wtorek, 14 sierpnia 2012

Konferencja „Uzależnienia i przemoc – chorobą naszych czasów. Jak je leczyć?”

 Zapraszamy 15 września do sali nr 1 Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu, Al. Niepodległości 7, na godz. 10.00


Program konferencji:
 organizowanej w związku z jubileuszem 15 lat działalności Stowarzyszenia 
                                              Trzeźwościowego "NoweŻycie"

Prowadzenie konferencji: Henryk Pokrzywiński, Wirginiusz Królewicz
- członkowie zarządu Stowarzyszenia Trzeźwościowego NOWE ŻYCIE

Godz. 9.45 - 10.00 Rejestracja uczestników

Godz. 10.00 - 10.20 Otwarcie konferencji – Bogusław Kołacz – Prezes
                                 Stowarzyszenia Trzeźwościowego NOWE ŻYCIE
Wystąpienia przedstawicieli władz samorządowych:
                 Andrzej Chrabąszcz - Starosta Powiatu Mieleckiego
                 Bogdan Bieniek - v-ce Prezydent Miasta Mielca,

Godz. 10:20 - 10.30 - Piotr Nagiel - program słowno-muzyczny pt. "Każdy z nas" -
                                                         część I.
Godz. 10.30 - 11.10 Panel I

Uzależnienie i przemoc – „niechciany związek” - Jacek Skrobot i Leszek Piasecki

Dyskusja - odpowiedzi na pytania.

Godz. 11.10 - 11.20 - Piotr Nagiel - program słowno-muzyczny pt. "Każdy z nas" -
                                                         część II

Godz. 11.20 - 12.00 - Panel II

"Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom, ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego charakteru współpracy między różnymi podmiotami"

 Barbara Błaż – Kapusta i Anna Skrzypek

Dyskusja i odpowiedzi na pytania.

Godz. 12.00 - 12.15 - Prezentacja z okazji jubileuszu 15 lat
                                   działalności Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie”

Godz. 12.15 - 12.50 - Wręczenie wyróżnień osobom zasłużonym i wspierającym
                                   działalność Stowarzyszenia

Godz. 12.50 -13.15 -  Przerwa kawowa

Godz. 13.15 - 13.55 - Panel III

"Istota duchowości w przeciwdziałaniu przemocy i uzależnieniom"

– ks. Zbigniew Guzy i ks. Antoni Mulka

Dyskusja i odpowiedzi na pytania

Godz. 14.05-14.45 - Panel IV

"Możliwość zapobieganiu wykluczeniu społecznemu – działania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej szczebla gminnego i powiatowego"

 Barbara Wdowiarz i Anna Wdowiarz

Dyskusja i odpowiedzi na pytania

Godz. 14.45 - 14.55 - Piotr Nagiel  - program słowno-muzyczny pt. "Każdy z nas"
                                                           część IV

15.00 Zakończenie konferencji.

Uczestnicy Konferencji

Konferencja  współfinansowana jest  ze środków  Powiatu Mieleckiego i Gminy Miejskiej Mielec

Uczestnicy konferencji "Uzależnienia i przemoc – chorobą naszych czasów. Jak je leczyć?"

Przedstawiciele władz samorządowych, kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, dyrektorzy szkół i kadra pedagogiczna z terenu powiatu mieleckiego, proboszczowie i wikariusze parafii z terenu powiatu mieleckiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele sądu i policji, przedstawiciele służby zdrowia.

Wykładowcy konferencji:

mgr  Jacek Skrobot 
Specjalista psychoterapii uzależnień, specjalista psychologii klinicznej, licencjonowany superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, licencjonowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, licencjonowany Superwizor psychoterapii uzależnień PARPA, kierownik ośrodka leczenia uzależnień i współuzależnienia przy Szpitalu Wojewódzkim w Tarnowie.

Leszek Piasecki  

 Dyrektor NZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień – certyfikat PARPA nr 206, absolwent Politechniki Rzeszowskiej, WSP Rzeszów studia podyplomowe  na kierunku „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja”. Wieloletni realizator programów profilaktycznych dla młodzieży i dorosłych, realizator szkoleń edukacyjnych dla różnych grup zawodowych z zakresu uzależnień i przemocy.

Dr Barbara Błaż - Kapusta

Psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor psychoterapii uzależnień, specjalista w zakresie diagnozy i terapii dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny, certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie

mgr Anna Skrzypek

Pedagog, specjalista terapii uzależnień, specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  Przewodnicząca Zespołu  Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Miasta Mielca, 

ks. mgr Zbigniew Guzy

Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości, Duszpasterz Młodzieży Zagubionej, Zagrożonej Patologiami i Specjalnej Troski


Ks. mgr Antoni Mulka

 Katechizuje w Zespole Szkół Technicznych, prezes Poradni Kryzysowej i Telefonu Zaufania „Arka", Akcja Katolicka, poczta elektroniczna w dekanacie, współpracuje z grupami trzeźwościowymi w Mielcu, organizuje i prowadzi grupę trzeźwościową w parafii, prowadzi księgę abstynencji, Kościół Domowy.

mgr Barbara Wdowiarz

- mgr administratywista, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu od początku jego istnienia, wolontariusz Poradni Specjalistycznej "Arka", przez kilka jej wiceprezes, aktualnie - radna Rady Miejskiej w Mielcu; zajmuje się problematyką osób niepełnosprawnych oraz problemami dzieci z powiatu mieleckiego, które z różnych przyczyn trafiają do pieczy zastępczej.

mgr Anna Wdowiarz

 - mgr prawa, konsultant prawnik, koordynator projektu systemowego i przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim oraz konsultant prawnik w Zespole ds. Asysty Rodzinnejw Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu; absolwentka Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, obecnie doktorantka Wydziału Prawa w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie; ukończyła Studium Umiejętności Psychologicznych; wolonatariuszka w Poradni Specjalistycznej „Arka”, szkoliła kadry pomocy społecznej województwa podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wtorek, 7 sierpnia 2012

"Mityng pod gwiazdami"

Jak co roku 27 lipca z kraju i zagranicy do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym zjechało tysiące osób na trzydniowe Spotkania Trzeźwościowe, które początkami sięgają 1993 roku kiedy to grupa kilkunastu osób z Konina i okolic postanowiła zorganizować weekendowe spotkania. Jako miejsce realizacji spotkania wybrali licheńskie Sanktuarium. 28 lipca 2012 minęło dokładnie 20 lat od tamtego wydarzenia. I nas tam nie zabrakło.
 - Nowością tegorocznych spotkań były warsztaty wsparcia dla osób zadłużonych i ich rodzin - mówi Robert Adamczyk z sanktuaryjnego biura prasowego.
W tym roku hasłem spotkań było "Odbudowuję swój dom".
Co roku do Lichenia przyjeżdżają osoby szukające wsparcia wśród tych którym udało się wygrać walkę z chorobą. - Osoby, które podejmują takie próby, przyznają, że pobyt w sanktuarium daje im siłę do walki z uzależnieniem i pracy nad nim. Dostrzegają, że warto walczyć z nałogiem dla siebie i swojej rodziny - mówi Adamczyk.

Na spotkaniach można było podzielić się historią swojej drogi - od bycia samemu ze swoim uzależnieniem do bycia w relacjach z innymi. Odbyły się także spotkania przy muzyce, prelekcje, spotkania z psychologami, terapeutami uzależnień i doradcami rodzinnymi.
Jednym z artystów był Piotr Nagiel autor kilkunastu płyt, współautor wielu piosenek z których najbardziej znana, przynajmniej mi, to płomień świecy. 

Piotr Nagiel współpracował z Krzysztofem Jaryczewskim (Oddział Zamknięty), której owocem był program profilaktyczny dla młodzieży pt. "Dopóki Masz Wybór" wystawiany w szkołach na terenie całego kraju. Rok później ukazała się płyta o tym samym tytule („Dopóki Masz Wybór", 2000r) na której gościnnie wystąpili: Beata Kozidrak, Halinka Młynkova, Mieczysław Szcześniak, Artur Gadowski, Andrzej Krzywy i Zbigniew Hołdys.
W 2001 roku program „Dopóki Masz Wybór" został nagrany i wyemitowany przez TVP.
Poza muzyką i koncertami Piotr wystawia programy profilaktyczne o tematyce uzależnień i przemocy w szkołach na terenie całego kraju.

15 września Piotr wystąpi w Mielcu na  konferencji "Uzależnienia i przemoc - choroba naszych czasów. Jak leczyć?" organizowanej w związku z jubileuszem 15 lat działalności Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Nowe Życie"

źródło: Blog mieleckiej społeczności