Zarząd


Obecny Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Nowe Życie":

Bogusław Kołacz - Prezes
Wirginiusz Królewicz - V-ce Prezes

Członkowie Zarządu
Anna Jasińska
Henryk Pokrzywiński
Orlanna Tokarz 
Janusz Zieliński
Krzystof Małek

Komisja  Rewizyjna:
Lidia Podraza - Przewodnicząca
Piotr Skrzypek - członek
Piotr Kozak - członek
Pełnomocnik:
Stanisław Jachyra