czwartek, 25 maja 2023

Nieodpłatne Punkty Pomocy Prawnej

 

HARMONOGRAM UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI W POWIECIE MIELECKIM W 2023 R.


Termin wizyty w punkcie można ustalić:
• pod numerem telefonu: 17 78 00 416 (pon. w godz. 7.30 - 16.30, wt.-pt. 7.30 - 15.30, pt. 7.30 - 14.30),
• za pośrednictwem strony internetowej https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc
• e-mailem: npp@powiat-mielecki.pl

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza lokalem punktu albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 

Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji POBIERZ

Link do najnowszych informacji i poradnictwie obywatelskim i nieodpłatnej pomocy prawnej macie tutaj: 

https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-mielecki-2023/