Historia


        Mielec -  jesień 1997 roku. W mieście od 5 lat  prężnie działa grupa AA „Nadzieja” założona w 1992 r. przez Romana i Leszka, a jej rzecznikiem  jest Henryk. Od czterech lat działa też grupa dla współuzależnionych Al-Anon „Odnowa”, której rzecznikuje założycielka grupy w 1993 r.  -  Grażyna. Funkcjonuje także Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień. Wszystkie te organizacje mają swoją siedzibę w trzech pomieszczeniach na 3-cim piętrze bloku przy ul. M. Skłodowskiej  Curie 8 (obecnie siedziba Sanepidu). Potrzeby ruchu trzeźwościowego w Mielcu były coraz większe. 
    
        W rozmowach zainteresowanych rodziło się przekonanie  o konieczności  powołania organizacji, która w swoich założeniach statutowych obejmowała by nie tylko problematykę osób uzależnionych i współuzależnionych, ale także prowadzenie profilaktycznych, informacyjnych i psychoedukacyjnych programów, szczególnie dla młodzieży i grup podwyższonego ryzyka, propagujących trzeźwy styl życia. I tak utworzyła się grupa założycielska (w liczbie 35 osób), która na zebraniu w dniu 09.09.1997 roku opracowała i przyjęła statut oraz wybrała 4- osobowy Komitet Założycielski Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” w składzie: 
Baum Lucyna, 
Bąk Edward, 
Klar Mirosław,   
Piasecka Grażyna 
        Grupa ta zobowiązała go do wystąpienia do Sądu Okręgowego w Rzeszowie z wnioskiem o jego rejestrację. Nastąpiła ona  23.10.1997r. i Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie”  zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń pod nr 754.
W roku 2004 Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  000219331, a w roku 2005 uzyskało status Organizacji  Pożytku Publicznego.
Obecnie członkami Stowarzyszenia jest 109 osób.

Prezesi Stowarzyszenia:
Zbigniew Lechończak                     od 09.1997. do 06.1998
Józef Baum                                   od 06.1998  do 05.2004
Bogusław  Kołacz                          od 05.2004

Członkowie  poszczególnych  Zarządów:
Izabella Klar (V-ce Prezes), Lucyna Baum, Edward Chuchro, Grazyna Piasecka, Władysław Dydo, Mirosław Klar (V-ce Prezes), Henryk Kotula, Czesława Nowak, Sławomir Grodzki (V-ce Prezes), Anna  Burczy, Józef Sosiński, Ryszard Kiełb (V-ce Prezes), Irena Idzior,  Stanisław Kusak, Bogusław Kołacz, Katarzyna Smaczny, Zofia Miłoszewska, Wojciech  Zieliński, Michał Kamiński, Józef Kapinos

Komisję Rewizyjną tworzyli: Henryk Pokrzywiński  przewodniczący do 2011 r. Edward Stefanowicz, Aleksander Gładysz, Edward Niemczuk, Wiesław Pytlik, Kazimierz Węgrzyn, Krystyna Dudzik.