowe niosące pomoc i wsparcie, zwłaszcza w tym trudnym okresie borykają się z jeszcze większymi problemami niż w normalnym czasie. Tym bardziej cenne są wszystkie inicjatywy służące wzmacnianiu pozycji i polepszaniu warunków pracy tych, którzy swój prywatny czas poświęcają innym.W dniu 08.05.2020. w Biurze Pana Posła Fryderyka Kapinosa w Mielcu miało miejsce symboliczne przekazanie 10 zestawów komputerowych pozyskanych za jego pośrednictwem z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie. Komputery zostały przekazane dla: świetlicy prowadzonej przez Parafię pw. Trójcy Przenajświętszej w Mielcu na Smoczce i świetlicy Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie "Tchnienie", ul. Pisarka 16 w Mielcu – po cztery zestawy. Po jednym zestawie dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wadowicach Górnych i dla Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” z Mielca.


Jak napisał na swoim profilu Pan Poseł Kapinos – „Bez dobrej współpracy z Dyrektorem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie Teresa Pamuła która ofiarowała mi ten sprzęt, to wsparcie nie byłoby możliwe. Serdecznie dziękuje za ten dar serca😍. Dziękuje także radnej miejskiej Urszuli Malińskiej która była spirytus-movens całej tej akcji”.
A My dziękujemy Panu Posłowi Fryderykowi Kapinosowi i pozostałym wyżej wymienionym osobom za możliwość włączenia się do całej akcji oraz za sprzęt, który wykorzystamy w prowadzonym przez nas Punkcie Konsultacyjno Informacyjnym ds. Uzależnień jak i do innych działań Stowarzyszenia.

WKr.