niedziela, 23 czerwca 2013

Ogólnopolskie Spotkania Trzeżwościowe w Licheniu

Noc profilaktyki w Mielcu

W sobotę 22 czerwca z inicjatywy Komendy Głównej Policji zorganizowano po raz pierwszy w kraju “Ogólnopolską Noc Profilaktyki”. Mieleccy policjanci włączając się w akcję w dniu 22 czerwca zorganizowali podczas festynu “Na Mieleckiej Starówce” punkt konsultacyjno - informacyjny. W specjalnie oznaczonym niebieskim namiocie policjanci wraz z pracownikami mieleckiego Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień prowadzonego przez Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE” , a finansowanego z dotacji Gminy Miejskiej Mielec mogli udzielać porad z zakresu bezpieczeństwa i zapobiegania przemocy w rodzinie oraz możliwości pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
Celem akcji „Ogólnopolska Noc Profilaktyki” jest integrowanie obywateli w działaniach na rzecz bezpieczeństwa publicznego, oraz spotkanie ludzi pomocnych dla innych, potrafiących wspólnie działać, by chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami.
Organizatorzy zapraszali mieszkańców miasta, którzy chcieli uzyskać poradę z zakresu bezpieczeństwa i zapobiegania przemocy w rodzinie oraz możliwości pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. W punkcie dyżurowali: policjanci Zespołu ds. Nieletnich KPP Mielec zajmujący się Prewencją Kryminalną, Kierownik Biura Spraw Społecznych Urzędu Miasta oraz psycholog, prawnik, pedagog, terapeuta i konsultanci ds uzależnień reprezentujący Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”.
O godzinie 16 została odczytana odezwa społeczności „Profilaktyka a Ty”, która odzwierciedla główne przesłanie „Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki”.
Pragniemy dodać, że jest to kolejna akcja tego typu w którą aktywnie włącza się Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE” propagując czysty, trzeźwy styl życia, wolny od alkoholu, narkotyków i innych uzależnień.

sobota, 22 czerwca 2013

XXV Jasnogórskie Spotkania „Anonimowych Alkoholików” za nami

W dniach 01-02.06.2013. Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” zorganizował wyjazd na XXV Jasnogórskie Spotkania „Anonimowych Alkoholików” w Częstochowie.
To już tradycja, że członkowie Stowarzyszenia, mieleckich grup AA i środowisk trzeźwościowych wspólnie modlą się oraz uczestniczą w mityngach i różnych spotkaniach odbywających się na Jasnej Górze.
     Część z uczestników jedzie aby przede wszystkim modlić się i prosić Czarną Madonnę w przywiezionych ze sobą intencjach. Część ma okazję uczestniczyć w trwających całą noc mityngach wspólnot AA, Al-Anon, DDA, itd. pomocy potrzebującym, wytrwałości trwającym w trzeźwości oraz ochrony przed zagrożeniami.
      Nabożeństwo prowadził ks bp. Jak zawsze Jasnogórskie Spotkania „Anonimowych Alkoholików” wywierają ogromne wrażenie, nie tylko na „nowicjuszach”, ale na każdym z uczestników i stanowią swoiste doładowanie duchowe na dalsze, trzeźwe dni.