piątek, 2 października 2020

UWAGA!!! WALNE ZEBRANIE UWAGA!!!

 

U W A G A!!! U W A G A !!! U W A G A!!!

Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowego „NOWE ŻYCIE”

 informuje wszystkich członków

że z uwagi na zaostrzenie sytuacji epidemicznej na terenie powiatu mieleckiego 


XXIII ZEBRANIE

SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE

 

zostaje przełożone

i odbędzie się w dniu 23.10.2020 r.  

godz. 17.30 w I terminie, 18.00 w II terminie.

w siedzibie Stowarzyszenia w Mielcu, ul. Chopina 8

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie Zebrania, wybór przewodniczącego Zebrania, stwierdzenie ważności Zebrania

2.     Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2019 r.

3.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 r.

4.     Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

5.     Wybór Komisji Skrutacyjnej

6.     Wybory nowego Zarządu

7.     Przyjęcie uchwał i wniosków, oraz planu pracy na kolejny okres

8.     Wolne wnioski, dyskusja

  

Jednocześnie przypominamy, że udział w Walnym Zebraniu jest statutowym obowiązkiem członka Stowarzyszenia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz