środa, 7 grudnia 2011

Mikołajki z Nowym Życiem

Czy są tu grzeczne dzieci? – to pytanie wszystkim jest dobrze znane. Zwłaszcza dzieciom należącym do Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie”, które w minioną niedzielę osobiście spotkały się ze Świętym Mikołajem.

Mikołajki odbyły się w Mieleckim Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Uczestniczyło w nich ponad 60 dzieci wraz z rodzicami oraz dziatkami. – Już od kilku lat w miarę naszych możliwości, organizujemy spotkanie ze św. Mikołajem, połączone z wieczorkiem tanecznym oraz poczęstunkiem dla naszych, najmłodszych członków stowarzyszenia - opowiada Wioletta Górak, członek zarządu organizacji „Nowe Życie” i dodaje: - Mamy w stowarzyszeniu dzieci, które nie należą do najbogatszych i nie zawsze mogą liczyć na świąteczną paczkę. Dlatego dzisiejsza zabawa, sprawia im wiele radości.

Mikołajkowa inicjatywa została odebrana bardzo pozytywnie wśród dorosłych, należących do stowarzyszenia, którzy rzadko spotykają się w takim gronie. - To dla nas możliwość wspólnego spędzenia czasu, oderwania się od szarej rzeczywistości – mówią.

Podczas zabawy dzieci brały udział w różnych konkursach oraz mogły zdobywać drobne upominki. Organizatorzy przygotowali również skromny poczęstunek. Gdy pojawił się św. Mikołaj, każdy maluch otrzymał paczkę ze słodyczami.

- Bardzo cieszymy się, że kolejny raz mikołajki się odbyły. Tego typu spotkania integracyjne są bardzo potrzebne, szczególnie dla dzieci. Wiem, że sala jest trochę mała na tak liczną grupę osób, ale mam nadzieję, że za rok uda się zorganizować lepsze warunki - podsumował spotkanie Bogdan Kołacz, prezes Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie”.

ZOBACZ ZDJĘCIA

MK

źródło: hej.mielec.pl

poniedziałek, 5 grudnia 2011

Spotkanie z Mikołajem

Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Nowe Życie" zorganizowało 4 grudnia w świetlicy TPD w Mielcu przy ul. Chopina 8 spotkanie dzieci z Mikołajem.
W spotkaniu wzięło udział ok 60 dzieci z rodzicami. Podczas zabawy dzieci uczestniczyły w konkursach, mogły zdobywać drobne upominki. Organizatorzy przygotowali poczęstunek. Od Mikołaja każdy maluch otrzymał paczkę ze słodyczami.
fot: Rafał Błachowicz

źródło: Blog mieleckiej społeczności

Mężczyźni przeciw przemocy wobec kobiet

Trwa w Polsce kampania Białej Wstążki „Mężczyźni przeciw przemocy wobec kobiet”. Od 25 listopada do 10 grudnia wiele krajów podejmuje różne inicjatywy mające na celu upamiętnienie kobiet - ofiar przemocy oraz ograniczenie zjawiska przemocy ze względu na płeć. W naszym kraju m.in. Kielce Przemyśl robią akcje, jak to jest w Mielcu?

- Bogdan Kołacz - terapeuta, prezes Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Nowe Życie"
W naszym mieście realizowany jest program "Stop przemocy w rodzinie". Przemocą z urzędu zajmuje się także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Dotyczy to nie tylko przemocy, w stosunku do kobiet, ale również do szeroko pojętej rodziny.
osobiście nie słyszałem o kampanii "Białej Wstążki". Moim zdaniem to bardzo ciekawa inicjatywa.
- Przemoc w Mielcu

- BK W Mielcu został powołany zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy, którego przewodniczącą jest pani Anna Skrzypek, pracownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Mielcu, członek Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W skład tego zespołu wchodzą przedstawiciele:
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu (MOPS)
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta (GKRPA)
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)
- Komendy Powiatowej w Mielcu
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mielcu
- Ośrodka profilaktyki i Terapii Uzależnień
- Sądu, Prokuratury, poradni Specjalistycznej ARKA oraz
przedstawicieli oświaty, ochrony zdrowia.

Głównym czynnikiem występowania przemocy w różnych jej odmianach, jest przeważnie alkohol. Statystyki pokazują że ofiarą jest przeważnie kobieta. W przemocy domowej najbardziej istotna jest demonstracja siły i wykorzystywanie władzy wobec członków rodziny. Nieistotny jest status społeczny, wykształcenie czy sytuacja materialna. Kobiety doświadczające przemocy nie maja jak i gdzie się schronić przed sprawcą. Nie ma na naszym terenie Domu Samotnej Matki, hostelu lub innych miejsc gdzie kobieta doświadczająca przemocy mogłaby się schronić, przeczekać aby uniknąć fazy gwałtownej przemocy. Kobieta cierpi podwójnie, bo z reguły to ona musi opuścić mieszkanie w którym ta przemoc jest czyniona a to sprawca powinien być izolowany, pozostawiając ofiarę przemocy w domu z dziećmi.

- Dlaczego tak jest?

- BK Bardzo mało kobiet decyduję się dzwonić na policję, a te które to zrobiły, robią nie zawsze uzyskują satysfakcjonującą je interwencje.
po opuszczeniu mieszkania przez interweniujących policjantów, przy których sprawca udaje niewinnego baranka, często dochodzi do powrotu narastającej agresji, jeszcze większej jak przed interwencją. Kobieta, która raz doświadczyła takiej sytuacji, boi się dzwonić po pomoc i staje się uległa wzmacniając bezkarność i poczucie bezkarności dla sprawcy przemocy. Należy przy tym pamiętać, że sprawcy przemocy to nie tylko osoby działające pod wpływem alkoholu. Wielu mężczyzn stosujących przemoc robi to na trzeźwo, inni piją po to aby bić. Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności karnej za popełnione czyny pod wpływem alkoholu.

- Co na to polskie prawo?
- BK Każdy człowiek doświadczający przemocy ma prawo do otrzymania pomocy prawnej, psychologicznej, medycznej, socjalnej bez naruszania jego godności osobistej. Sprawca przemocy powinien być ukarany. przemoc jest przestępstwem, jest ścigana z artykułu 207 Kodeksu Karnego. Trzeba pamiętać o swoich prawach. Jeżeli została wezwana Policja, była w domu, domagaj się sporządzenia notatki służbowej (tzw. Niebieska Karta), spisz nazwiska interweniujących policjantów (mają oni obowiązek pokazać legitymacje służbowe), poproś też o kopie notatki i skrzętnie ja zachowaj. Będzie to pomocne w celu wszczęcia postępowania karnego na policji lub w prokuraturze.

- Gdzie szukać pomocy?
- BK W Mielcu funkcjonują grupy terapeutyczne dla ofiar przemocy jak również sprawców. Zajmuje się tym PCPR i tam trzeba szukać więcej informacji na ten temat. Sprawami przemocy w punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez "Nowe Życie" zajmuje się pani Beata Kardyś, która w każdy czwartek udziela bezpłatnych porad i konsultacji. Osoby szukające pomocy mają do dyspozycji - psychologa, terapeutę d/s uzależnień, pedagoga, prawnika oraz pracownika socjalnego. Wszystkie porady w Punkcie Konsultacyjnym są bezpłatne. Funkcjonuje również telefon zaufania czynny w godzinach pracy poszczególnych specjalistów od poniedziałku do piątku.
Podobną role pełni również Poradnia Specjalistyczna "ARKA" wraz z telefonem zaufania wzbogacona o porady osoby duchownej. Wszystkie te wymienione informacje będą tylko wtedy funkcjonowały, jeżeli trafią nie tylko do ofiar przemocy, ale także do osób je otaczających, zarówno z kręgów rodziny jak i sąsiedztwa. Często ofiary przemocy nie są w stanie zwrócić się o pomoc z bardzo wielu przyczyn. Inna sprawa bardzo istotna moim zdaniem jest mówienie o tych rzeczach których w mieście i powiecie brakuje. Mam tu na myśli Izbę Wytrzeźwień, Oddział Odwykowy z detoksem, Dom Samotnej Matki czy hostele. Trudne, kosztowne wyzwanie ale trzeba o to zabiegać.

- Pozostaje narazie o tym mówić, głośno mówić i nie wstydzić się
Rozmawiał: Lapet

Ofiarom przemocy z mocy Ustawy mają obowiązek udzielenia pomocy następujące instytucje:
- Policja - Ochrona życia, zdrowia, wykrywanie i ściganie sprawców, interwencje, zatrzymanie sprawcy
- Prokuratura - wszczyna postępowanie przygotowawcze, zabezpiecza dowody, w uzasadnionych przypadkach stosuje środek prewencyjny wobec sprawcy w postaci dozoru policyjnego lub aresztowanie
- Gminy - udzielanie pomocy psychologicznej, prawnej.
W przypadku gdy przemocy towarzyszy picie alkoholu, powiadamia Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do której należy między innymi wnioskowanie do Sadu rejonowego o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie odwykowym.
- Pomoc społeczna - umożliwia osobom i rodzinom dostęp do szeroko pojętej pomocy i rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych
- Działalność w tym zakresie prowadzi również Służba Zdrowia , sady rejonowe, i rodzinne
źródło: Blog mieleckiej społeczności