wtorek, 14 sierpnia 2012

Uczestnicy konferencji "Uzależnienia i przemoc – chorobą naszych czasów. Jak je leczyć?"

Przedstawiciele władz samorządowych, kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, dyrektorzy szkół i kadra pedagogiczna z terenu powiatu mieleckiego, proboszczowie i wikariusze parafii z terenu powiatu mieleckiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele sądu i policji, przedstawiciele służby zdrowia.

Wykładowcy konferencji:

mgr  Jacek Skrobot 
Specjalista psychoterapii uzależnień, specjalista psychologii klinicznej, licencjonowany superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, licencjonowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, licencjonowany Superwizor psychoterapii uzależnień PARPA, kierownik ośrodka leczenia uzależnień i współuzależnienia przy Szpitalu Wojewódzkim w Tarnowie.

Leszek Piasecki  

 Dyrektor NZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień – certyfikat PARPA nr 206, absolwent Politechniki Rzeszowskiej, WSP Rzeszów studia podyplomowe  na kierunku „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja”. Wieloletni realizator programów profilaktycznych dla młodzieży i dorosłych, realizator szkoleń edukacyjnych dla różnych grup zawodowych z zakresu uzależnień i przemocy.

Dr Barbara Błaż - Kapusta

Psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor psychoterapii uzależnień, specjalista w zakresie diagnozy i terapii dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny, certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie

mgr Anna Skrzypek

Pedagog, specjalista terapii uzależnień, specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  Przewodnicząca Zespołu  Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Miasta Mielca, 

ks. mgr Zbigniew Guzy

Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości, Duszpasterz Młodzieży Zagubionej, Zagrożonej Patologiami i Specjalnej Troski


Ks. mgr Antoni Mulka

 Katechizuje w Zespole Szkół Technicznych, prezes Poradni Kryzysowej i Telefonu Zaufania „Arka", Akcja Katolicka, poczta elektroniczna w dekanacie, współpracuje z grupami trzeźwościowymi w Mielcu, organizuje i prowadzi grupę trzeźwościową w parafii, prowadzi księgę abstynencji, Kościół Domowy.

mgr Barbara Wdowiarz

- mgr administratywista, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu od początku jego istnienia, wolontariusz Poradni Specjalistycznej "Arka", przez kilka jej wiceprezes, aktualnie - radna Rady Miejskiej w Mielcu; zajmuje się problematyką osób niepełnosprawnych oraz problemami dzieci z powiatu mieleckiego, które z różnych przyczyn trafiają do pieczy zastępczej.

mgr Anna Wdowiarz

 - mgr prawa, konsultant prawnik, koordynator projektu systemowego i przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim oraz konsultant prawnik w Zespole ds. Asysty Rodzinnejw Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu; absolwentka Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, obecnie doktorantka Wydziału Prawa w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie; ukończyła Studium Umiejętności Psychologicznych; wolonatariuszka w Poradni Specjalistycznej „Arka”, szkoliła kadry pomocy społecznej województwa podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz