niedziela, 28 lutego 2016

Obóz Muszyna 08-10.04.16.

                                                                            
STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE
  39-300 Mielec, ul. Chopina 8,  tel: 17-583-40-00
ORGANIZACJA    POŻYTKU    PUBLICZNEGO
www.nowezycie.mielec.pl

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie” zaprasza na obóz terapeutyczny do  miejscowości:

Muszyna

w dniach 8 - 10.04.2016

Temat obozu: Uzależnienie, a godność człowieka – moja droga do zdrowienia


Wyjazd w dniu 08.04.2016 r. o godz. 6.00 z ul. Głowackiego – obok dworca PKP   (spod kasztana)

Obóz przeznaczony jest dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Dla osób uzależnionych wymagane jest minimum 3 miesiące abstynencji.

Ilość miejsc ograniczona do 15 +3 (specjaliści terapii oraz kierowca)

Opłata:
Członek stowarzyszenia – 105 zł;
Niezrzeszeni – 120 zł.

Warunkiem uzyskania zniżki przez członka stowarzyszenia jest uregulowana składka członkowska za 2015 oraz 2016 rok.

Opłatę dokonać należy do dnia 03.04.2016 r. u kol. Bogusława Kołacz, Wirginiusz Królewicz tel. 175834000  lub OPiTU Mielec 177887040 na zasadach obowiązujących  dotychczas.

W trakcie obozu w ramach integracji przewidziana jest turystyka.


Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy

Gminy Miejskiej Mielec

Co u nas w 2016 r

                                                                                        
STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE
  39-300 Mielec, ul. Chopina 8,  tel: 17-583-40-00
ORGANIZACJA    POŻYTKU    PUBLICZNEGO
www.nowezycie.mielec.pl

Co u nas w 2016 r

W 2016 roku – podobnie jak w latach ubiegłych Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE” - zostało beneficjentem konkursów na realizacje zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Mielca. Są to:
  1. Działania na rzecz utrzymania trzeźwości i abstynencji przez osoby uzależnione. Terapia osób współuzależnionych,
  2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Współuzależnień
  3. „Streetworker” - organizacja i prowadzenie programu pracy podwórkowej z młodzieżą z terenu Mielca
W ramach pierwszego z nich planujemy razem z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu zorganizowanie trzech obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, które rozpoczęły trudny proces zdrowienia lub pragną pogłębiać swoją wiedzę i doświadczenie w życiu wolnym od nałogów. Zostaną również zorganizowane warsztaty poświęcone asertywności w codziennym życiu i specjalistyczne warsztaty  DDA. Jak co roku przygotowujemy dwa duże wyjazdy grupowe na Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe do Częstochowy i Lichenia. W planach jest także XII Turniej Strzelecki o puchar Prezesa Stowarzyszenia połączony z piknikiem rodzinnym na Strzelnicy LOK w którym biorą udział zaprzyjaźnione Kluby HDK, organizacje patriotyczne – „Strzelec”, „Orzeł Biały” i inne. W grudniu zorganizujemy zabawę mikołajkową dla dzieci, a rok zamkniemy kolejnym już Bezalkoholowym Rodzinnym Balem Sylwestrowym, który na trwałe wpisał się w kalendarz mieleckich imprez sylwestrowych.
A tak wygląda plan działań na 2016 r.

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.01.2016. do 31.12.2016.
Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego14)
Terminy realizacji poszczególnych działań
Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
1.      Zajęcia sportowo – rekreacyjne w Świetlicy – Mielec
Styczeń–marzec/listopad–grudzień 2016


Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
2.      Obóz terapeutyczny dla osób uzależnionych i współuzależnionych – Bereźnica Wyżna lub Muszyna
Marzec/kwiecień 2016
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
3.      Trening asertywności dla osób uzależnionych – Nowa Wieś
Maj/czerwiec 2016
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
4.      XII Turniej Strzelecki połączony ze spotkaniem integracyjnym z Klubami Honorowych Dawców Krwi
Maj/czerwiec 2016
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
5.      XXVII Jasnogórskie Spotkania Trzeźwościowe – Częstochowa
Maj/czerwiec 2016
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
6.      XXII Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe – Licheń
Lipiec/sierpień 2016
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
7.      Warsztaty terapeutyczne DDA – Nowa Wieś
Sierpień/wrzesień 2016
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
8.      Obóz terapeutyczny dla osób uzależnionych i współuzależnionych – Ustrzyki Dolne
Sierpień/wrzesień 2016
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
9.      Obóz terapeutyczny dla uzależnionych i współuzależnionych – Muszyna lub Wisła
Październik/listopad 2016
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
10.  Zabawa Mikołajkowa dla dzieci – Mielec
Listopad/grudzień 2016
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
11.  Bezalkoholowy Rodzinny Bal Sylwestrowy – Mielec
Listopad/grudzień 2016
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”


W ramach Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Współuzależnień można u nas skorzystać z bezpłatnej porady takich specjalistów jak: pedagog, psycholog, prawnik, pracownik socjalny oraz terapeuta ds. uzależnień. W czasie ich pracy działa zawsze telefon zaufania, a to szczegółowy harmonogram dyżurów:


Poniedziałek
1500 - 1700
Konsultant – pedagog
Alina Szklarz
1700 - 1900
Konsultant – psycholog
Katarzyna
Bierzyńska - Pawłowska
Wtorek
1600 – 1800
Problematyka alkoholowa i współuzależnienia
Henryk Pokrzywiński
1800 - 2000
Konsultant - prawnik
Teresa
Kozek - Frask
Środa
1430 - 1730
Konsultant -  psycholog
Katarzyna Klich
1600 - 2000
Konsultant psycholog - psychoterapeuta
Renata Franczyk
Czwartek
1600 - 1800
Przeciwdziałanie przemocy. Sprawy socjalne
Beata Kardyś
1800 – 2000
Specjalista Psychoterapii Uzależnień (w procesie certyfikacji)
Mariusz Surowiec
1800 - 2000
Konsultant - prawnik
Teresa
Kozek - Frask
Piątek
1600  1800
Problematyka alkoholowa i współuzależnienia – instruktor terapii uzależnień
Bogusław Kołacz
czynny w godzinach każdego dyżuru: od poniedziałku do piątku
TELEFON ZAUFANIA – 17 583 40 00

W tym roku udało się uzyskać przychylność władz Miasta dla programu „Streetworker”, który wreszcie będzie funkcjonować przez cały rok! Mamy troje fachowych animatorów, którzy będą dbać o to, aby dzieci i młodzież objęte programem znalazły możliwość realizowania własnych pasji i rozwijania nowych, poznawania historii Miasta, regionu i Polski. Uczestniczenia w ciekawych wydarzeniach społecznych i artystycznych dzięki którym będą mogli spojrzeć na otaczający ich świat z trochę innej perspektywy.
A to planowane działania „streetworkerów”, którzy już od stycznia ruszyli do pracy.
Zadanie publiczne realizowane w okresie od 18.01.2016. do 31.12.2016.
Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego14)
Terminy realizacji poszczególnych działań
Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
1. Poszukiwanie dzieci i młodzieży wyrażających chęć udziału w programie poprzez odwiedzanie miejsc szczególnie uczęszczanych przez młodzież (galerie handlowe, boiska szkolne i sportowe, place zabaw, parki, skwery itp.) -rekrutacja uczestników programu
Styczeń  2016
2 tygodnie 2 x 4 godz.
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
2. Zajęcia sportowe na jednej z sal gimnastycznych
Styczeń - grudzień  2016
4x w miesiącu 2 godz. lub /możliwość zamiany z  innymi zajęciami.
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
3. Udział w seansie filmowym, połączony z grami i zabawami edukacyjnymi w Siedzibie Stowarzyszenia Nowe życie ul. Chopina 8
Styczeń  grudzień  2016
1x w miesiącu 2 godz. Siedziba Stowarzyszenia Nowe życie ul. Chopina 8
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE
4. Warsztaty kulinarne połączone z degustacją własnoręcznie przyrządzonych potraw
Styczeń – grudzień 2016
2 raz 4 godz. Cukiernia „G.W.  Kłaczyńscy”, Restauracja „Dwa Mosty” lub „Da Grasso”
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
5. Seans Filmowy  w Kinie Galaktyka
styczeń - luty 2016
2 x 2 godz.
 Kino Galaktyka ul Niepodległości 6
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
6. Projektowanie i udział w procesie produkcji materiałów reklamowych – np. koszulka, kubek lub inne
Luty 2016
1 x 4 godz. np. Kolor – Print” Mielec
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
7. Zajęcia sportowo – rekreacyjne na lodowisku
Luty 2016
4 x  2 godz. lodowisko przy ul.  Solskiego 1

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
8. Kurs robienia biżuterii
Kwiecień 2016
1x 2 godz. Siedziba Stowarzyszenia Nowe życie ul. Chopina 8
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
9. Udział w turnieju o puchar przechodni Prezesa ST Nowe Życie na strzelnicy lok
Maj 2016
1x 4 godz. strzelnica LOK
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
10.          Udział w meczu Stali Mielec / siatkarzy
czerwiec- wrzesień 2016
2 razy po 2 godz.
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
11.          Zajęcia integracyjno- relaksacyjne  / połączone z ogniskiem/ Kolorado  w Woli Chorzelowskiej
 Czerwiec 2016
1x 6 godz.  Wola Chorzelowska  56 b
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
12.          Zajęcia sportowo – rekreacyjne na pływalni odkrytej
czerwiec- wrzesień 2016
4x 2 godz. . Pływalnia odkryta
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
13.          Udział w treningach piłkarzy „STALI MIELEC” w tym aktywne uczestnictwo w zajęciach
czerwiec- wrzesień 2016
2x 4 godz. na obiektach MOSiR

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
14.          Zajęcia rekreacyjne i turystyka połączona z edukacją przyrodniczą, historyczną i obywatelską
Lipiec sierpień  2016
2 wycieczki po 6 godz.
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
15.          Udział w Święcie Niepodległości
Listopad 2016
1x 4 godz.
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
16.          Udział w zabawie mikołajkowej organizowanej prze ST Nowe Życie
Grudzień 2016
1 x 6 godz.
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
17.          Pomoc przy przystrojeniu Sali na VIII rodzinny bezalkoholowy bal sylwestrowy
Grudzień 2016
1x 6 godz.
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
Zajęcia alternatywne
1. Wizyty w mieleckim schronisku dla zwierząt
Luty - grudzień  2016
4x/miesiąc 1godz
Schronisko dla zwierząt ul Targowa 11
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
2. Seans filmowy w kinie Helios w Rzeszowie
Maj 2016
1x 6 h
Al. Piłsudskiego 4 Rzeszów
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
3. Zapoznanie się z działalnością Klubu Młody Liderów
Marzec – czerwiec 2016
1 raz  5  godz.
ul Solskiego 1
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
4. .Pokazy musztry wojskowej oraz pokaz broni strzeleckiej lub udzielania 1-szej Pomocy przedmedycznej w Powiatowej Jednostce Strzeleckiej
Marzec – czerwiec 2016
1 x  5  godz.  Zespół Szkół im. J. Groszkowskiego Mielec
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
5. Zajęcia sportowe na obiektach typu „ORLIK”
czerwiec- wrzesień 2016
1 x 2 godz. / w zależności od pogody/
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
6. Zajęcia relaksacyjne kręgle / peaint baal klub „Manchatan”  bądź alternatywny
czerwiec- wrzesień 2016
2x  2 godz.
Klub Manhattan bądź alternatywny
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
7. Zapoznanie się z funkcjonowaniem firm na terenie SSE „Europark” Mielec, „Cobi”, „Zielona Budka” i inne
Lipiec – wrzesień 2016
3 x 2 godz. SSE „Europark” Mielec
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
8. Wizyta w lokalnych mediach Korso, Leliwa, Hej Mielec
Wrzesień 2016
2  razy po 3 godz.
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
9. Zajęcia z profilaktyki i edukacji zdrowotnej oraz warsztaty komunikacji interpersonalnej
Styczeń – grudzień 2016 2
w miarę wolnego czasu 12 godz. w trakcie projektu
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!
Wszystkie zadania są współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy
Gminy Miejskiej Mielec                                   Nowość         

                                         


Ponadto Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE” zostało beneficjentem konkursu ogłoszonego przez Starostę Mieleckiego na prowadzenie Bezpłatnego Punktu Pomocy Prawnej w Radomyślu Wielkim.
Pomoc prawna będzie polegała na:
  • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
  • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
  • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
  • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).
A tak wyglądają godziny pracy punktu:
PUNKT BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
w Radomyślu  Wielkim
Dni przyjęć
Godziny
Prowadzący Porady
Zastępstwo
Poniedziałek
800 - 1200
Radca Prawny
Adwokat/Osoba wym. w art. 11 ust. 3 ustawy
Wtorek
800 - 1200
Osoba wym. w art. 11 ust. 3 ustawy
Adwokat
Środa
800 - 1200
Radca Prawny
Osoba wym. w art. 11 ust. 3 ustawy/Adwokat
Czwartek
800 - 1200
Osoba wym. w art. 11 ust. 3 ustawy
Radca prawny/Adwokat
Piątek
800 - 1200
Radca Prawny
Osoba wym. w art. 11 ust. 3 ustawy/Adwokat

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy

Starostwa Powiatowego w Mielcu