wtorek, 25 października 2022

KONFERENCJA Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” 15.10.2022KONFERENCJA

Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” 15.10.2022 

Konferencję popularno-naukową pt. „Alkohol, narkotyki, hazard, uzależnienia behawioralne – pułapki współczesnego świata” zorganizowaną w związku z Jubileuszem XXV - lecia działalności Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” z Mielca poprzedziła o godz. 1000 Eucharystia w kościele MBNP, którą w intencji Stowarzyszenia obchodzącego XXV lecie oraz obchodzącej XXX lat istnienia Grupy AA „Nadzieja” poprowadził ks. Prałat Ryszard Biernat.

Konferencję pod patronatem Posła do Sejmu RP Fryderyka Kapinosa, Starosty Powiatu Mieleckiego Stanisława Lonczaka, Prezydenta Miasta Mielca Jacka Wiśniewskiego oraz patronatem medialnym Radia „Leliwa”, portalu hej.mielec.pl i Tygodnika KORSO, prowadzili Wiceprezes Wirginiusz Królewicz i członek zarządu Anna Jasińska. Oprawę muzyczną zapewniał zespół Cantica Romanza - Przemysław Pawłowski i Dorota Grabiec, a oprawę taneczną Formacja „Gracja.” Przybyłych gości powitał Prezes Stowarzyszenia Bogusław Kołacz, odczytano listy gratulacyjne od Wojewody i Marszałka Podkarpackiego oraz Starosty. Prezydent Mielca wręczył Prezesowi Kołaczowi pamiątkowy grawerton.

Prezentację multimedialną prezentującą historię oraz działalność Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” na przestrzeni tych 25 lat istnienia przedstawił wiceprezes Wirginiusz Królewicz.

W I części konferencji głos zabrał zaproszony prelegent: Mariusz Fundament - Pedagog pedagogiki specjalnej i resocjalizacji, Kurator i biegły przy SR w Tarnobrzegu, wykładowca w PWSZ w Tarnobrzegu, autor wielu publikacji naukowych dot. Przemocy, obecnie Specjalista psychoterapii uzależnień WOTUAiW SP ZOZ Stalowa Wola. 

Po przerywniku muzyczno - tanecznym ogłoszono przerwę kawową. po której miało miejsce wręczenie odznaczeń, statuetek i wyróżnień.

I tak: Wicewojewoda Podkarpacki Radosław Wiatr wraz z Posłem Fryderykiem Kapinosem odznaczyli nadanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę medalami

  •  srebrnym Krzyżem Zasługi – ks. Dr Józefa Partykę – Prezesa Fundacji AUXILIUM
  • Orderem 100-lecia Niepodległości – Bogusława Kołacza – Prezesa Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie”

Następnie wręczono Statuetki i wyróżnienia dla osób i firm szczególnie zaangażowanych w pomoc dla Stowarzyszenia.

W II części konferencji wystąpili kolei prelegenci:

W imieniu Jacka Skrobota - Specjalisty psychoterapii uzależnień, Kierownika Ośrodka Leczenia Uzależnień i Współuzależnień Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie. Wystąpiła Pani Krystyna Chruściel – instruktor Terapii Uzależnień z Ośrodka w Tarnowie – przedstawiając problematykę leczenia choroby alkoholowej.

Kolejnym prelegentem była Agnieszka Szymańska – Psycholog, socjoterapeutka, logoterapeutka, nauczyciel dyplomowany. Pracuje w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie oraz w Poradni Specjalistycznej i Telefonie Zaufania „Arka” w Tarnowie. Pracuje terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami w obszarze uzależnień od wysokich technologii. Prowadzi poradnictwo i psychoedukację dla nastolatków, rodziców i nauczycieli. Udziela pomocy psychologicznej osobom poszukującym wsparcia w różnych sytuacjach kryzysowych. Która zapoznała słuchaczy z problematyką uzależnień behawioralnych zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Konferencję zakończył pokaz taneczny Formacji Gracja oraz występ grupy Cantica Romanza. 

Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” pragnie raz jeszcze podziękować patronom wydarzenia tj. Posłowi na Sejm RP Fryderykowi Kapinosowi, Staroście Mieleckiemu Stanisławowi Lonczakowi, Prezydentowi Mielca Jackowi Wiśniewskiemu, patronom medialnym – Radiu Leleiwa, portalowi hej.mielec.pl, tygodnikowi KORSO oraz sponsorom, darczyńcom i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz