środa, 26 marca 2014

Walne Zebranie


STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE
„NOWE ŻYCIE
39-300 Mielec ul. Chopina 8, tel. (017) 583-40-00
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowego „NOWE ŻYCIE”

Zaprasza wszystkich członków

na

XVII Walne Zebranie 
Sprawozdawczo - Wyborcze

Które odbędzie się w dniu  w dniu 16.04.2014 r.  
godz. 18.00 w I terminie, 18.30 w II terminie.
w siedzibie Stowarzyszenia w Mielcu, ul. Chopina 8

Porządek obrad:

1.     Otwarcie Zebrania, wybór przewodniczącego Zebrania, stwierdzenie ważności Zebrania
2.     Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2013 r.
3.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2013 r.
4.     Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
5.     Wybór Komisji Skrutacyjnej
6.     Wybory nowego Zarządu
7.     Przyjęcie uchwał
8.     Wolne wnioski, dyskusja
Jednocześnie przypominamy, że udział w Walnym Zebraniu jest statutowym obowiązkiem członka Stowarzyszenia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz