Wspieraj nas 1 procentem podatku

Możesz wesprzeć nas prostym gestem - w corocznym rozliczeniu PIT (z Urzędem Skarbowym) wskaż urzędnikom nasze Stowarzyszenie w rubryce [ 1 procent podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego]. Przepisz sobie i zachowaj w portfelu do momentu rozliczenia PITu te dane do wpisania:


STOWARZYSZENIE TRZEZWOSCIOWE "NOWE ZYCIE"

KRS: 0000219331

(wiodące zera w numerze rejestracyjnym KRS są istotne)

Czy jest to dla mnie w pełni darmowe?

Tak - oznacza tylko wciśnięcie na komputerze kopiuj-wklej lub zostawienie nieco śladu tuszu z długopisu na formularzu PIT. To drobny gest, przy którym Twój portfel zostaje taki sam - podatki już zostały Ci zabrane, wskazujesz tylko komu przekaże je Twój Urząd Skarbowy. Jeśli nie wpiszesz niczego, to ten 1% odpłynie do Warszawy, do centralnego budżetu Państwa.

Do czego potrzebujecie środków z podatków?

Dzięki Twojemu wpisowi, obejmiemy wsparciem więcej osób i więcej osób utrzymamy w trzeźwości - z dala od nałogów. To może być ktoś z Twojej rodziny, Twój sąsiad, współpracownicy. Walczymy też o młodzież spotkaniami w szkołach i poprzez całe projekty edukacyjne. Prowadzimy w Mielcu wsparcie dla osób z problemami z uzależnieniami, w ramach punktu konsultacyjnego i świetlicy dla dorosłych, których możliwości i dyżury są niestety ograniczone finansami. Organizujemy spotkania i obozy terapeutyczne, czym integrujemy osoby 'po przejściach', a w efekcie podtrzymujemy zdrowe nawyki i walczymy z wykluczeniem i stygmatyzacją. Poznaj w szczegółach naszą działalność tutaj >>

A jakie macie doświadczenie?

Status uprawniający do otrzymania 1% podatków uzyskaliśmy w 2005 roku i co roku jest z sukcesem przedłużany. Jako organizacja pożytku publicznego i instytucja korzystająca z dotacji samorządowych jesteśmy dokładnie kontrolowani, a sprawozdania są publiczne - zobacz dokumenty i sprawozdania tutaj >>

Od lat wspiera nas Gmina Miejska Mielec, która powierza nam zadania profilaktyki uzależnień, m.in. poprzez fizyczny punkt konsultacyjny w Mielcu, przy ul. Chopina 8.

Dziękujemy!
 - członkowie, rodziny i podopieczni Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Nowe Życie" z Mielca