Kontakt


Poczta                                             tel: 17 583 40 00
                adres: Chopina 8, 39-300 Mielec
email: stowarzyszenie@nowezycie.mielec.pl


KRS           000219331; 
NIP             817-16-61-333; 
 REGON      690507807; 

konto bankowe 23 1140 2017 0000 4802 0787 0522

W styczniu
biuro czynne :                    
                                           sobota                    -  17:00 - 20:00
                                           niedziela                -   17:00 - 20:00