wtorek, 24 października 2017

Konferencja


KONFERENCJA   Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” 28.10.2017                   Konferencję „Prawdy i mity o przemocy domowej. Uzależnienie i Przemoc – choroby naszych czasów” zorganizowaną w związku z Jubileuszem XX lat istnienia Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” z Mielca poprzedziła o godz. 10.00 Eucharystia w kościele MBNP, którą sprawował ks. prałat Zbigniew Guzy - dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych w Kurii Tarnowskiej i  ks. Mariusz Gródek - prezes Poradni Specjalistycznej ARKA, a w słowie wstępnym ks. proboszcz prałat dr Bogusław Połeć powitał i przedstawił głównego celebransa, a w dniu imienin św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza powiedział, że wszyscy jesteśmy apostołami nawiązując do Jubileuszu Stowarzyszenia, którego członkom życzył dalszej owocnej działalności. Podobną myśl ciągłego apostołowania dla dobra innych zawarł w homilii ks. Mariusz Gródek. Modlitwę wiernych na Mszy św. odmówili członkowie Stowarzyszenia: Henryk Pokrzywiński , Bogusław Kołacz i Wirginiusz Królewicz.
                     
                    Konferencję pod patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego i Prezydenta Miasta Mielca, oraz patronatem medialnym Radia „Leliwa” i portalu hej.mielec.pl  prowadzili  wiceprezes Wirginiusz Królewicz i członek zarządu  Anna Jasińska, a akredytacją  uczestników zajmowali się Oliwia Cichońska i Klaudia Lenart, oraz członkowie zarządu - Agnieszka Fajerska, Janusz Zieliński i Dominik Skowroński. Oprawę muzyczną zapewniał zespół Cantica Romanza - Przemysław Pawłowski i Dorota Grabiec.
Przybyłych gości powitał prezes Stowarzyszenia Bogusław Kołacz, który w krótkim wystąpieniu powiedział: - „My wszyscy tu zgromadzeni powinniśmy zmienić nasze nastawienie do problemów, o których zwykle mówimy niechętnie, z lękiem i odrazą oraz obalać szkodliwe stereotypy na temat uzależnień i przemocy. Uczyńmy wszystko, by nie dopuszczać się do rozprzestrzenienia się patologii społecznych, aby te przestały niszczyć i degenerować ludzi i całe środowiska spychając je poza margines życia. Możemy i powinniśmy to zrobić – dodał. W świetle wymienionych problemów konieczne jest znalezienie efektywnych rozwiązań, które pozwolą na stopniową eliminację omawianych zagrożeń. W naszej ocenie powinien powstać stacjonarny oddział leczenia odwykowego – włącznie z detoksem. Powinna zostać powołana poradnia psychoterapeutyczna dla młodzieży, która zajmowałaby się leczeniem choroby XXI wieku jaką jest depresja. Potrzebne jest rozwijanie profilaktyki uzależnień i przemocy w okolicznych gminach poprzez tworzenie nowych punktów konsultacyjnych i ośrodków profilaktyki”.


Spośród gości  pierwszy głos zabrał Starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła, podkreślając wielką rolę działalności Stowarzyszenia w powiecie mieleckim; wręczył na ręce prezesa pamiątkowy Medal Starostwa i życzył dalszej owocnej działalności jego członkom.

Prezentację multimedialną prezentującą historię i działalność Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” na przestrzeni tych 20 lat istnienia przedstawił wiceprezes Wirginiusz Królewicz.

W I panelu Konferencji głos zabrali prelegenci: pierwszy - ks. Zbigniew Guzy mówił jako dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Trzeźwości i osób uzależnionych w Tarnowie, a także terapeuta uzależnień i współuzależnień o sferze duchowej uzależnień. Pierwszym kontakcie osób uzależnionych i współuzależnionych, co mogą i powinni z tym problemem zrobić, o udostępnieniu numeru własnego telefonu dla potrzebujących, złożył też życzenia z okazji jubileuszu Stowarzyszenia.

Drugi - w imieniu Sławomira Graba, Mariusz Fundament - Pedagog pedagogiki specjalnej i resocjalizacji, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, biegły sądowy SO w Tarnobrzegu, Kurator SR w Tarnobrzegu, wykładowca w PWSZ w Tarnobrzegu, autor wielu publikacji naukowych dot. przemocy, obecnie Specjalista psychoterapii uzależnień WOTUAiW SP ZOZ Stalowa Wola - Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Tarnobrzegu – omówił w jaki sposób przemoc i alkohol wiążą się i zazębiają, oraz jak temu przeciwdziałać/, 

Trzeci - Mariusz Surowiec  - prezes Fundacji IPIR i terapeuta Poradni  Uzależnień w Przecławiu - jednej  z  ośmiu placówek w Polsce zajmującej się uzależnieniami dzieci i młodzieży, mówił nie tylko o uzależnieniach od alkoholu i nikotyny, ale przede wszystkim od dopalaczy, laptopów i telefonów, mówił o niedawnej samobójczej śmierci 15 latka, który wcześniej informował o tym kolegów i napisał list, co jednak nie zostało dostrzeżone, aż doszło do tragedii. Mówił o powinnościach  rodziców oraz obserwowaniu i rozmowach z młodymi ludźmi przez pedagogów i psychologów w szkołach.

Po przerywniku muzycznym  nastąpiła przerwa kawowa, a następnie miały  miejsce wystąpienia gości: 
Wiceprezydenta Miasta Mielca Jana Myśliwca, który podkreślił znaczącą rolę działalności Stowarzyszenia korzystającego z dotacji Gminy Miejskiej Mielec na rzecz miasta, życzył dalszej owocnej pracy i współpracy oraz wręczył prezent - piękny album do kolejnych kronik Stowarzyszenia. 


Kolejno z życzeniami i listami gratulacyjnymi wystąpili:  przedstawiciel  Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla – Tomasz Leyko, Łucja Bielec w imieniu córki Kingi Bielec - przewodniczącej Rady Organizacji Pozarządowych w Woj. Podkarpackim i swoim własnym - dyrektora Fundacji „SOS Życie”, Beata Kardyś - dyrektor PCPR Mielec, oraz Franciszek Sajek który w imieniu mieleckich krwiodawców, a zwłaszcza zaprzyjaźnionego Klubu HDK przy KPP Mielec dziękował za dotychczasową współpracę i złożył życzenia na kolejne lata działalności.
Kolejny  punkt konferencji to wręczenie pamiątkowych statuetek i wyróżnień  osobom zasłużonym i wspierającym  działalność Stowarzyszenia. Pierwszą  statuetkę prezes Bogusław Kołacz wręczył Staroście Zbigniewowi Tymule /Starosta był fundatorem statuetek/, a potem obaj wręczyli statuetki: dla Marszałka Województwa Podkarpackiego - statuetkę odebrał pan Tomasz Leyko,  Statuetkę dla Prezydenta Mielca Daniela Kozdęby i dla Wiceprezydenta Jana Myśliwca odebrał Wiceprezydent.
Następne statuetki wręczane  przez Starostę Zbigniewa Tymułę, Wiceprezydenta Jana Myśliwca i Prezesa Bogusława Kołacza, otrzymali:  Pani Wicestarosta Maria Napieracz, ks. Gródek Mariusz – Prezes Poradni Specjalistycznej ARKA, Pani Beata  Kardyś – Dyrektor PCPR, Pani Teresa Lechocińska – Ciupa  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Mielcu, Pani Agata  Ćwięka – Naczelnik Wydziału  Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Miasta, Pani Aneta Durda – z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Pani Teresa Indyk dla Restauracji DWA MOSTY, Pan Dariusz Gujda  - dla Firmy MELEX sp, z o.o, Pani Marzena Ogiba dla Firmy Inter Bus, Pani Grażyna Kłaczyńska dla Firmy G.W.  KŁACZYŃSCY, Pan Jerzy Lubera – dla Firmy  COBI PF, Panowie Krzysztof Boroń i Wacław Tryba – dla Firmy  REGAMET Mielec S.C. Pani Jolanta Szwakop dla Firmy XERIMA, Panowie Piotr Róg i Edward Zieliński dla Firmy TARGUM Mielec Sp z o.o. Sp. k. Kolejnymi adresatami statuetek byli członkowie Stowarzyszenia: Zieliński Janusz – członek Zarządu Stowarzyszenia, który odebrał również statuetkę przyznaną pośmiertnie jego bratu Wojciechowi Zielińskiemu, Pani Katarzyna Klich – psycholog w LO im St. Konarskiego oraz Punktu Konsultacyjnego Stowarzyszenia, Pan Mariusz  Surowiec - dyrektor Fundacji IPIR w Przecławiu, Pani Krystyna Dudzik – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie”, Pan Stanisław Kusak – były długoletni członek Zarządu Stowarzyszenia, Pan Henryk Pokrzywiński - członek Zarządu Stowarzyszenia, Pan Wirginiusz Królewicz – wiceprezes Zarządu, oraz Pan Bogusław Kołacz – prezes Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie”.
Wyróżnienia /listy gratulacyjne/ otrzymali Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu, Młodzieżowe Centrum Kariery w Mielcu, Bawoł Zdzisława, Kapinos Józef, Podpłomyk Jarosław – członkowie Stowarzyszenia, Karolina Czaja, Andrzej Miłoszewski, Klaudia Lenart, Magdalena Leś,  Joanna Wrzesień – pedagodzy programu Streetworker.
Po programie muzycznym, rozpoczął się II panel Konferencji: Jako pierwszy wystąpił ks. Mariusz Gródek Katecheta w Zespole Szkół Technicznych, wieloletni prezes Poradni Kryzysowej „Arka”, Kapelan FKS – STAL Mielec, absolwent podyplomowych studiów w/z Poradnictwo i Psychoterapia w KUL-u. Ksiądz poruszył bardzo ważną kwestię, zagrożeń płynących z braku kontroli dorosłych nad dostępem dzieci do internatu, w którym znajduje się wiele przemocy.
Następnie wystąpiła Pani  Beata Kardyś, Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego gdzie ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, oraz z organizacji pomocy społecznej. Od początku pracy zawodowej związana z pomocą społeczną; wieloletnia współpraca ze Stowarzyszeniem „Nowe Życie” w Punkcie Konsultacyjnym jako konsultant – pedagog; od ponad 18 lat pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu. Dyrektor PCPR.  Pani Beata przedstawiła wszystkie rodzaje przemocy i na bazie statystyk, opisała skale zjawiska przemocy na terenie miasta i gminy.
Ostatnim prelegentem naszej Konferencji był Pan Damian Szwagierczak - Dyrektor Centrum Opieki nad  Dzieckiem w Skopaniu; ur. 13.04.1974 r- wykształcenie wyższe pedagogiczne. Zawodowo i społecznie zaangażowany w pracę z dzieckiem zagrożonym wykluczeniem społecznym. Od 2009 r prowadzi Dom Dziecka w Skopaniu, skupiając się na pracy na rzecz jak najlepszego usamodzielnienia tak, aby dziecko po opuszczeniu placówki nie było klientem pomocy społecznej. Inicjator wielu wydarzeń społecznych i kulturalnych z udziałem dzieciaków. Widząc zagrożenia społeczne, na które narażone są dzieciaki podjął inicjatywę pod Hasłem „ Jestem nieletni alkoholu mi nie sprzedawaj” jak również „ Stop Cyberprzemocy w Szkole” Organizator Cyklicznych Turniejów Sportowych.  Pan dyrektor przedstawił problem zbyt łatwego dostępu dzieci do środków odurzających i wszelkich używek, o palących problemach dzieci opuszczających Dom Dziecka, oraz o zagrożeniach dla dzieci, wynikających z faktu pochodzenia z rodzin alkoholowych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Na koniec wystąpień, odczytano nadesłane gratulacje przez  nie mogących wziąć czynnego udziału w Konferencji.
Konferencję muzycznie zakończył zespół Cantica Romanza, który cały czas towarzyszył i uświetniał naszą Konferencję oraz prezes i wiceprezes Stowarzyszenia, którzy podziękowali Staroście Powiatu Mieleckiego i Prezydentowi Miasta Mielca za objęcie imprezy Patronatem Honorowym, a również portalowi hej.mielec.pl i Radiu "Leliwa" za patronat medialny. Podziękowali również wszystkim, którzy pracowali przy organizacji tej dużej imprezy, a prezes Kołacz przekazał otrzymany piękny bukiet kwiatów na ręce wspierającej go od lat małżonki Elżbiety Kołacz.
Konferencję oficjalnie zamknął Członek Zarządu Stowarzyszenia Henryk PokrzywińskiKonferencja skierowana była do osób na co dzień zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom, pracowników samorządów i władz lokalnych oraz członków Stowarzyszenia. W konferencji udział wzięło ok 150 uczestników z terenu miasta i powiatu mieleckiego.

Opracowanie: HP i WKr.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz