czwartek, 13 listopada 2014

Mikołaj 2014


środa, 12 listopada 2014

Święto Niepodległości

               STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE            
„NOWE ŻYCIE”

39-300 Mielec ul. Chopina 8, tel. (017) 583-40-00
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 

Streetworker

Nasi „Streetworkerzy” i ich podopieczni znów byli widoczni.

W dniu 11 listopada 2014. wzięli udział w Turnieju Strzeleckim o Puchar Prezydenta Miasta Mielca zorganizowanym z okazji Święta Niepodległości na strzelnicy LOK w Mielcu.
Byłą to kolejna lekcja patriotycznego wychowania naszej młodzieży połączona z wychowaniem obywatelskim i przysposobieniem obronnym. Ale przede wszystkim liczy się to, że dzięki takim zajęciom młodzież w sposób nieszablonowy i na pewno dla nich bardzo interesujący może łączyć zabawę i rekreację z nauką historii czy patriotycznej integracji.
Podziękowania dla organizatorów zawodów i całego Zarządu Rejonowego LOK Mielec za pomoc i opiekę nad młodzieżą oraz aktywne włączenie się do Programu „STREETWORKER” realizowanego przez Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie” ze środków Gminy Miejskiej Mielec.





Oto link do zdjęć z Turnieju:

                Program jest koordynowany przez Biuro Spraw Społecznych Urzędu Miasta Mielca, a finansowany ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W.Kr.


poniedziałek, 10 listopada 2014

STREETWORKER - ognisko historyczne


            STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE            
„NOWE ŻYCIE”

39-300 Mielec ul. Chopina 8, tel. (017) 583-40-00
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 

Streetworker 


Kolejnym działaniem w ramach programu „Streetworker” po wspólnym treningu z piłkarzami „Stali Mielec” było spotkanie w dn. 08.11.2014. przy obelisku „Żołnierzy Wyklętych” w lesie szydłowieckim połączone z ogniskiem integracyjnym. W trakcie spotkania młodzież została zapoznana z historią walk o niepodległość na naszym terenie, okresem II Wojny Światowej i walkami o Wolną Polskę w obecnym kształcie. Po lekcji historii była przekąska przy ognisku i pieczenie kiełbasek, a następnie spotkanie z przyrodą naszych pięknych lasów.





Kolejnym ważnym zadaniem dla „Streetworker’ów” i ich podopiecznych będzie udział w Turnieju Strzeleckim z okazji Święta Niepodległości na Strzelnicy LOK.

Oto link do zdjęć  z ogniska:
I treningu:

Program jest koordynowany przez Biuro Spraw Społecznych Urzędu Miasta Mielca, a finansowany ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.


W.Kr.

piątek, 7 listopada 2014

STREETWORKER



                 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE          „NOWE ŻYCIE”

39-300 Mielec ul. Chopina 8, tel. (017) 583-40-00
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 

Streetworker 

Jak już informowaliśmy Stowarzyszenie Trzeźwościowe „ Nowe Życie” zostało beneficjentem konkursu na realizację zadania publicznego: Wspieranie działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Streetworker” - organizacja i prowadzenie programu pracy podwórkowej w formie działań opiekuńczo - wychowawczych, animacyjnych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych, skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu miasta Mielca, przejawiającej zachowania ryzykowne oraz zagrożonej wykluczeniem społecznym, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Mielca. Jest to program profilaktyczny, a zatem skierowanym do wszystkich, chcących wziąć udział w tym nowatorskim projekcie, rozpoczął się w połowie lipca br. i objął swoim zakresem młodzież w wieku 11 do 18 lat. Celem programu jest przeciwdziałanie wszystkim negatywnym i ryzykownym zachowaniom z jakimi młodzież się spotyka i na jakie może być narażona.
Animatorami pracującymi bezpośrednio z młodzieżą są: Pani  Karolina Czaja oraz Pan Andrzej Miłoszewski, którzy rozpoczęli pracę od diagnozy środowiska lokalnego: obserwacji miejsc spotkań grup dzieci i młodzieży, obserwacji ich zachowań, a następnie rekrutacji uczestników projektu. Jednocześnie prowadzono konsultacje z pracownikami instytucji pomocowych (MOPS, PCPR), Policji oraz z przedstawicielami Rad Osiedli. Ostatecznie chęć współpracy wyraziła grupa dzieci i młodzieży z Miasteczka Młodego Robotnika, os. Cyranka, os. Lotników.
Kolejnym krokiem było omówienie z grupą uczestników dostępnych w Mielcu form spędzania wolnego czasu, rozdanie ulotek informacyjnych dla rodziców, dyskusja na temat ich oczekiwań wobec projektu. Następnie przystąpiono do realizacji programu.
Już 3 sierpnia uczestnicy programu wzięli udział w V Zlocie Historyczno-Militarnym w Bliźnie. Była to dla nich niepowtarzalna lekcja historii połączona ze świetną zabawą. Młodzież miała okazję obejrzeć inscenizację odbicia poligonu, spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku oraz wiatrówki i obejrzeć historyczny sprzęt wojskowy. Wyjazd przybliżył uczestnikom nie tylko militarną przeszłość regionu, ale także wartości obywatelskie.
Młodzież objęta programem uczestniczy regularnie w zajęciach sportowych – w poniedziałki na boisku przy ZSO nr 1 na Os. Lotników, a w czwartki na Hali MOSiR przy ul. Solskiego 1. W okresie letnim uczestnicy mieli zajęcia rekreacyjne i integracyjne na odkrytej pływalni. Uczestniczyli w II Memoriale Antoniego Weryńskiego (mecze piłki ręcznej) oraz w trzech meczach piłki nożnej na stadionie „Stali Mielec” gdzie pod okiem opiekunów uczyli  się aktywnego i kulturalnego kibicowania. W tym celu odbyło się również spotkanie z „młynowym” kibiców „Stali”.
W dniu 6 listopada odbył się od dawna oczekiwany przez młodzież wspólny trening z piłkarzami „Stali Mielec” pod fachowym okiem kadry trenerskiej. Było to prawdziwe spełnienie marzeń i oczekiwań naszych podopiecznych – mówi Wiceprezes „Nowego Życia” Wirginiusz Królewicz, a ich roześmiane twarze mówiły same za siebie.
W tym miejscu należą się podziękowania dla trenerów i piłkarzy mieleckiej „Stali”, za zaangażowanie i wyrozumiałość.






Kolejnymi planowanymi działaniami w ramach programu „Streetworker” będzie spotkanie przy obelisku „Żołnierzy Wyklętych” w lesie szydłowieckim połączone z ogniskiem integracyjnym oraz udział w Turnieju Strzeleckim z okazji Święta Niepodległości na Strzelnicy LOK.
Podczas wszystkich zajęć pedagodzy prowadzą z uczestnikami rozmowy mające na celu bliższe poznanie problemów oraz potrzeb młodzieży (uwzględniając je w planowaniu następnych spotkań), a w razie potrzeby podejmują działania interwencyjne.
Program jest koordynowany przez Biuro Spraw Społecznych Urzędu Miasta Mielca, a finansowany ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

W.Kr.