sobota, 9 lutego 2019

Punkt Konsultacyjny 2019


Od 1 lutego 2019 rozpoczął pracę
PUNKT  KONSULTACYJNY
DS. UZALEŻNIEŃ
Poniedziałek

1500 - 1700
Konsultant – pedagog
Alina Szklarz
1700 - 1900
Konsultant – psycholog
Katarzyna
Bierzyńska - Pawłowska
Wtorek
1530 – 1730
Konsultant – uzależnienia i współuzależnienia, problematyka alkoholowa
Bogusław Kołacz
1600  1800
sala materacowa
Konsultant – psycholog, przeciwdziałanie przemocy
Katarzyna Klich
1800 - 2000
Konsultant - prawnik
Łukasz Boroń
Środa
1430 - 1730

Konsultant -  psycholog
psychoterapeuta, przeciwdziałanie przemocy
Katarzyna Klich
Czwartek
1530 – 1730
Konsultant -  psycholog
Katarzyna
Bierzyńska - Pawłowska
1500 – 1700
sala materacowa
Konsultant - prawnik
Łukasz Boroń
Piątek
1700 - 1900
sala materacowa
Konsultant – uzależnienia i współuzależnienia, problematyka alkoholowa
Dominik Skowroński
1600  1800
Konsultant – uzależnienia i współuzależnienia, problematyka alkoholowa
Bogusław Kołacz

TELEFON ZAUFANIA – 17 583 40 00
czynny w godzinach każdego dyżuru: od poniedziałku do piątku
Wszystkie konsultacje i porady są bezpłatne
Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy
Gminy Miejskiej Mielec

piątek, 1 lutego 2019

Obóz Zakopane


OGŁOSZENIE

W ramach realizacji działania publicznego pod nazwą „Działania na rzecz utrzymania abstynencji i trzeźwości przez osoby uzależnione. Terapia osób współuzależnionych”,

Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” zaprasza chętnych na Obóz Terapeutyczny
Zakopane - Willa "MANGO"
temat: "Moje role życiowe"
Termin:     22 – 24.03.2019 r.

Wyjazd w dniu 22.03.2019 r.  godz. 6.00 z ul. Głowackiego – obok dworca PKP   (pod kasztanem)

Obóz przeznaczony jest dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Dla osób uzależnionych, wymagane jest minimum 3 miesiące abstynencji.
           Ilość miejsc ograniczona do 22 +3 (specjaliści terapii oraz kierowca)

Opłata:
Członek stowarzyszenia – 130 zł;
Niezrzeszeni – 150 zł.

Warunkiem uzyskania zniżki przez członka stowarzyszenia jest uregulowana składka członkowska za 2018 r. oraz  I-sze półrocze 2019 r.

Opłatę na obóz dokonać należy do dnia 18.03.2019 r. u kol. Wirginiusza Królewicz tel. 737999249, kol. Bogusław Kołacz 504812718, kol. Henryk Pokrzywiński tel. 175834000, oraz w OPiTU Mielec na zasadach obowiązujących  dotychczas.


W trakcie obozu w ramach integracji, przewidziana jest turystyka górska lub inne atrakcje, dlatego należy zabezpieczyć odpowiedni ubiór i obuwię!

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy:

Gminy Miejskiej Mielec

poniedziałek, 14 stycznia 2019

Opłatek środowisk trzeźwościowych
Spotkanie opłatkowe
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie” przy współudziale Poradni Specjalistycznej „Arka”, zorganizowało spotkanie opłatkowe środowisk trzeźwościowych w siedzibie KANY przy parafii MBNP w Mielcu.


W dniu 10 stycznia 2019 r. o godz. 18.00 w siedzibie Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” w Mielcu odbyło się spotkanie opłatkowe środowisk trzeźwościowych z terenu Mielca.

Przybyłych gości przywitał: Prezes  Nowego Życia” Bogusław Kołacz, a byli to min. Prezydent Mielca Jacek Wiśniewski, ks. prałat Bogusław Połeć, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych UM Mielca Agata Ćwięka, Dyrektor PCPR Mielec Beata Kardyś, Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego Kinga Bielec, Prezes TPD O/Mielec Grażyna Chamielec, Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn Alicja Krogulec, Dyrektor OPiTU Mielec Leszek Piasecki, Właściciel Biura Księgowego Andrzej Świderek oraz członkowie Stowarzyszenia, grup trzeźwościowych i abstynenckich.

Po powitaniu kilka słów do obecnych skierował Prezydent Jacek Wiśniewski podkreślając jak ważną rolę społeczną pełnią działania związane z profilaktyką i leczeniem uzależnień, gdyż alkoholizm, narkomania i wszystkie inne nałogi stanowią ogromne zagrożenie we współczesnym świecie. Życzył wszystkim dalszej owocnej pracy na tym polu.
Następnie Wiceprezes Stowarzyszenia podziękował darczyńcom – Pani Grażynie Kłaczyńskiej, Teresie Indyk, Ewie i Stanisławowi Koniecznym oraz wszystkim członkom i pracownikom Stowarzyszenia za pomoc w zorganizowaniu tego spotkania po czym oddał głos proboszczowi Parafii MBNP w Mielcu.
Ks. prałat Bogusław Połeć skierował do zebranych słowa o nadziei, miłości i wierze – tym z czym kojarzy nam się okres Bożego Narodzenia. Mówił o tym abyśmy nigdy nie zapominali o wartościach jakie przynosi nowo narodzony Zbawiciel i że zawsze jest czas na to aby otrząsnąć się z grzechu. Nasza niezatapialna ARKA czeka i jest w niej miejsce dla każdego kto zechce wsiąść by rozpocząć swoje „nowe życie”.  Po odczytaniu Ewangelii wg. Św. Łukasza pobłogosławił opłatki i wszystkich obecnych na kolejny rok.

Po tradycyjnym łamaniu opłatkiem i życzeniach głos zabrał Leszek Piasecki dyrektor OPiTU Mielec oraz jeden z inicjatorów powstania Stowarzyszenia, który również podkreślił wagę problemów jakimi zajmuje się Stowarzyszenie czy prowadzony przez niego Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, dziękował za dotychczasową i życzył dalszej równie owocnej współpracy. Podziękowania i życzenia złożyła również zebranym Kinga Bielec Przewodnicząca WRPP od wielu lat współpracująca ze Stowarzyszeniem. Henryk Pokrzywiński członek Zarządu i jeden z założycieli Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” w kilku słowach przypomniał historię powstania i działalność Stowarzyszenia.


Jak zwykle w tego typu spotkaniach bardzo ważnym elementem była integracja środowisk trzeźwościowych, abstynenckich i promujących zdrowy styl życia. Tak zwane rozmowy w kuluarach przyczyniają się do zacieśniania współpracy, a nierzadko wtedy również rodzą się nowe projekty czy inicjatywy.

Spotkanie uświetniły kolędy w wykonaniu artystów z Orkiestry Dętej w Dobryninie oraz gościnny występ Przemysława Pawłowskiego z zespołu Cantica Romanza – którym serdecznie dziękujemy za stworzenie wspaniałego nastroju.W.Kr.