czwartek, 27 października 2022

Zaduszki Nowego Życia 2022 

wtorek, 25 października 2022

Obóz w Muszynie 2022

 

    

OGŁOSZENIE


Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie” zaprasza na obóz terapeutyczny do  miejscowości:

 

Muszyna

Willa „Urocze”

 

w dniach 18 – 20.11.2022r.

 

Temat obozu: Uczucia - jak przeżywam - jak okazuję

 

Wyjazd w dniu 18.11.2022 r. o godz. 700 ul. Głowackiego – obok dworca PKP  
                                                              (spod kasztana)

 

Obóz przeznaczony jest dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Dla osób uzależnionych wymagana jest minimum 3 miesiące abstynencji.

 

Ilość miejsc ograniczona do 15 (+2 +1) (specjaliści terapii oraz kierowca)

 

Zapisy do 14.11.2022r  Opłata:

                                     Członek stowarzyszenia 220 zł;

                                                      Nie zrzeszeni 250 zł.

Decyduje kolejność wpłaty!!!

Warunkiem uzyskania zniżki przez członka Stowarzyszenia jest uregulowana składka członkowska za 2021 oraz 2020 rok.

 

Opłatę dokonać należy do 14.11.2022 r. u kol. Bogusława Kołacz, Wirginiusz Królewicz tel. 570 858 290  lub OPiTU Mielec 17 7887040 na zasadach obowiązujących  dotychczas.

 

W trakcie obozu w ramach integracji przewidziana jest turystyka/basen.

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy

Gminy Miejskiej Mielec


KONFERENCJA Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” 15.10.2022KONFERENCJA

Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” 15.10.2022 

Konferencję popularno-naukową pt. „Alkohol, narkotyki, hazard, uzależnienia behawioralne – pułapki współczesnego świata” zorganizowaną w związku z Jubileuszem XXV - lecia działalności Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” z Mielca poprzedziła o godz. 1000 Eucharystia w kościele MBNP, którą w intencji Stowarzyszenia obchodzącego XXV lecie oraz obchodzącej XXX lat istnienia Grupy AA „Nadzieja” poprowadził ks. Prałat Ryszard Biernat.

Konferencję pod patronatem Posła do Sejmu RP Fryderyka Kapinosa, Starosty Powiatu Mieleckiego Stanisława Lonczaka, Prezydenta Miasta Mielca Jacka Wiśniewskiego oraz patronatem medialnym Radia „Leliwa”, portalu hej.mielec.pl i Tygodnika KORSO, prowadzili Wiceprezes Wirginiusz Królewicz i członek zarządu Anna Jasińska. Oprawę muzyczną zapewniał zespół Cantica Romanza - Przemysław Pawłowski i Dorota Grabiec, a oprawę taneczną Formacja „Gracja.” Przybyłych gości powitał Prezes Stowarzyszenia Bogusław Kołacz, odczytano listy gratulacyjne od Wojewody i Marszałka Podkarpackiego oraz Starosty. Prezydent Mielca wręczył Prezesowi Kołaczowi pamiątkowy grawerton.

Prezentację multimedialną prezentującą historię oraz działalność Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” na przestrzeni tych 25 lat istnienia przedstawił wiceprezes Wirginiusz Królewicz.

W I części konferencji głos zabrał zaproszony prelegent: Mariusz Fundament - Pedagog pedagogiki specjalnej i resocjalizacji, Kurator i biegły przy SR w Tarnobrzegu, wykładowca w PWSZ w Tarnobrzegu, autor wielu publikacji naukowych dot. Przemocy, obecnie Specjalista psychoterapii uzależnień WOTUAiW SP ZOZ Stalowa Wola. 

Po przerywniku muzyczno - tanecznym ogłoszono przerwę kawową. po której miało miejsce wręczenie odznaczeń, statuetek i wyróżnień.

I tak: Wicewojewoda Podkarpacki Radosław Wiatr wraz z Posłem Fryderykiem Kapinosem odznaczyli nadanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę medalami

  •  srebrnym Krzyżem Zasługi – ks. Dr Józefa Partykę – Prezesa Fundacji AUXILIUM
  • Orderem 100-lecia Niepodległości – Bogusława Kołacza – Prezesa Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie”

Następnie wręczono Statuetki i wyróżnienia dla osób i firm szczególnie zaangażowanych w pomoc dla Stowarzyszenia.

W II części konferencji wystąpili kolei prelegenci:

W imieniu Jacka Skrobota - Specjalisty psychoterapii uzależnień, Kierownika Ośrodka Leczenia Uzależnień i Współuzależnień Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie. Wystąpiła Pani Krystyna Chruściel – instruktor Terapii Uzależnień z Ośrodka w Tarnowie – przedstawiając problematykę leczenia choroby alkoholowej.

Kolejnym prelegentem była Agnieszka Szymańska – Psycholog, socjoterapeutka, logoterapeutka, nauczyciel dyplomowany. Pracuje w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie oraz w Poradni Specjalistycznej i Telefonie Zaufania „Arka” w Tarnowie. Pracuje terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami w obszarze uzależnień od wysokich technologii. Prowadzi poradnictwo i psychoedukację dla nastolatków, rodziców i nauczycieli. Udziela pomocy psychologicznej osobom poszukującym wsparcia w różnych sytuacjach kryzysowych. Która zapoznała słuchaczy z problematyką uzależnień behawioralnych zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Konferencję zakończył pokaz taneczny Formacji Gracja oraz występ grupy Cantica Romanza. 

Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” pragnie raz jeszcze podziękować patronom wydarzenia tj. Posłowi na Sejm RP Fryderykowi Kapinosowi, Staroście Mieleckiemu Stanisławowi Lonczakowi, Prezydentowi Mielca Jackowi Wiśniewskiemu, patronom medialnym – Radiu Leleiwa, portalowi hej.mielec.pl, tygodnikowi KORSO oraz sponsorom, darczyńcom i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia.

środa, 12 października 2022

Punkt Konsultacyjny zmiany

 

UWAGA!!!  UWAGA!!!  UWAGA!!!


PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ 

przeniesiony do budynku 

przy ul. Mickiewicza 2, pokój nr 8 w Mielcu 


PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ

Pedagog i psycholog

Poniedziałek

1500 - 1700

Konsultant – pedagog

Alina Szklarz

1530 – 1730

Konsultant – psycholog

Katarzyna

Bierzyńska - Pawłowska

Środa

1430 - 1730

 

Konsultant - psycholog
psychoterapeuta, przeciwdziałanie przemocy

Katarzyna Klich

Czwartek

1530 – 1730

Konsultant - psycholog

Katarzyna

Bierzyńska - Pawłowska

Piątek

1510 - 1710

Konsultant – psycholog, przeciwdziałanie przemocy

Katarzyna Klich


TELEFON ZAUFANIA – (17) 583 40 00

czynny w godzinach każdego dyżuru

od poniedziałku do piątku
PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ

Terapeuta do spraw uzależnień oraz prawnik pozostają 

na ul. Arczewskiego 5 (nad BIBLIOSEM)


Wtorek

1600 – 1800

Konsultant – uzależnienia i współuzależnienia, problematyka alkoholowa

Bogusław Kołacz

1800 - 2000

Konsultant - prawnik

Łukasz Boroń

Środa

1700 - 1900

Konsultant – uzależnienia i współuzależnienia, problematyka alkoholowa

Krzysztof Małek

pierwsza i trzecia środa mieś,

Czwartek

1500 – 1700

Konsultant - prawnik

Łukasz Boroń

Piątek

1600 – 1800

Konsultant – uzależnienia i współuzależnienia, problematyka alkoholowa

Bogusław Kołacz

Ostatni wtorek miesiąca

1600 – 2000

Tłumacz języka migowego do współpracy z konsultantami

Izabela Piestrzyńska

Drugi i czwarty poniedziałek miesiąca

1700 – 1900

Schronisko dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Mielcu

Henryk Pokrzywiński


TELEFON BIURO I TERAPEUCI UZALEŻNIEŃ  – 570 858 290


TELEFON PRAWNIK – 505 239 554


czynny w godzinach każdego dyżuru

od poniedziałku do piątku

 

Wszystkie konsultacje i porady są bezpłatne

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy

Gminy Miejskiej Mielec