środa, 26 marca 2014

Turniej Strzelecki


STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE
„NOWE ŻYCIE
39-300 Mielec ul. Chopina 8, tel. (017) 583-40-00
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO


X Jubileuszowy

Turniej Strzelecki o Puchar Przechodni Prezesa Stowarzyszenia "Nowe Życie"
O PUCHAR PRZECHODNI
PREZESA STOWARZYSZENIA „NOWE ŻYCIE”

Który odbędzie się w dniu  w dniu 10.05.2014 r.  godz. 12.00
na Strzelnicy LOK w Mielcu, ul. Partyzantów

W turnieju uczestniczą zaproszone drużyny z klubów Honorowych Dawców Krwi między innymi:

·        Klub HDK przy Komendzie Powiatowej Policji w Mielcu
·        Klub HDK Kirchoff Polska
·        Klub HDK przy WSK – PZL Mielec
·        Rejonowy Klub HDK w Mielcu
·        Poradnia Specjalistyczna „ARKA”
·        Straż Leśna

Opłata:
5,-  zł – od  osoby, drużyny zwolnione z opłaty

Poza turniejem w programie:
Ø Turniej - Strzelanie z wiatrówki dla dzieci
Ø Ognisko
Ø Gorący posiłek
Ø Gry i zabawy przy muzyce

ZAPISY:
U Wirka tel. 889 165 879 oraz Henryka i Bogdana w Punkcie Konsultacyjnym tel. 504 812 718 do dnia 05.05.2014 r.
Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy
Gminy Miejskiej Mielec

Walne Zebranie


STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE
„NOWE ŻYCIE
39-300 Mielec ul. Chopina 8, tel. (017) 583-40-00
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowego „NOWE ŻYCIE”

Zaprasza wszystkich członków

na

XVII Walne Zebranie 
Sprawozdawczo - Wyborcze

Które odbędzie się w dniu  w dniu 16.04.2014 r.  
godz. 18.00 w I terminie, 18.30 w II terminie.
w siedzibie Stowarzyszenia w Mielcu, ul. Chopina 8

Porządek obrad:

1.     Otwarcie Zebrania, wybór przewodniczącego Zebrania, stwierdzenie ważności Zebrania
2.     Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2013 r.
3.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2013 r.
4.     Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
5.     Wybór Komisji Skrutacyjnej
6.     Wybory nowego Zarządu
7.     Przyjęcie uchwał
8.     Wolne wnioski, dyskusja
Jednocześnie przypominamy, że udział w Walnym Zebraniu jest statutowym obowiązkiem członka Stowarzyszenia

Obóz Klecza


STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE
„NOWE ŻYCIE
39-300 Mielec ul. Chopina 8, tel. (017) 583-40-00
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

                          OGŁOSZENIE                                     

  

Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” zaprasza na obóz terapeutyczny:

Na Kopcu w Kleczy k/Wadowic


w dniach 11 do 13.04.2014

Temat obozu: "Słuchać - by usłyszeć, usłyszeć - by zrozumieć, zrozumieć - by zmienić"


Wyjazd w dniu 11.04.2014 r o godz. 7.00 z ul. Głowackiego – obok dworca PKP (z pod kasztana)

Obóz przeznaczony jest dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Dla osób uzależnionych wymagana jest minimum 3 miesiące abstynencji.

Ilość miejsc ograniczona do 15 +3 (specjaliści terapii oraz kierowca)

Opłata:
Członek stowarzyszenia – 100 zł;
Nie zrzeszeni – 120 zł.

Warunkiem uzyskania zniżki przez członka stowarzyszenia jest uregulowana składka członkowska za 2013 oraz 2014 rok.

Opłatę na obóz dokonać należy do dnia 04.04.2014 r. u kol. Wirginiusza Królewicz tel. 889165879  na zasadach obowiązujących  dotychczas.

W trakcie obozu w ramach integracji przewidziana jest turystyka górska.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy
Gminy Miejskiej Mielec

Droga Krzyżowa


STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE
„NOWE ŻYCIE
39-300 Mielec ul. Chopina 8, tel. (017) 583-40-00
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO


OGŁOSZENIE 


Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie” w Mielcu


zaprasza na Drogę Krzyżową w dniu 04.04.2013 r o godz. 17.30, która odbędzie się w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu (na Osiedlu).


Droga krzyżowa poświęcona tematyce uzależnień prowadzona przez    ks. Mariusza – opiekuna środowisk trzeźwościowych w Mielcu,
przy ich udziale


Serdecznie zapraszamy do wspólnego przeżywania tajemnic

Męki Pańskiej

Działania Stowarzyszenia do maja 2014.


W tym roku Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” zaplanował szereg działań w ramach zadania publicznego „Działania na rzecz utrzymania trzeźwości i abstynencji przez osoby uzależnione. Terapia osób współuzależnionych”. Jednymi z pierwszych oprócz prowadzonej w miesiącach zimowych świetlicy będą:
·        Droga Krzyżowa środowisk trzeźwościowych w dn. 04.04.2014. o godz. 17.30 w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy (na Osiedlu).
·        Obóz terapeutyczny dla osób uzależnionych i współuzależnionych (16 osób) w Kleczy k. Wadowic w dniach w dniach 11 do 13.04.2014, a temat obozu to: "Słuchać - by usłyszeć, usłyszeć - by zrozumieć, zrozumieć - by zmienić".
·        X jubileuszowy Turniej Strzelecki o Puchar Przechodni Prezesa Stowarzyszenia, który odbędzie się w dniu  w dniu 10.05.2014 r.  godz. 12.00 na Strzelnicy LOK w Mielcu, ul. Partyzantów. W turnieju uczestniczą zaproszone drużyny z klubów Honorowych Dawców Krwi i inni:

§  Klub HDK przy Komendzie Powiatowej Policji w Mielcu
§  Klub HDK Kirchoff Polska
§  Klub HDK przy WSK – PZL Mielec
§  Rejonowy Klub HDK w Mielcu
§  Poradnia Specjalistyczna „ARKA”
§  Straż Leśna
O kolejnych działaniach Stowarzyszenia będziemy informować na bieżąco. Działania są realizowane przy udziale zleceniodawcy – Gminy Miejskiej Mielec.
W.Kr.Lubaszowa 03.2014.

W dniach 21.03 – 23.03.2014. odbyły się już XXXV Warsztaty Rozwoju Osobowości, które organizowane są przez Stowarzyszenie „Nowa Szansa” z Tarnowa w Domu Rekolekcyjnym OO Redemptorystów w Lubaszowej.
W Warsztatach tych regularnie biorą udział członkowie Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie”, w styczniowych uczestniczyło pięcioro na tych warsztatach byliśmy we trzech.  W trakcie Warsztatów oprócz udziału w Drodze Krzyżowej, mszy św. oraz mityngach AA i Al-Anon można było uczestniczyć w wykładach i warsztatach tematycznych takich jak:
·        „Godność człowieka – Alkohol – narkotyki”
·        „Trudności w trzeźwiejącym małżeństwie”
·        „Uzdrowienie wewnętrzne – Rola cierpienia w życiu człowieka”
Oraz wiele innych.
Oprócz uczestnictwa w zaplanowanych zajęciach równie ważne i istotne są spotkania uczestników przy kawie i kominku, czy przy ognisku, gdzie w gronie przyjaciół dzielimy się wrażeniami, radościami i smutkami oraz sposobami radzenia sobie z nimi. Wzmocnieni duchowo, z „doładowanymi akumulatorami” wróciliśmy do domów i codziennych zajęć.

W.Kr.