Działalność i osiągnięcia


Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych


Punkt Konsultacyjny jest finansowany przez Gminę Miejską Mielec, udziela bezpłatnych porad i prowadzi telefon zaufania w  zakresie:
 - problematyki alkoholowej
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 - poradnictwa i pomocy prawnej
 - pomocy  psychologicznej
 - poradnictwa  w zakresie pomocy socjalnej
 - pomocy  pedagogicznej
 - problemów  narkomanii
Ogółem w latach 1998 - 2012 w Punkcie Konsultacyjnym przyjęto  8 766 osób, z czego blisko połowę stanowili dorośli członkowie rodzin z problemem alkoholowym.

Programy profilaktyczne

Program „NOE” - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Mielcu - realizowany od 1997 r. do 2005 r.
Hasła programu: prawda, miłość, wolność
Tematyka: profilaktyka przeciwalkoholowa, promocja zdrowego stylu życia, alternatywne formy spędzania wolnego czasu.
Program „KOREKTA” - dla osób, które już weszły w kontakt z alkoholem, realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych Mielca w latach 2000  2005
Tematyka: autodiagnoza własnego spożywania alkoholu, uczenie się obliczania stężenia alkoholu we krwi, bilans  „zysków i strat” ze swego spożywania alkoholu, promowanie abstynencji w przypadku prowadzenia samochodu.
Program Szkoleniowy dla sprzedawców napojów alkoholowych  w latach  1998  2000.
Program Szkoleniowy dla pracowników socjalnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ( Szkoły Podst. nr 3, 5, 9)
Program Szkoleniowy dla rodziców dzieci ze Szkół Podstawowych „PRZEMOC WOBEC  DZIECI” (Szkoły Podst. nr 3, 6, 9)
Program Profilaktyczno  Antynarkotykowy „ODLOT” dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych


Ogniska integracyjne

W latach 1998 - 2009  w okresie od maja  do września organizowane były na polanie w lesie na Smoczce cotygodniowe ogniska integracyjne dla wszystkich chętnych (udział brały często całe rodziny).

Turnieje  strzeleckie

      Z inicjatywy Prezesa Bogdana Kołacza, w 2005 r. postanowiono otworzyć się na środowiska inne niż trzeźwościowe i organizować coroczne turnieje strzeleckie. Nawiązano współpracę z takimi organizacjami jak:
Klub HDK przy Kirchhoff Polska Sp. z o.o., Klub HDK przy KP Policji w Mielcu, Rejonowy Klub HDK PCK
w Mielcu, Klub HDK przy WSK PZL Mielec, Poradnia Arka
                W turniejach strzeleckich biorą udział wszystkie grupy reprezentujące środowiska trzeźwościowe , a od 2006 r. w  zawodach uczestniczą najmłodsi, strzelając z wiatrówki o swoje nagrody. W tej rodzinnej imprezie o  charakterze piknikowym z grillem i innymi atrakcjami bierze co roku udział ok. 120  - 130 uczestników.

Działalność na rzecz  dzieci to m.in.
-  wyjazdy do Teatru w Tarnowie
-  wyjazdy do Połańca na  Pływalnię
- obozy profilaktyczne dla grup terapeutycznych dziecięcych oraz ze świetlic profilaktyczno-wychowawczych z miasta Mielca
- Dzień Dziecka  - corocznie - dzieci otrzymują paczki  fundowane przez sponsorów.
- Mikołajki połączone z Zabawa Taneczną 

Obozy Terapeutyczne  i Warsztaty

Tematyka realizowana na organizowanych od 1999 r. obozach terapeutycznych i warsztatach to:
współuzależnienia, nawroty choroby alkoholowej, relacje w rodzinie, poczucie własnej wartości, komunikacja interpersonalna, jak radzić sobie ze złością, pułapka krzywdy, lęk i wstyd; żyć godnie, trening asertywności, przebaczenie i zadośćuczynienie, rozwój duchowy
               
W obozach terapeutycznych brało udział średnio 25 - 30 osób, a w warsztatach średnio 15 -20 osób

Odbyły się następujące obozy i warsztaty:
1999  Lubaszowa
2000  Dębowiec
2001  Dębowiec
2002  Krynica
2003  Iwonicz Zdrój
2004  Czchów, Żegiestów
2005  Murzasichle, Piwniczna
2006  Muszyna, Ustrzyki Dolne, Lubenia
2007  Ustrzyki Dolne, Krynica
2008  Muszyna, Ustrzyki Dolne, Krynica, Murzasichle
2009  Muszyna, Murzasichle, Krynica, Ustrzyki Dolne
2010  Krynica, Bustryk, Ustrzyki Dolne
2011  Przysietnica, Zwierzyniec, Ustrzyki Dolne, Wadowice
2012  Wadowice, w planie: Ustrzyki Dolne
Obozy terapeutyczne i warsztaty są  finansowane w ramach dotacji otrzymywanych przez Stowarzyszenie od Gminy Miejskiej  Mielec

Zabawy karnawałowe, Sylwestry

                Do roku 2008 w zabawach Sylwestrowych brały udział osoby uzależnione i współuzależnione z rodzinami. W roku 2009 dzięki współpracy z Poradnią Profilaktyczną ARKA przy Kościele MBNP w Mielcu i osobistym zaangażowaniu ks. Antoniego Mulki,  a także aktywnemu wsparciu ze strony Wice Prezydenta Miasta Mielca Bogdana Bieńka oraz gościnności Dyrektora ZS nr 2 Andrzeja Bryły i jego  następczyni Teresy Lechocińskiej  Ciupa zmieniono formułę Sylwestra.  Obecnie jest on  adresowany do wszystkich osób, które akceptują idee imprez bezalkoholowych. Bale te mają też charakter rodzinny, przygotowane są specjalne stoliki i atrakcje dla uczestniczących dzieci i młodzieży. Sylwestry te są organizowane dla 120 - 130 osób oraz wpisały się trwale w kalendarz imprez Sylwestrowych miasta Mielca.

Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w  Częstochowie i Licheniu

adresowane są do osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin. Od samego początku na te spotkania do Częstochowy (pierwsza  sobota -niedziela czerwca) jadą dwa autokary, a do Lichenia (ostatni piątek, sobota, niedziela lipca) 1 autokar. Spora liczba uczestników tych wyjazdów twierdzi, że właśnie tam , wśród tysięcy ludzi z całej Polski doznali osobistej przemiany, a przede wszystkim corocznie doznają wzmocnienia duchowego w swej drodze do trzeźwości

Długoletnia działalność Stowarzyszenia Trzeźwościowego „NOWE ŻYCIE” została doceniona  i uhonorowana przez czytelników gazety i portalu „hej.mielec” tytułem „POZYTYWNY MIELCZANIN  2011 ROKU” dla Prezesa Bogdana Kołacza.