środa, 12 listopada 2014

Święto Niepodległości

               STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE            
„NOWE ŻYCIE”

39-300 Mielec ul. Chopina 8, tel. (017) 583-40-00
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 

Streetworker

Nasi „Streetworkerzy” i ich podopieczni znów byli widoczni.

W dniu 11 listopada 2014. wzięli udział w Turnieju Strzeleckim o Puchar Prezydenta Miasta Mielca zorganizowanym z okazji Święta Niepodległości na strzelnicy LOK w Mielcu.
Byłą to kolejna lekcja patriotycznego wychowania naszej młodzieży połączona z wychowaniem obywatelskim i przysposobieniem obronnym. Ale przede wszystkim liczy się to, że dzięki takim zajęciom młodzież w sposób nieszablonowy i na pewno dla nich bardzo interesujący może łączyć zabawę i rekreację z nauką historii czy patriotycznej integracji.
Podziękowania dla organizatorów zawodów i całego Zarządu Rejonowego LOK Mielec za pomoc i opiekę nad młodzieżą oraz aktywne włączenie się do Programu „STREETWORKER” realizowanego przez Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie” ze środków Gminy Miejskiej Mielec.

Oto link do zdjęć z Turnieju:

                Program jest koordynowany przez Biuro Spraw Społecznych Urzędu Miasta Mielca, a finansowany ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W.Kr.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz