poniedziałek, 30 maja 2016

XII Turniej Strzelecki

                                                                        
STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE

 39-300 Mielec, ul. Chopina 8,  tel: 17-583-40-00
ORGANIZACJA    POŻYTKU    PUBLICZNEGO

www.nowezycie.mielec.pl

W tym roku już po raz XII, odbył się Turniej Strzelecki o Puchar Przechodni Prezesa Stowarzyszenia „NOWE ŻYCIE”. Impreza rozpoczęła się tradycyjnie ok godz. 12.00 w dniu  21.05.2015 r.  na Strzelnicy LOK w Mielcu, ul. Partyzantów, od powitania przez Wiceprezesa Stowarzyszenia Wirginiusza Królewicza, zaproszonych drużyn, gości i pozostałych uczestników, gdyż impreza ta ma charakter pikniku rodzinnego. Z tej okazji Stowarzyszenie  ufundowało pamiątkowe puchary i dyplomy dla zgłoszonych drużyn, oraz medale i nagrody rzeczowe dla dzieci i młodzieży, biorącej udział w Turnieju (dorośli strzelali z KBKS-u, dzieci - strzelały z wiatrówki). 
                                                         
W turnieju tegorocznym uczestniczyły następujące reprezentacje:

§  Orzeł Biały - Strzelec
§  JS Strzelec 2093
§  Klub HDK Kirchhoff Polska
§  Klub HDK przy WSK – PZL Mielec
§  Rejonowy Klub HDK w Mielcu
§  Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie”
§  Grupa Wsparcia
Oraz takie drużyny jak:
·        Byki
·        Brygada „S”

Złożone z członków i sympatyków mieleckich grup trzeźwościowych, przyjaciół czy rodzin.

Najlepszą drużyną turnieju okazała się reprezentacja – Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” w składzie: Wirginiusz Królewicz, Janusz Zieliński, Pokrzywiński Henryk i to oni przez rok będą właścicielami Pucharu Przechodniego Prezesa Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie”. II miejsce przypadło drużynie „Orzeł Biały – Strzelec” a trzecie Grupa Wsparcia Najlepszym strzelcem okazał się Janusz Zieliński.

Ponieważ impreza miała charakter pikniku rodzinnego nie mogło zabraknąć konkursów dla najmłodszych. Zwycięzcy to: Wiktor Robak  (l4), Konrad Robak (11) i Dominik Godek (12).
Obsługę sędziowską zapewnił Zarząd Klubu Strzeleckiego „Vis” LOK – Mielec, w składzie: Zenon Krawiec, Kazimierz Podolski, Andrzej Skop, a catering restauracja Dwa Mosty w przemiłej obsłudze szefowej Teresy Indyk . W sumie w pikniku uczestniczyło ok 70 osób.

W tym roku w organizację pikniku włączyła się ponownie Komenda Powiatowa Policji w Mielcu promując szeroko rozumianą profilaktykę oraz poprawę bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Policjanci Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii i Wydziału Ruchu Drogowego KPP Mielec zapoznali uczestników z zagrożeniami związanymi z nadużywaniem alkoholu i innych środków odurzających. Zapoznali również najmłodszych z zagrożeniami występującymi  ruchu drogowym oraz szeroko pojętą profilaktyką.
Turniej Strzelecki jak i inne nasze działania są realizowane przy udziale zleceniodawcy – Gminy Miejskiej Mielec.

Na koniec pragniemy podziękować Zarządowi Stowarzyszenia, a zwłaszcza Henrykowi Pokrzywińskiemu, Januszowi Zielińskiemu oraz Krystynie Dudzik, Mariuszowi Surowcowi, Małgorzacie Makowskiej, Magdalenie Leś i wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc w organizacji XII Turnieju o Puchar Przechodni Prezesa Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” – mówi Prezes Bogusław Kołacz.
Następnym działaniem Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Nowe Życie" jest organizacja wyjazdu na XXVIII Jasnogórskie Spotkania „Anonimowych Alkoholików”  w dniach: 04 - 05.06.2016 r.
            O kolejnych działaniach Stowarzyszenia będziemy informować na bieżąco.
http://www.korso.pl/wiadomosci/195,zawody-integracyjne

W.Kr.

środa, 11 maja 2016

XIX Walne Zebranie

                                                                               
STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE

 39-300 Mielec, ul. Chopina 8,  tel: 17-583-40-00
ORGANIZACJA    POŻYTKU    PUBLICZNEGO

www.nowezycie.mielec.plZarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowego „NOWE ŻYCIE”

Zaprasza wszystkich członków

na

XIX Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze


 Które odbędzie się w dniu  w dniu 25.05.2016 r.  
godz. 18.00 w I terminie lub godz. 18.30 w II terminie.
w siedzibie Stowarzyszenia w Mielcu, ul. Chopina 8

Porządek obrad:

1.     Otwarcie Zebrania, wybór przewodniczącego Zebrania, stwierdzenie ważności Zebrania
2.     Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2015 r.
3.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015 r.
4.     Zatwierdzenie bilansu i sprawozdania finansowego
5.     Uzupełnienie Składu Zarządu
6.     Przyjęcie uchwał
7.     Wolne wnioski, dyskusja

  
Jednocześnie przypominamy, że udział w Walnym Zebraniu jest statutowym obowiązkiem członka Stowarzyszenia


Informujemy, że aktualna lista członków Stowarzyszenia opłacających składki znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia w Mielcu, ul. Chopina 8, natomiast z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat będzie można zapoznać się od dn. 16.05.2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia lub na stronie internetowej stowarzyszenia: www.nowezycie.mielec.pl


wtorek, 10 maja 2016

Turniej Strzelecki


                                                                                     
STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE   
39-300 Mielec ul. Chopina 8, tel. (017) 583-40-00
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 
www.nowezycie.mielec.pl

XII Turniej Strzelecki

O PUCHAR PRZECHODNI
PREZESA STOWARZYSZENIA „NOWE ŻYCIE”

Który odbędzie się w dniu  w dniu 21.05.2016 r.  godz. 12.00
na Strzelnicy LOK w Mielcu, ul. Partyzantów

W turnieju uczestniczą zaproszone drużyny z klubów Honorowych Dawców Krwi między innymi:
·        Klub HDK przy Komendzie Powiatowej Policji w Mielcu
·        Klub HDK Kirchoff Polska
·        Klub HDK przy WSK – PZL Mielec
·        Rejonowy Klub HDK w Mielcu
·        Poradnia Specjalistyczna „ARKA”
·        Straż Leśna
·        Orzeł Biały – Strzelec
·        JS „Strzelec” 2093

Opłata:
5,-  zł – od  osoby.

Poza turniejem w programie:
Ø Turniej - Strzelanie z wiatrówki dla dzieci
Ø Ognisko
Ø Gorący posiłek
Ø Gry i zabawy przy muzyce

ZAPISY:
U Wirka tel. 889 165 879 oraz Henryka i Bogdana w Punkcie Konsultacyjnym tel. 504 812 718 do dnia 16.05.2016 r.
Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy

Gminy Miejskiej Mielec