Zarząd


Obecny Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Nowe Życie":

Bogusław Kołacz - Prezes
Wirginiusz Królewicz - V-ce Prezes

Członkowie Zarządu
Anna Jasińska
Henryk Pokrzywiński
Orlanna Tokarz 
Janusz Zieliński

Komisja  Rewizyjna:
Krystyna Dudzik - Przewodnicząca
Stanisław Jachyra
Wiesław Pytlik
Pełnomocnik:
Stanisław Jachyra