poniedziałek, 15 maja 2017

WALNE ZEBRANIE

Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowego „NOWE ŻYCIE”

Zaprasza wszystkich członków

naKtóre odbędzie się w dniu  w dniu 31.05.2017 r.  
godz. 17.30 w I terminie, 18.00 w II terminie.
w siedzibie Stowarzyszenia w Mielcu, ul. Chopina 8

Porządek obrad:

1.     Otwarcie Zebrania, wybór przewodniczącego Zebrania, stwierdzenie ważności Zebrania
2.     Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2016 r.
3.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 r.
4.     Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
5.     Wybór Komisji Skrutacyjnej
6.     Wybory nowego Zarządu
7.     Przyjęcie uchwał i wniosków oraz planu pracy na kolejny okres
8.     Wolne wnioski, dyskusja
Jednocześnie przypominamy, że udział w Walnym Zebraniu jest statutowym obowiązkiem członka Stowarzyszenia

Turniej Strzelecki
O PUCHAR PRZECHODNI
PREZESA STOWARZYSZENIA „NOWE ŻYCIE”

Który odbędzie się w dniu  w dniu 10.06.2017 r.  godz. 12.00
na Strzelnicy LOK w Mielcu, ul. Partyzantów

W turnieju uczestniczą zaproszone drużyny z klubów Honorowych Dawców Krwi między innymi:
·        Klub HDK przy Komendzie Powiatowej Policji w Mielcu
·        Klub HDK Kirchoff Polska
·        Klub HDK przy WSK – PZL Mielec
·        Rejonowy Klub HDK w Mielcu
·        Poradnia Specjalistyczna „ARKA”
·        Straż Leśna
·        Orzeł Biały – Strzelec
·        JS „Strzelec” 2093

Opłata:
5,-  zł  od  osoby.

Poza turniejem w programie:
Ø Turniej - Strzelanie z wiatrówki dla dzieci
Ø Ognisko
Ø Gorący posiłek
Ø Gry i zabawy z nagrodami, przy muzyce

ZAPISY:
U Wirka oraz Henryka i Bogdana w Punkcie Konsultacyjnym tel. 504 812 718 do dnia 05.06.2017 r.
Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy
Gminy Miejskiej Mielec

poniedziałek, 24 kwietnia 2017

mityng rocznicowy

         


            Grupy AA „OPOKA”  i Al - Anon „ODNOWA”

mają zaszczyt zaprosić na uroczysty mityng otwarty
z okazji
                 XXIII – rocznicy Grupy Al- Anon „ODNOWA”
XIV – rocznicy Grupy AA „OPOKA”

który odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2017 w Mielcu
ul. Kilińskiego 37 (Szkoła podstawowa nr 1)

Program:
16.00 – Msza Święta Dziękczynna (dla chętnych) w Kaplicy 
             pod  wz. Stanisława Kostki (Bursa ), Mielec ul. Warszawska 1
17.30 – Otwarcie spotkania i przywitanie gości, Mielec ul. Kilińskiego 37
       18.00 – Mityng otwarty AA        

Temat wiodący mityngu:

„Trzeźwość najlepszą receptą na sukces"
/w trakcie mityngu poczęstunek/

20.15 -  Gorący posiłek
21.00 -  Wieczorek taneczny

Akredytacja - 10 zł.