czwartek, 31 grudnia 2020

JAK RADZIĆ SOBIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W DOBIE PANDEMII KORONAWIRUSA

 

Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowego „NOWE ŻYCIE”

 

po doświadczeniach związanych z 

 

WARSZTATAMI TERAPEUTYCZNYMI

on-line

„Porozumienie bez przemocy”

zaprasza wszystkich chętnych

do zapoznania się z

e-poradnikiem pt:

JAK RADZIĆ SOBIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W DOBIE PANDEMII KORONAWIRUSA


oto link do pobrania poradnika:

Poradnik


Poradnik do pobrania całkowicie bezpłatnie dla każdego!

Poradnik można pobrać w całości lub poszczególne części bezpośrednio z naszego dysku Google

 Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy

          Gminy Miejskiej Mielec

czwartek, 17 grudnia 2020

Warsztaty "POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY" W DNIACH 17 - 18 grudnia 2020

 

Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowego „NOWE ŻYCIE”

 

Zaprasza wszystkich chętnych

na

 

WARSZTATY TERAPEUTYCZNE online

„Porozumienie bez przemocy”

 

 

Które odbędą się w dniach 17 - 18.12.2020 r.  

w godz. 17.00 - 19.00

 

link do wydarzenia: https://go.mywebinar.com/pebc-xrlt-qwxr-nvmb

 

 

Prowadzący:

·        Joanna Podraza – psycholog, pracownik min. PCPR Mielec

o   Tematyka komunikacji interpersonalnej.

·        Leszek Piasecki – specjalista terapii uzależnień – założyciel i dyrektor OPiTU w Mielcu

o   Szeroko pojęta asertywność.

·        Bogusław Kołacz – instruktor terapii uzależnień, prezes Stowarzyszenia Trzeźwościowego ‘Nowe Życie” członek komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i grup interdyscyplinarnych

o   Problematyka uzależnień w dobie pandemii koronawirusa.

·        Wirginiusz Królewicz – rzecznik grupy AA „Opoka”, wiceprezes Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie”

o   Wpływ grup samopomocowych (AA, Al-Anon, grupy wsparcia) w rozładowaniu napięć i unikanie kryzysów.


niedziela, 13 grudnia 2020

Paczki Mikołajkowe

 UWAGA! UWAGA! UWAGA!

W siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Chopina 8 są jeszcze do odbioru paczki mikołajkowe. Osoby które zapisały dzieci na paczki proszone są o ich odbiór po uprzednim kontakcie telefonicznym:

175834000,   504812718,   737999249.


niedziela, 15 listopada 2020

Mikołaj 2020

 

INFORMUJEMY 
dzieci w wieku od 2 do 12 lat

ŻE SPOTKANIE Z UDZIAŁEM 
ŚW. MIKOŁAJA

 Z uwagi na pandemię koronawirusa w tym roku nie odbędzie się!

Paczki dla dzieci będą do odbioru w siedzibie „Stowarzyszenia” od 5.12.2020.

Koszt współuczestnictwa: 10 zł (od dziecka) trzecie i kolejne dziecko w rodzinie gratis!


    zapisy u Małgosi, Wirka, Henryka i Bogdana do dnia 30.11.2020

tel. 175834000, 504812718, 737999249.

  Głównym fundatorem paczek jest 

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie” 

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od zleceniodawcy

GMINY MIEJSKIEJ MIELEC

 

sobota, 17 października 2020

Najnowsze Informacje! Uwaga! Uwaga! Uwaga!Uwaga! Najnowsze informacje!

 

UWAGA!  UWAGA!  UWAGA!

Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowego „NOWE ŻYCIE”

 informuje wszystkich członków

że z uwagi na zaostrzenie sytuacji epidemicznej na terenie powiatu mieleckiego

"strefa czerwona" 


XXIII ZEBRANIE

SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE

zostaje odłożone na czas nieokreślony.

Jednocześnie informuję, że Zarząd dopełnił formalności związanych 
z zatwierdzeniem Bilansu Stowarzyszenia za rok ubiegły i publikacji stosownych sprawozdań 

W momencie pojawienia się  możliwości przeprowadzenia Walnego Zebrania zostanie ono natychmiast zwołane i przeprowadzone.

UWAGA!  UWAGA!  UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną
oraz w oparciu o rozporządzenia Ministra Zdrowia
od 12.10.2020. konsultanci Punktu Konsultacyjnego
nie udzielają porad osobistych!!!

Udzielane są porady telefoniczne w godzinach urzędowania konsultantów!!!
Podobnie od 01.11.2020 wprowadzamy dyżury 
w soboty i niedziele w godz. 1700 - 2000
prosimy jednak o zrozumienie oraz kontakt telefoniczny, lub mailowy.
Kontakt osobisty jedynie w przypadkach niezbędnych, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym!!!

Tel: 17 583 4000,    504 812 718,   737 999 249
Punkt                                     Bogusław                               Wirginiusz
505 239 554
Prawnik adw. Ł Boroń

Na podobnych zasadach odbywają się dyżury w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
W Radomyślu i Przecławiu
Tel: 505 239 554, 513 877 323


Wirginiusz Królewicz - Wiceprezes

piątek, 2 października 2020

UWAGA!!! WALNE ZEBRANIE UWAGA!!!

 

U W A G A!!! U W A G A !!! U W A G A!!!

Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowego „NOWE ŻYCIE”

 informuje wszystkich członków

że z uwagi na zaostrzenie sytuacji epidemicznej na terenie powiatu mieleckiego 


XXIII ZEBRANIE

SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE

 

zostaje przełożone

i odbędzie się w dniu 23.10.2020 r.  

godz. 17.30 w I terminie, 18.00 w II terminie.

w siedzibie Stowarzyszenia w Mielcu, ul. Chopina 8

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie Zebrania, wybór przewodniczącego Zebrania, stwierdzenie ważności Zebrania

2.     Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2019 r.

3.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 r.

4.     Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

5.     Wybór Komisji Skrutacyjnej

6.     Wybory nowego Zarządu

7.     Przyjęcie uchwał i wniosków, oraz planu pracy na kolejny okres

8.     Wolne wnioski, dyskusja

  

Jednocześnie przypominamy, że udział w Walnym Zebraniu jest statutowym obowiązkiem członka Stowarzyszenia

wtorek, 22 września 2020

Walne Zebranie

 


Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowego „NOWE ŻYCIE”

 

Zaprasza wszystkich członków

na

 


XXIII ZEBRANIE

SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE

 

 

Które odbędzie się w dniu 02.10.2020 r.  

godz. 17.30 w I terminie, 18.00 w II terminie.

w siedzibie Stowarzyszenia w Mielcu, ul. Chopina 8

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie Zebrania, wybór przewodniczącego Zebrania, stwierdzenie ważności Zebrania

2.     Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2019 r.

3.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 r.

4.     Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

5.     Wybór Komisji Skrutacyjnej

6.     Wybory nowego Zarządu

7.     Przyjęcie uchwał i wniosków, oraz planu pracy na kolejny okres

8.     Wolne wnioski, dyskusja

 

 

 

Jednocześnie przypominamy, że udział w Walnym Zebraniu jest statutowym obowiązkiem członka Stowarzyszenia


 OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie” zaprasza na obóz terapeutyczny  w

ZAKOPANEM

 w dniach 27 – 29.11.2020r.

Temat obozu: Akceptacja i tolerancja.
 
Wyjazd w dniu 27.11.2020 r. o godz. 600 ul. Głowackiego – obok dworca PKP  
                                                              (spod kasztana)
 
Obóz przeznaczony jest dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Dla osób uzależnionych wymagane jest minimum 3 miesiące abstynencji.
 
Ilość miejsc ograniczona do 20 (+2 +1) (specjaliści terapii oraz kierowca)
 
Opłata:
                                     Członek Stowarzyszenia – 150 zł;
                                                       Niezrzeszeni – 170 zł.
Decyduje kolejność wpłaty!!!
Warunkiem uzyskania zniżki przez członka Stowarzyszenia jest uregulowana składka członkowska za 2019 oraz 2020 rok.
 
Opłatę dokonać należy do 16.11.2020 r. u kol. Bogusława Kołacz, Wirginiusz Królewicz tel. 175834000  lub OPiTU Mielec 17 7887040 na zasadach obowiązujących  dotychczas.
 
W trakcie obozu w ramach integracji przewidziana jest turystyka/basen.
 

 Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy 

Gminy Miejskiej Mielec

czwartek, 27 sierpnia 2020

XVI Turniej Strzelecki zakończony!

 

XVI Turniej Strzelecki o Puchar Przechodni Prezesa Stowarzyszenia „NOWE ŻYCIE” 2020, za nami. 

W tym roku ze względu na pandemię impreza odbyła się nie w maju, a 22 sierpnia. Rozpoczęliśmy ok godz. 12.00, tradycyjnie na Strzelnicy LOK w Mielcu, ul. Partyzantów, gdzie rodzinnie, członkowie i sympatycy Stowarzyszenia uczestniczyli w rywalizacji i wspólnej zabawie, gdyż impreza ta ma charakter pikniku rodzinnego. W organizację pikniku również w tym roku włączyła się Poradnia Specjalistyczna „ARKA” reprezentowana przez wiceprezesa Henryka Pokrzywińskiego.

 W tegorocznym turnieju strzeleckim, uczestniczyły następujące reprezentacje:

 

·         JS 2093

·         GRH im. W. Lisa

·         Klub HDK Kirchhoff Polska

·         Rejonowy Klub HDK w Mielcu

·         Poradnia Specjalistyczna „ARKA”

·         Stowarzyszenie „Orzeł Biały - Strzelec”

·         Poradnia Specjalistyczna „Arka”

·         Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie”

 

Oraz drużyny strzeleckie:

 

◄ SOTER

◄ WIRUS

◄ ŁOBUZY

◄ MORSY

◄ ELZA

◄ SOKOŁY 

◄ ŻELKI

◄ GWIAZDECZKI

◄ SŁONECZKA

◄ MYŚLIWI

  ◄ MŁODZIEŻ

 

Złożone z członków i sympatyków mieleckich grup trzeźwościowych, przyjaciół i rodzin. 

Najlepsi w tym roku okazali się przedstawiciele Grupy Rekonstrukcyjno - Historycznej im. W. Lisa w składzie: Robert Sukiennik, Daniel Wrzesień i Romuald Rzeszutek i to oni przez rok będą właścicielami Pucharu Przechodniego Prezesa Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie”. 

II miejsce przypadło drużynie Jednostki Strzeleckiej 2093 – M. Rokoszak, J. Bąk, M. Wilk, a III miejsce drużynie Orła Białego” – K. Kulig  M. Uzar i A. Zemmel.


 


Obsługę sędziowską i prowadzenie zawodów zapewnił Klub Strzelecki „Vis” LOK – Mielec, a Sędzią Głównym był kol. Kazimierz Podolski.

 
W kategorii strzeleckiej najmłodszych, którą prowadził Józef Baum z żoną Lucyną i dziećmi, zwyciężyli:

miejsce I – Miłosz Petka

miejsce II – Ola Barzyk

miejsce III – Sebastian Łaz

zwycięzcy otrzymali medale i słodycze, a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia.

 Ponieważ był to przede wszystkim piknik rodzinny, nie mogło zabraknąć zabaw oraz konkursów dla dzieci starszych i młodszych. Część przeznaczoną dla najmłodszych poprowadziły Ania Jasińska, Joasia Sondej. Pod ich czujnym okiem młodsze dzieci rzucały do celu, a starsze brały udział w slalomie piłką. Dla utrudnienia, jak również w celach edukacyjnych zawodnicy musieli pokonać slalom w okularach symulujących spożycie alkoholu. Wszystkie dzieci otrzymały upominki, za udział w zabawie. Nie zabrakło również kącika artystycznego, w którym Orlanna Tokarz, zaopatrzona w mnóstwo kolorowych kredek zorganizowała konkurs rysunkowy. Wszystkie dzieci biorące udział w zabawach, otrzymały nagrody książkowe w swoich kategoriach wiekowych, oraz słodycze, ufundowane przez Poradnię Specjalistyczną „ARKA”.

Catering zapewniła tradycyjnie Restauracja „Dwa Mosty” w przemiłej obsłudz
e niezawodnej szefowej Teresy Indyk. W pikniku uczestniczyło blisko 80 osób.

Pragniemy podziękować Zarządowi Stowarzyszenia: Prezesowi Bogdanowi Kołaczowi, wiceprezesowi Wirginiuszowi Królewiczowi, oraz członkom zarządu Henrykowi Pokrzywińskiemu, Annie Jasińskiej, Orlannie Tokarz, Januszowi Zielińskiemu a także wszystkim pozostałym osobom zaangażowanym w pomoc w organizacji XV Turnieju Strzeleckiego o Puchar Przechodni Prezesa Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie”.

Podziękować należy również sponsorowi, który wspiera inicjatywy Stowarzyszenia, w tym roku jest to Poseł na Sejm RP Fryderyk Kapinos.

Specjalne podziękowanie dla Podkarpackiego Oddziału Ligi Obrony Kraju oraz Zarządu Klubu Strzeleckiego „VIS LOK Mielec”, który po raz kolejny obsługiwał mielecką strzelnicę podczas zawodów.

 

Turniej Strzelecki jak i inne nasze działania są realizowane przy udziale zleceniodawcy – Gminy Miejskiej Mielec.

  

O kolejnych działaniach Stowarzyszenia będziemy informować na bieżąco. 

WKr.środa, 19 sierpnia 2020

Obóz Terapeutyczny w Skorzeszycach.

 

OGŁOSZENIE


Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie” organizuje wyjazd na Obóz Terapeutyczny  w Skorzeszycach.


Temat:
"Porozumienie bez przemocy"

w dniach: 10 - 13.09.2020 r. (4 dni)

 

Wyjazd w dniu 10.09.2020 r.  godz. 6.00 z ul. Głowackiego – obok dworca PKP

(spod kasztana)

 

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność wpłat!!!

 

Opłata: nocleg + wyżywienie

 

155,-  zł – członkowie stowarzyszenia (składka za 2019 i 2020 rok)

185,-  zł – pozostałe osoby

 

Przewidziane zwiedzanie ciekawych miejsc i turystyka rekreacyjna
(Atrakcje Kielecczyzny, a dla odważnych trasa turystyczno-krajoznawcza w Górach Świętokrzyskich).

 

ZAPISY:

W OPiTU Mielec oraz u Wirka, Henryka i Bogdana w Punkcie Konsultacyjnym i w biurze Stowarzyszenia
- tel. 17 583 4000, 504 812 718.

O zapisach decyduje kolejność wpłaty.

 

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy

Gminy Miejskiej Mielec


wtorek, 18 sierpnia 2020

XVI Turniej Strzelecki

 


 Który odbędzie się w dniu  w dniu 22.08.2020 r.  godz. 12:00

na Strzelnicy LOK w Mielcu, ul. Partyzantów

 

W turnieju uczestniczą zaproszone drużyny z klubów Honorowych Dawców Krwi między innymi:

·        Klub HDK przy Komendzie Powiatowej Policji w Mielcu

·        Klub HDK Kirchoff Polska

·        Klub HDK przy WSK – PZL Mielec

·        Rejonowy Klub HDK w Mielcu

·        Poradnia Specjalistyczna „ARKA”

·        Straż Leśna

·        Orzeł Biały – Strzelec

·        JS „Strzelec” 2093

Opłata:

5,-  zł  od  osoby.

Poza turniejem w programie:

Ø Turniej - Strzelanie z wiatrówki dla dzieci

Ø Ognisko i pieczone kiełbaski

Ø Gorący posiłek

Ø Gry i zabawy z atrakcyjnymi nagrodami

W trakcie turnieju obowiązuje przestrzeganie zasad i zaleceń sanitarnych!!!

ZAPISY: U Henryka i Bogdana w Punkcie Konsultacyjnym tel. 17 583 4000, kom.504 812 718 do dnia 18.08.2020 r. lub w dniu zawodów.

 Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy

          Gminy Miejskiej Mielec