wtorek, 24 października 2017

Konferencja


KONFERENCJA   Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” 28.10.2017                   Konferencję „Prawdy i mity o przemocy domowej. Uzależnienie i Przemoc – choroby naszych czasów” zorganizowaną w związku z Jubileuszem XX lat istnienia Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” z Mielca poprzedziła o godz. 10.00 Eucharystia w kościele MBNP, którą sprawował ks. prałat Zbigniew Guzy - dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych w Kurii Tarnowskiej i  ks. Mariusz Gródek - prezes Poradni Specjalistycznej ARKA, a w słowie wstępnym ks. proboszcz prałat dr Bogusław Połeć powitał i przedstawił głównego celebransa, a w dniu imienin św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza powiedział, że wszyscy jesteśmy apostołami nawiązując do Jubileuszu Stowarzyszenia, którego członkom życzył dalszej owocnej działalności. Podobną myśl ciągłego apostołowania dla dobra innych zawarł w homilii ks. Mariusz Gródek. Modlitwę wiernych na Mszy św. odmówili członkowie Stowarzyszenia: Henryk Pokrzywiński , Bogusław Kołacz i Wirginiusz Królewicz.
                     
                    Konferencję pod patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego i Prezydenta Miasta Mielca, oraz patronatem medialnym Radia „Leliwa” i portalu hej.mielec.pl  prowadzili  wiceprezes Wirginiusz Królewicz i członek zarządu  Anna Jasińska, a akredytacją  uczestników zajmowali się Oliwia Cichońska i Klaudia Lenart, oraz członkowie zarządu - Agnieszka Fajerska, Janusz Zieliński i Dominik Skowroński. Oprawę muzyczną zapewniał zespół Cantica Romanza - Przemysław Pawłowski i Dorota Grabiec.
Przybyłych gości powitał prezes Stowarzyszenia Bogusław Kołacz, który w krótkim wystąpieniu powiedział: - „My wszyscy tu zgromadzeni powinniśmy zmienić nasze nastawienie do problemów, o których zwykle mówimy niechętnie, z lękiem i odrazą oraz obalać szkodliwe stereotypy na temat uzależnień i przemocy. Uczyńmy wszystko, by nie dopuszczać się do rozprzestrzenienia się patologii społecznych, aby te przestały niszczyć i degenerować ludzi i całe środowiska spychając je poza margines życia. Możemy i powinniśmy to zrobić – dodał. W świetle wymienionych problemów konieczne jest znalezienie efektywnych rozwiązań, które pozwolą na stopniową eliminację omawianych zagrożeń. W naszej ocenie powinien powstać stacjonarny oddział leczenia odwykowego – włącznie z detoksem. Powinna zostać powołana poradnia psychoterapeutyczna dla młodzieży, która zajmowałaby się leczeniem choroby XXI wieku jaką jest depresja. Potrzebne jest rozwijanie profilaktyki uzależnień i przemocy w okolicznych gminach poprzez tworzenie nowych punktów konsultacyjnych i ośrodków profilaktyki”.

Słowacja_relacja


Wyjazd na obóz terapeutyczny w Rajeckie Teplice na Słowacji
Temat: „Psychologiczne mechanizmy uzależnienia – rozbrajanie mechanizmów w życiu codziennym.”

Termin: 28.09 – 1.10.2017