wtorek, 19 września 2023

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2023

 


plakat.jpg

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA obejmuje:

1) poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
2) wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym - w to miejsce prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu oraz poinformować o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
4) nieodpłatną mediację.

npp_2.png

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE obejmuje:

1) poinformowanie o przysługujących prawach i obowiązkach,
2) wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, sporządzenie planu działania i pomoc w jego realizacji,
3) nieodpłatną mediację.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

npp_3.png

NIEODPŁATNA MEDIACJA obejmuje:


1) poinformowanie o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów,
2) przeprowadzenie mediacji,
3) przygotowanie wniosku o przeprowadzenie mediacji, wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem
3) przeprowadzenie mediacji.

Z nieodpłatnej mediacji można skorzystać we wszystkich punktach pomocy prawnej na terenie powiatu mieleckiego (harmonogram poniżej). 

Informacje o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyściach z tego wynikających POBIERZ

_________________________________________________________________________________________

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA - DLA KOGO? 

Z nieodpłatnej pomocy może skorzystać każdy, kto nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy i złoży takie oświadczenie. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

dla_kogo.jpg

Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis POBIERZ

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis POBIERZ

__________________________________________________________________________________________

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punktach na terenie Powiatu Mieleckiego, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego świadczenie pomocy prawnej może odbywać się także za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

harmonogram_0106-3108.jpg

Termin wizyty w punkcie można ustalić:
• pod numerem telefonu: 17 78 00 416 (pon. w godz. 7.30 - 16.30, wt.-pt. 7.30 - 15.30, pt. 7.30 - 14.30),
• za pośrednictwem strony internetowej https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc
• e-mailem: npp@powiat-mielecki.pl

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza lokalem punktu albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 

Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji POBIERZ

__________________________________________________________________________________________

ZOBACZ MATERIAŁY VIDEO O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ: 

Video o NPPP

Video o NPPP 2

___________________________________________________________________________________________

DO POBRANIA: 

• Wniosek o udzielenie bezpłatnej porady prawnej POBIERZ
• Karta informacyjna poradnictwa nieodpłatna pomoc prawna POBIERZ
• Karta informacyjna poradnictwa nieodpłatne poradnictwo obywatelskie POBIERZ
• Karta informacyjna poradnictwa nieodpłatna mediacja POBIERZ
• Karta informacyjna - pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem POBIERZ

poniedziałek, 4 września 2023

Obóz Skorzeszyce!!!

 


Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie” organizuje wyjazd na Obóz Terapeutyczny w Skorzeszycach.


Temat:
"Cykle Życia, zmiana ról życiowych"

w dniach: 05 - 08.10.2023 r. (4 dni)

 

Wyjazd w dniu 05.10.2023 r.  godz. 700 z ul. Głowackiego – obok dworca PKP

(spod kasztana)

 

Ilość miejsc ograniczona, max 35 – decyduje kolejność wpłat!!!

 

Opłata: noclegi, wyżywienie i transport!

 

260,- zł – członkowie stowarzyszenia (składka za 2022 i 2023 rok)

290,- zł – pozostałe osoby

 

Dla uzależnionych minimum 3 miesiące abstynencji!!!

Przewidziane zwiedzanie ciekawych miejsc i turystyka rekreacyjna!

ZAPISY:

W OPiTU Mielec oraz u Wirka, Henryka i Bogdana w Punkcie Konsultacyjnym i w biurze Stowarzyszenia
- tel. 17 583 4000, 570 858 290, 504 812 718.

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy

Gminy Miejskiej Mielec


Zakończenie Dni Seniora 2023 Mielec

 

    W dniu 03.09.2023 r. o godz. 14.45 z opóźnieniem spowodowanym deszczem rozpoczęła się uroczysta Gala Zakończenia VI Mieleckich Dni Seniora. W Gali oprócz mieleckich seniorów z różnych środowisk i organizacji społecznych wzięli udział przedstawiciele Władz Samorządowych z Prezydentem Mielca Jackiem Wiśniewskim na czele oraz  Panią Poseł Krystyną Skowrońską.

    W imieniu Seniorów symboliczne "klucze do miasta" zwróciła Prezydentowi Miasta Przewodnicząca Mieleckiej Rady Seniorów Pani Stanisława Rzeźnik
    W trakcie imprezy organizacje reprezentujące seniorów otrzymały pamiątkowe Statuetki, w naszym imieniu statuetkę z rąk Prezydenta Mielca odebrał Prezes Stowarzyszenia Bogusław Kołacz.


    Następnie odbyły się występy artystyczne rozpoczęte koncertem Mieleckiej Orkiestry Dętej, a następnie swoją twórczość i występy prezentowali już seniorzy z Mielca i zaproszeni goście.

    Poniżej link do informacji w portalu hej.mielec:

VI Dni Seniora w Mielcu