środa, 5 sierpnia 2015

Obóz Ustrzyki D. 17 - 20.09.15


        STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE

39-300 Mielec ul. Chopina 8, tel. 17-583-40-00

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 


OGŁOSZENIE


  W ramach realizacji działania publicznego pod nazwą „Działania na rzecz utrzymania abstynencji i trzeźwości przez osoby uzależnione. Terapia osób współuzależnionych”,

Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” zaprasza chętnych na Obóz Terapeutyczny w Ustrzykach Dolnych temat: "Trzeźwość jako droga życiowa"


termin: 17 - 20.09.2015r

Wyjazd w dniu 17.09.2015 r.  godz. 7.00 z ul. Głowackiego – obok dworca PKP   (pod kasztanem)

Obóz przeznaczony jest dla osób uzależnionych i      współuzależnionych. Dla osób uzależnionych wymagana jest minimum   3 miesiące abstynencji.

Ilość miejsc ograniczona do 35 +4 (specjaliści terapii oraz kierowca)


Opłata:
Członek stowarzyszenia – 120 zł;
Niezrzeszeni – 145 zł.

Warunkiem uzyskania zniżki przez członka stowarzyszenia jest uregulowana składka członkowska za 2014 oraz 2015 rok.


Opłatę na obóz dokonać należy do dnia 10.09.2015 r. u kol. Wirginiusza Królewicz 889165879, kol. Bogusława Kołacz 504812718, kol. Henryka Pokrzywiński  175834000  na zasadach obowiązujących  dotychczas.


W trakcie obozu w ramach integracji przewidziana jest turystyka górska!

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy:

Gminy Miejskiej Mielec

W.Kr.

poniedziałek, 3 sierpnia 2015

Streetworker - działania


        STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE

39-300 Mielec ul. Chopina 8, tel. (017) 583-40-00

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 

   Jak informowaliśmy - Stowarzyszenie  Trzeźwościowe Nowe Życie już po raz drugi zostało beneficjentem programu na realizację zadania publicznego: Wspieranie działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  - Streetworker.
  Odnosząc się do przygotowanego wcześniej harmonogramu działań, już w miesiącu maju P. Karolina, P. Agnieszka oraz P. Mariusz  - tegoroczni pedagodzy uliczni – wyruszyli na poszukiwania uczestników. Jak się okazało chętnych na tegoroczny streetworking nie brakowało. Bowiem Dzieciaki zachwycone ubiegłorocznym programem realizowanym przez świetną kadrę - nie dość, że same deklarowały chęć uczestnictwa to jeszcze zachęcały do niego  innych,  Należy również nadmienić, iż utworzyły własna grupę na jednym z portali społecznościach. J
  Pierwsze organizacyjno-informacje  spotkanie Dzieciaków z kadrą odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Chopina 8.
  W trakcie spotkania ustalono wspólne działania oraz wykonano projekty plakatów będących wizytówka tegorocznej akcji. Następnie P. Mariusz wykorzystując te projekty wykonał komputerowo profesjonalne bandery. Pod tymi bannerami uczestnicy wystąpili na meczu „Stali Mielec” oraz odbyli swój pierwszy wspólny trening  sportowy. Dzięki tym treningom można będzie popracować nad przygotowaniem swej sylwetki na sezon wakacyjny. W tym miejscu należy nadmienić, że owe treningi są kontynuowane w każdy piątek o 16.30.
  Kolejną udana imprezą był Piknik Strzelecki zorganizowany przez mielecki Oddział Strzelca, na którym oprócz pieczenia kiełbasek i strzelania z wiatrówki odbyły się pokazy  musztry wojskowej i broni strzeleckiej.
   W ramach rozwijania umiejętności piłkarskich nasze dzieci wzięły udział w profesjonalnym treningu wspólnie z piłkarzami „Stali Mielec”, jak również sami rozgrywają mecze na boiskach Zespołu Szkół nr 1 w Mielcu, ul. Tańskiego dzięki przychylności Pana dyrektora Zbigniewa Zielińskiego.

  O kolejnych punktach programu Streetworker oczywiście będziemy wszystkich na bieżąco informować 
W.Kr.
Poniżej linki do zdjęć:
Strzelnica 30.05.2015 - https://goo.gl/photos/zBy5YSJWtAmmfP7dA


XXIII Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Licheniu „Pomaganie pomaga„ 24- 26 lipca 2015 roku.

        STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE

39-300 Mielec ul. Chopina 8, tel. (017) 583-40-00

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 


Zakończyły się XXIII Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Licheniu pod hasłem: „Pomaganie pomaga„ 24- 26 lipca 2015 roku.
        W trakcie ceremonii otwarcia XXIII Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych po raz drugi została wręczona nagroda „Pelikan,, laureatem został Bohdan Woronowicz dr. n. med., specjalista psychiatra, certyfikowany specjalista i superwizor terapii uzależnień. Jeden z dwójki fundatorów Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce oraz pierwszy Powiernik klasy A(niealkoholik) w polskiej Wspólnocie Anonimowych Alkoholików. Prezes Zarządu Fundacji Zależni-Nie-Zależni.
       O godz.13.00 na skwerku przed budynkiem Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym wystartowała Scena Młodzieżowa, gdzie osoby młode tak ciałem, jak i duchem, mogły zaprezentować swoje talenty artystyczne (wokalne, instrumentalne itd.) Pomimo burzowej pogody i deszczu raz po raz siąpiącego z nieba, atmosfera Spotkań Trzeźwościowych ani na moment nie uległa pogorszeniu, a ponad 20 000 uczestników aktywnie brało udział w przygotowanych mityngach i imprezach towarzyszących.
       O godz.16:00 na Placu Koronacyjnym w starej części Sanktuarium wystąpił z prelekcją laureat - dr Bohdana Woronowicza, który mówił o ważnej roli osoby pomagającej, że „pomaganie - pomaga” w zachowaniu abstynencji, w drodze do trzeźwienia i nowego życia. Odpowiadał również na pytania uczestników spotkań Trzeźwościowych.
        Z kolei o 17.00 rozpoczęły się mitingi tematyczne dla: Anonimowych Alkoholików (AA), Krewnych i Przyjaciół Alkoholików (Al.-Anon), Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA), Anonimowych Narkomanów (AN), Anonimowych Hazardzistów (AH), Anonimowych Palaczy (AP), Anonimowych Żarłoków (AŻ), Dzieci Alkoholików (Alten), Anonimowych Uzależnionych od Seksu i Miłości (SLAA), Anonimowych DepresANTÓW (ad), Anonimowych Seksoholików oraz krewnych i przyjaciół (SA i S-Anon) oraz warsztaty wsparcia dla osób zadłużonych i ich rodzin.
Kulminacyjnym punktem 23. Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych w Licheniu była msza św. w licheńskiej bazylice o godz.19:00 podczas której homilię do zgromadzonych wygłosił ks. Robert Krzywicki MIC, dyrektor Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym, główny organizator spotkania.
       W słowie zwrócił uwagę na zmianę, jaka następuje w sercu osoby uzależnionej, gdy swoje życie opiera na wierze i ofiarowaniu się Bogu: „Trzeźwienie – zdaniem kaznodziei – to zmiana siebie, swojego myślenia, swoich czynów. To są trzeźwe myśli, które pozwalają normalnie funkcjonować i stawać się lepszymi. Jezus nie był egoistą, ale przede wszystkim myślał o innych ludziach. Był dla nas przykładem, jak mamy żyć” – mówił kaznodzieja. Zawracając się do osób uzależnionych dziękował za przybycie, gdyż dzięki takiej liczbie wielu mogło poczuć, że nie są sami ze swoim nałogiem, że można z nim walczyć i wygrać.
       We Mszy św. uczestniczyło około 10 tysięcy wiernych. Dla tych, dla których nie wystarczyło miejsca wewnątrz licheńskiej świątyni, został przygotowany telebim, dzięki któremu mogli uczestniczyć w Eucharystii na zewnątrz kościoła.
       W trakcie 23.Ogólnopolskich Spotkaniach Trzeźwościowych pracowało 50 psychologów i specjalistów z zakresu uzależnień oraz 150 wolontariuszy, a w konfesjonałach na wiernych czekało niemalże 50 księży, którzy spowiadali wiernych z krótkimi przerwami od 5.45 do 20.
       Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie” z Mielca tradycyjnie zorganizowało wyjazd do Lichenia dla 52 osób. W czasie wyjazdu uczestnicy mieli okazję oprócz aktywnego uczestnictwa w programie XXIII Spotkań Trzeźwościowych, także zwiedzić zamek w Nidzicy
oraz muzeum bł. siostry Faustyny Kowalskiej.
Mimo deszczowej pogody  wyjazd przebiegał w kapitalnej atmosferze, a dla wszystkich uczestników było to ogromne duchowe przeżycie i „doładowanie akumulatorów” na cały rok (mówi prezes Stowarzyszenia „Nowe Życie” Bogusław Kołacz). Należy wspomnieć, że mielczanie już po raz 15 zatrzymali się u zaprzyjaźnionej rodziny Państwa Mertowskich, którym z tej okazji przekazali podziękowania i pamiątkowy album o historii naszego miasta.
       Udział w Spotkaniach Trzeźwościowych w Licheniu jest jakby naturalnym rozpoczęciem obchodzonego w sierpniu miesiąca trzeźwości.

W.Kr.

XVII Jasnogórskie Spotkania „Anonimowych Alkoholików”

        STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE 
39-300 Mielec ul. Chopina 8, tel. (017) 583-40-00

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 

XVII Jasnogórskie Spotkania „Anonimowych Alkoholików” odbywają się w dniach 6-7 czerwca na Jasnej Górze. W tym roku spotykaliśmy się pod hasłem: „Trzeźwieję – głoszę radość życia”. 

          Spotkania celowo nie są nazywane pielgrzymką, ponieważ skierowane są do wszystkich ludzi, którzy pragną być trzeźwi. Jak mówi preambuła AA: „Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą kobiet i mężczyzn, którzy dzielą się nawzajem swoimi doświadczeniami, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu”. 

          Podstawowym elementem spotkań są mitingi, które trwają przez całe popołudnie, wieczór i noc, aż do godzin porannych: „AA” dla anonimowych alkoholików, „Al-Anon” dla członków rodzin anonimowych alkoholików, „DDA” dla dorosłych dzieci alkoholików, „Al-Ateen” dla młodszych dzieci alkoholików. Równolegle odbywają się spotkania dla Anonimowych Hazardzistów i dla Anonimowych Narkomanów. Mitingom towarzyszy bogaty program religijno-kulturalny, w którym może wziąć udział każdy zainteresowany. To już tradycja, że członkowie Stowarzyszenia, mieleckich grup AA i środowisk trzeźwościowych wspólnie modlą się oraz uczestniczą w mityngach i różnych spotkaniach odbywających się na  Jasnej Górze. Część z uczestników jedzie aby przede wszystkim się modlić, prosić Czarną Madonnę o pomoc i wsparcie w przywiezionych ze sobą intencjach. Każdy ma okazję uczestniczyć w trwających całą noc mityngach wspólnot AA, Al-Anon, DDA, Anonimowych Narkomanów, Hazardzistów, itd.  Odbywa się  łącznie 7 mityngów, a uczestnictwo w nich zostawia niesamowite wrażenia i przeżycia. Kiedy słucha się autentycznych, płynących prosto z serca wypowiedzi ludzi, którzy przeszli przez piekło, czasem byli na samym dnie, a teraz sami mogą swoją postawą, swoim przykładem udzielać pomocy potrzebującym, dając świadectwo tego, że jeżeli tylko bardzo się chce, można dokonywać rzeczy niemal niemożliwych.
„Od 27 lat jestem alkoholikiem. Jak patrzeć wstecz, to jest już prawie połowa mego życia przeżyta na trzeźwo. I spotkania jasnogórskie, to jest jak gdyby mój pomysł no i moje ‘dziecko’. Od pierwszego spotkania jestem tutaj, w tym roku po raz 27. i będę obchodził 27 lat życia całkowicie bez alkoholu – mówi Grzegorz z Częstochowy – Na pierwszych spotkaniach jasnogórskich myśmy mieścili się w Kaplicy na Halach, bo to było ok. 200 uczestników. I z każdym rokiem tych ludzi przybywało” - wspomina. 
            „Było mi dane przestać pić w wieku 34 lat. Alkoholik, aby coś zrozumiał, to musi sięgnąć dna. Dnem dla mnie było to, że moja żona złożyła pozew o rozwód i ze mną niestety się rozeszła” – wspomina. Ale choć został sam rozpoczął walkę z nałogiem. Początkowo próbował o wołanych siłach poradzić sobie z problemem. Jednak w pewnym momencie zrozumiał, że ludzka siła nie wystarcza. „Na odwyku uświadomiono mi, że to nie siła woli, trzeba zaakceptować, że się jest osobą chorą, uzależnioną, i znaleźć siłę wyższą, i pomyślałem, przecież ja tu mam Matkę Bożą w Częstochowie, mam Maryję, mam Jezusa, i moje trzeźwienie oparłem na czterech fundamentach: na wierze, na rodzinie, na prawdzie i na wspólnocie AA – mówi – Na Jasnej Górze poczułem prawdziwą siłę, prawdziwego ducha, że tu można wszystko. Jeżeli jest szczera chęć zaprzestania picia, jak się poprosi Mateczkę, to Ona hojnie obdarza” – podkreśla. 
Spotkania rozpoczęły się w sobotę o godz. 14.00 w Kaplicy matki Bożej. O godz.  15.30 ruszyła droga krzyżowa, a o 15.00 przegląd twórczości o  tematyce trzeźwościowej. Od 18.00 rozpoczęły się mityngi, niektóre trwają do świtu. O 21.00 Apel Jasnogórski, a uwieńczeniem dnia była Msza św. odprawiona o godz. 21.45 na Szczycie, celebrowana przez bpa Antoniego Długosza z Częstochowy., duszpasterz osób z problemem narkotykowym. Spotkania kończy  niedzielne zawierzenie w Kaplicy Matki Bożej o godz. 13.
Jak zawsze Jasnogórskie Spotkania „Anonimowych Alkoholików” wywierają ogromne wrażenie, nie tylko na „nowicjuszach”, ale na każdym z uczestników i stanowią swoiste doładowanie duchowe na dalsze, trzeźwe dni.
W drodze powrotnej uczestnicy Spotkań naładowani pozytywna energią mieli jeszcze okazję do zwiedzenia sanktuarium oraz muzeum Św Jana Pawa II w Wadowicach, co z pewnością było dodatkowym wzmocnieniem duchowym oraz atrakcją turystyczną.
To tyle o Częstochowie, i czas na kolejne Spotkania – tym razem w Licheniu.

W.Kr.