sobota, 16 maja 2015

XI Turniej Strzelecki o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Nowe Życie

 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE
39-300 Mielec ul. Chopina 8, tel. (017) 583-40-00

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 

W tym roku już po raz XI odbył się Turniej Strzelecki o Puchar Przechodni Prezesa Stowarzyszenia „NOWE ŻYCIE”. Impreza rozpoczęła się tradycyjnie ok godz. 12.00 w dniu  16.05.2015 r.  na Strzelnicy LOK w Mielcu, ul. Partyzantów od powitania przez Wiceprezesa Stowarzyszenia Wirginiusza Królewicza zaproszonych drużyn, gości i pozostałych uczestników, gdyż impreza ta ma charakter pikniku rodzinnego. Z tej okazji Stowarzyszenie  ufundowało pamiątkowe puchary i dyplomy dla zgłoszonych drużyn oraz medale i nagrody rzeczowe dla dzieci i młodzieży biorącej udział w Turnieju (strzelanie z wiatrówki).                                                               
W turnieju tegorocznym uczestniczyły następujące reprezentacje:

§  Stowarzyszenie „Orzeł Biały”
§  Klub Historyczny „Prawda i Pamięć”
§  Wiązek Strzelecki „Strzelec”
§  Klub HDK Kirchoff Polska
§  Stowarzyszenie HDK przy WSK – PZL Mielec
§  Rejonowy Klub HDK w Mielcu
§  Poradnia Specjalistyczna „ARKA”
§  Poniedziałkowa Grupa Wsparcia
§  Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie”
Oraz takie drużyny jak:
·        Sokoły
·        Ciastko
·        Stokrotka
·        2+1
·        Hyzio, Dyzio i Zyzio
·        To Ja
·        Rysie
·        Różyczki
·        Finisz
Złożone z członków i sympatyków mieleckich grup trzeźwościowych, przyjaciół czy rodzin.

Najlepszą drużyną turnieju okazała się reprezentacja – Związku Strzeleckiego „Strzelec” w składzie: Niedzielski Jakub, Płatek Dawid i Gesing Jacek i to oni przez rok będą właścicielami Pucharu Prezesa Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie”. II miejsce przypadło drużynie „Ciastko” (Natalia i Józef Baum, Konrad Snopkowski), a trzecie drużynie Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” (Bogusław Kołacz, Janusz Zieliński, Wirginiusz Królewicz). Najlepszym strzelcem okazał się Janusz Baum.
Ponieważ impreza miała charakter pikniku rodzinnego nie mogło zabraknąć konkursów dla najmłodszych. Zwycięzcy to: Wiktor Robak - I, Nikola Głodzik - II, Laura Ryś – III.
Obsługę sędziowską zapewnił Zarząd Klubu Strzeleckiego „Vis” LOK – Mielec w składzie: Zenon Krawiec, Kazimierz Podolski, Andrzej Skop, a catering restauracja Dwa Mosty w przemiłej obsłudze szefowej Teresy Indyk . W sumie w pikniku uczestniczyło ok 100 osób.
W tym roku w organizację pikniku włączyła się ponownie Komenda Powiatowa Policji w Mielcu promując szeroko rozumianą profilaktykę oraz poprawę bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Policjanci Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii i Wydziału Ruchu Drogowego KPP Mielec zapoznali uczestników z zagrożeniami związanymi z nadużywaniem alkoholu i innych środków odurzających, oraz przywieźli specjalne okulary symulujące odczucia i zaburzenia jakie występują u kierowcy w stanie nietrzeźwości. Dzięki uprzejmości Kierowniczki Ośrodka Szkolenia Kierowców LOK Mielec i instruktora Nauki Jazdy Pana Jana Miki można było na zabezpieczonym placu manewrowym odbyć próbę jazdy w tych okularach.
W tym roku Honorowy Patronat nad naszą imprezą objął Wiceprezydent Mielca – Jan Myśliwiec, a Turniej Strzelecki jak i inne nasze działania są realizowane przy udziale zleceniodawcy – Gminy Miejskiej Mielec.
Na koniec pragniemy podziękować Krystynie Dudzik, Lucynie i Józefowi Baum, Magdalenie Leś i wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc w organizacji XI Turnieju o Puchar Przechodni Prezesa Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” – mówi Prezes Bogusław Kołacz.
O kolejnych działaniach Stowarzyszenia będziemy informować na bieżąco.

W.Kr.wtorek, 12 maja 2015

XXIII Spotkania Trzeźwościowe Licheń 2015


 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE

39-300 Mielec ul. Chopina 8, tel. (017) 583-40-00

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 

OGŁOSZENIEW ramach realizacji działania publicznego pod nazwą „Działania na rzecz utrzymania abstynencji i trzeźwości przez osoby uzależnione. Terapia osób współuzależnionych”,

Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” organizuje wyjazd na XXIII Spotkania Trzeźwościowe „Pomaganie pomaga”

w dniach 24-26.07.2015 r.

Wyjazd w dniu 24.07.2015 r.  godz. 6.00 z ul. Głowackiego – obok dworca PKP (z pod kasztana)

Ilość miejsc ograniczona:
1 Autobus (50 osób + kierowca)

Opłata:
105,-  zł – członkowie Stowarzyszenia (składka za 2013 i 2014 rok),
130,-  zł – osoby  niezrzeszone,
  70,- zł – dzieci do 18 l.

W załączeniu program XXIII Spotkań Trzeźwościowych w Licheniu 2015.

ZAPISY:
U Wirka tel. 889 165 879 oraz Henryka17 583 40 00 i Bogdana w Punkcie Konsultacyjnym tel. 504 812 718 do dnia 20.07.2015 r.

W przypadku dużej ilości chętnych decyduje kolejność wpłaty!!!

Zapewniamy noclegi i wyżywienie na miejscu!

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy:  

Gminy Miejskiej Mielec

Proszę zabrać legitymacje upoważniające do zniżek!

PROGRAM

23 OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA TRZEŹWOŚCIOWE
Sanktuarium Maryjne w Licheniu
„Pomaganie pomaga”

24 lipca 2015 r. (piątek) godz. 18,00
- mityng AA - bazylika dolna – kaplica Całunu Turyńskiego
- mityng DDA - bazylika dolna – kaplica Trójcy Świętej
25 lipca 2015 r. (sobota)
Zaplanuj swój powrót na godziny poranne, bo warto dotrwać do końca mityngu!
10.00 Droga Krzyżowa (plac przy nowej dzwonnicy)
11.30 Otwarcie 23 Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych, katecheza, wręczenie nagrody „PELIKAN” (plac koronacyjny przy kościele św. Doroty)
12.00 – 16.00 Spotkanie przy muzyce (plac koronacyjny przy kościele św. Doroty)
13.00 - 16.00 „Scena Młodzieżowa” – przed budynkiem Licheńskiego Centrum Pomocy
14.30 Msza Święta za zmarłych ze środowisk trzeźwościowych, którzy odeszli na „wieczny mityng” (bazylika górna – nawa główna) – intencje zgłaszamy w kancelarii dla pielgrzymów
16.00 Prelekcja – dr Bohdan Woronowicz (ołtarz polowy przy kościele św. Doroty)
17.00 Rozpoczęcie mityngów:
AA - Anonimowi Alkoholicy (plac mityngowy przed bazyliką, a w razie deszczu ołtarz polowy przy kościele św. Doroty)
Al-Anon - Krewni i Przyjaciele Alkoholików (bazylika dolna – kaplica Całunu Turyńskiego)
DDA - Dorosłe Dzieci Alkoholików (bazylika dolna – kaplica Trójcy Świętej)
NA - Anonimowi Narkomani (bazylika dolna – kaplica św. Jana Pawła II)
AH - Anonimowi Hazardziści (sala królewska przy kościele św. Doroty)
AP - Anonimowi Palacze (bazylika dolna – kaplica bł. S. Papczyńskiego)
 - Anonimowi Żarłocy (kaplica Krzyża Świętego – dolna część kościoła MB Częstochowskiej)
Alateen - Dzieci Alkoholików (bazylika dolna – kaplica 108 Męczenników)
SLAA – Anonimowi Uzależnieni od Seksu i Miłości (kościół MB Częstochowskiej)
AD – Anonimowi Depresanci (sala św. Stanisława Kostki – Centrum Pomocy)


WARSZTATY WSPARCIA DLA OSÓB ZADŁUŻONYCH I ICH RODZIN oraz
Mityng - Sala kominkowa
SA i S-Anon - Anonimowi Seksoholicy oraz krewni i przyjaciele (budynek za Centrum
Pomocy) – prezentacja mityngów
19.00 Msza Święta oraz Apel Maryjny (bazylika górna – nawa główna)
21.30 Ciąg dalszy wszystkich mityngów:
AA - Anonimowi Alkoholicy (plac przed bazyliką, a w razie deszczu bazylika górna – nawa główna)
Pozostałe mityngi bez zmiany miejsca.
• Spowiedź dla uczestników spotkań w godzinach 6.00 – 21.00 (bazylika górna – nawa główna)
• Spotkania Indywidualne z psychologami, terapeutami uzależnień, wolontariuszami oraz doradcami rodzinnymi w godzinach 9.00 – 16.45 (bazylika dolna – kaplica 108 Męczenników)
17.00 spotkanie kolporterów literatury AA (sala nr 17 w Licheńskim Centrum Pomocy)
• Szczegółowych informacji udzielamy w sekretariacie pod głównymi schodami bazyliki.
Tam też czekają na Państwa pamiątkowe identyfikatory, okolicznościowa pieczęć
• Literatura – plac za bazyliką
7.30 (niedziela) Msza Święta na zakończenie Spotkań Trzeźwościowych (bazylika górna – nawa główna)
Z ŻYCZENIAMI POGODY DUCHA
ORGANIZATORZYśroda, 6 maja 2015

Streetworker 2015


   


 

STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE
39-300 Mielec ul. Chopina 8, tel. (017) 583-40-00
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 


Streetworker 2015

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „ Nowe Życie” ponownie przystąpiło do konkursu na realizację zadania publicznego: Wspieranie działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Streetworker” - organizacja i prowadzenie programu pracy podwórkowej w formie działań opiekuńczo - wychowawczych, animacyjnych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych, skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu miasta Mielca, przejawiającej zachowania ryzykowne oraz zagrożonej wykluczeniem społecznym, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Mielca.
Program rozpoczyna się w maju 2015 r, ma objąć swoim zakresem młodzież w wieku 11 do 18 lat i jest programem profilaktycznym, a zatem skierowanym do wszystkich. Celem programu jest przeciwdziałanie wszystkim negatywnym i ryzykownym zachowaniom z jakimi młodzież się spotyka i na jakie może być narażona. Celem programu jest min:
·          Poszerzenie wiedzy oraz wypracowanie umiejętności aktywnego poszukiwania i korzystania z dostępnych w Mielcu instytucjonalnych form pomocy i wsparcia – uczestnicy zaczną korzystać z form pomocy takich jak: świetlice, zorganizowane zajęcia pozalekcyjne zgodne z ich zainteresowaniami, młodzież zacznie podejmować inicjatywy samodzielnego organizowania  spędzania wolnego czasu w sposób zorganizowany;
·         Poszerzenie wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz konsekwencji ich stosowania;
·         Zmiana sposobu myślenia z „tu i teraz”, na zorientowane na przyszłość, sprzyjające rozwojowi, motywujące do planowania, działania i realizacji dalekosiężnych celów, poprzez konstruowanie indywidualnego planu działania, wspólne szukanie możliwości jego realizacji, motywowanie do działania; Zmotywowanie do podejmowania aktywności związanych z indywidualnymi predyspozycjami i zainteresowaniami, poprzez systematyczne wspieranie przejawów twórczej działalności adresatów programu – uczestnicy będą bardziej świadomi swoich mocnych stron, co ułatwi im podejmowanie ważnych życiowo decyzji (o dalszym kształceniu, o wyborze zawodu);
·         Wyrobienie nawyku zdrowego trybu życia poprzez zajęcia sportowe, edukacyjne, rozwijające indywidualne zainteresowania – u uczestników rozwiną się i umocnią pozytywne nawyki związane z dbałością o szeroko pojęte zdrowie.
·         Poprawa jakości życia poprzez systematycznie udzielane wsparcie; Wypracowanie umiejętności radzenia sobie z problemami w sposób akceptowany społecznie.

W związku z realizacją programu Stowarzyszenie nawiązało współprace z takimi instytucjami i organizacjami jak: MOPS, PCPR, Policja, MOSiR, Rady Osiedli i inne, gdzie w trakcie bezpośrednich spotkań z udziałem Prezesa Stowarzyszenia Bogusława Kołacza i Wiceprezesa Wirginiusza Królewicza zostanie przedstawiony program działania oraz możliwości współpracy. Animatorami pracującymi bezpośrednio z młodzieżą będą dyplomowani pedagodzy: Pani  Karolina Czaja, która posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i  realizowała projekt w ubiegłych latach oraz Pan Mariusz Surowiec, który również posiada wykształcenie pedagogiczne, a ponadto jest terapeutą w procesie certyfikacji. Dodatkowo zespół będzie wspomagany przez Panią Agnieszkę Hyjek również posiadającą niezbędne kwalifikacje pedagogiczne i wychowawcze.
W zajęciach może uczestniczyć max 30 osób, a spośród młodzieży uczestniczącej  w programie zostaną  wyłonieni liderzy młodzieżowi – do ewaluacji programu w kolejnych latach.
Zachęcamy młodzież i rodziców do włączenia się i aktywnego uczestnictwa w tym ciekawym projekcie.

Harmonogram

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.05.2015. do 31.10.2015.
Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego14)
Terminy realizacji poszczególnych działań
Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
 1. Poszukiwanie dzieci i młodzieży wyrażających chęć udziału w programie poprzez odwiedzanie miejsc szczególnie uczęszczanych przez młodzież (galerie handlowe, boiska szkolne i sportowe, place zabaw, parki, skwery itp.) -rekrutacja uczestników programu
maj 2015
2 tygodnie 2 x 4 godz.

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
 1. Zajęcia sportowe na Hali MOSiR Mielec ul. Solskiego lub inna sala gimnastyczna w wypadku remontu Hali MOSiR.
Maj - październik 2015
3 raz w miesiącu 2 godz. na hali MOSiR (mała sala) lub innej/możliwość zamiany z innymi zajęciami.
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
 1. Zajęcia sportowe na obiektach typu „ORLIK”
Czerwiec - październik 2015
1 raz w  miesiącu 2 godz.
Zależnie od pogody.
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
 1. Pokazy musztry wojskowej oraz pokaz broni strzeleckiej lub udzielania 1-szej Pomocy przedmedycznej w Powiatowej Jednostce Strzeleckiej
Maj – październik 2015
1 raz 4 godz. Zespół Szkół im. J. Groszkowskiego Mielec
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
 1. Udział w treningach piłkarzy „STALI MIELEC” w tym aktywne uczestnictwo w zajęciach
Sierpień - październik 2015
2 razy po 4 godz. na obiektach MOSiR
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
 1. Zapoznanie z działalnością Aeroklubu Mieleckiego pokaz samolotów, szybowców i innego sprzętu lotniczego.
Maj - październik 2015
1 raz 4 godz. Lotnisko Mielec
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
 1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem firm na terenie SSE „Europark” Mielec, „Cobi”, „Zielona Budka” i inne
Maj – październik 2015
2 razy po 2 godz. SSE „Europark” Mielec
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
 1. Zajęcia sportowo – rekreacyjne na pływalni odkrytej
Czerwiec - sierpień 2015
2 razy 4 godz. Pływalnia odkryta
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
 1. Zajęcia rekreacyjne i turystyka połączona z edukacją przyrodniczą, historyczną i obywatelską
czerwiec – październik 2015
2 wycieczki po 6 - 8 godz.
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
Zajęcia alternatywne
 1. Zapoznanie z funkcjonowaniem Klubów Strzeleckich LOK połączone ze spotkaniem integracyjnym
Maj - październik 2015
1 raz 4 godz. Strzelnica LOK Mielec
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
 1. Projektowanie i udział w procesie produkcji materiałów reklamowych – np. koszulka, kubek lub inne
Lipiec – październik 2015
1 raz 4 godz. „Kolor – Print” Mielec
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
 1. Warsztaty kulinarne połączone z degustacją własnoręcznie przyrządzonych potraw
Sierpień - październik 2015
2 raz 4 godz. Cukiernia „G.W.  Kłaczyńscy”, Restauracja „Dwa Mosty” lub „Da Grasso”
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
 1. Zajęcia z profilaktyki i edukacji zdrowotnej oraz warsztaty komunikacji interpersonalnej
Maj - październik 2015
w miarę wolnego czasu 12 godz. w trakcie projektu
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”


W. Kr.

piątek, 1 maja 2015

XXVII Spotkania Trzeźwościowe Częstochowa


  

STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE
„NOWE ŻYCIE”
 39-300 Mielec ul. Chopina 8, tel. 17-583-40-00
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 

OGŁOSZENIE

W ramach realizacji działania publicznego pod nazwą „Działania na rzecz utrzymania abstynencji i trzeźwości przez osoby uzależnione. Terapia osób współuzależnionych”,

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie” organizuje wyjazd na XXVII Jasnogórskie Spotkania „Anonimowych Alkoholików”  w dniach: 06 - 07.06.2015r

Wyjazd w dniu 06.06.2015 r.  godz. 6.00 z ul. Głowackiego – obok dworca PKP (z pod kasztana)

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność wpłat!!!
Autobus (51 osób + kierowca)
Opłata:
40,-  zł – członkowie stowarzyszenia (składka za 2014 i 2015 rok)
30,-  zł – dzieci do 18 l
55,-  zł – pozostałe osoby
28,-  zł – noclegi w Domu Pielgrzyma (pokoje 4 osobowe z umywalką)

W drodze powrotnej zwiedzanie Miasta i Sanktuarium w Wadowicach

ZAPISY:
U Wirka tel. 889 165 879 oraz Henryka i Bogdana w Punkcie Konsultacyjnym tel. 504 812 718 do dnia 02.06.2014 r. 
O zapisach decyduje kolejność wpłaty.

Nie zapewniamy wyżywienia!

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy

Gminy Miejskiej Mielec

Proszę zabrać legitymacje upoważniające do zniżek!

XI Turniej Strzelecki


 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE    „NOWE ŻYCIE”
39-300 Mielec ul. Chopina 8, tel. (017) 583-40-00
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 

OGŁOSZENIE

O PUCHAR PRZECHODNI
PREZESA STOWARZYSZENIA „NOWE ŻYCIE”

Który odbędzie się w dniu  w dniu 16.05.2015 r.  godz. 12.00
na Strzelnicy LOK w Mielcu, ul. Partyzantów

W turnieju uczestniczą zaproszone drużyny z klubów Honorowych Dawców Krwi między innymi:
·        Klub HDK przy Komendzie Powiatowej Policji w Mielcu
·        Klub HDK Kirchoff Polska
·        Klub HDK przy WSK – PZL Mielec
·        Rejonowy Klub HDK w Mielcu
·        Poradnia Specjalistyczna „ARKA”
·        Straż Leśna
·        Orzeł Biały – Strzelec
·        JS „Strzelec” 2093

Opłata:
5,-  zł – od  osoby.

Poza turniejem w programie:
Ø Turniej - Strzelanie z wiatrówki dla dzieci
Ø Ognisko
Ø Gorący posiłek
Ø Gry i zabawy przy muzyce

ZAPISY:
U Wirka tel. 889 165 879 oraz Henryka i Bogdana w Punkcie Konsultacyjnym tel. 504 812 718 do dnia 11.05.2015 r.
Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy

Gminy Miejskiej Mielec