czwartek, 20 lipca 2023

XIX Turniej Strzelecki o Puchar Prezesa Stowarzyszenia

 

XIX Turniej Strzelecki o Pucha r Prezesa Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Nowe Życie" za nami!

W tym roku zarówno pogoda, jak i frekwencja dopisały – w Turnieju i pikniku uczestniczyło ponad 100 osób w tym 21 trzyosobowych drużyn strzeleckich!.

Turniej rozpoczął się 15.07.2023. o godz. 12.00, tradycyjnie na Strzelnicy LOK w Mielcu, ul. Partyzantów, gdzie zaproszeni goście, członkowie oraz sympatycy Stowarzyszenia uczestniczyli w rywalizacji i wspólnej zabawie.

Ponieważ impreza ma charakter pikniku rodzinnego zorganizowaliśmy szereg zabaw i konkursów dla młodszych i starszych dzieci. Część przeznaczoną dla najmłodszych poprowadziły Małgorzata Skrzypek i Paulina Niedbała. Pod ich czujnym okiem młodsze dzieci wzięły udział w różnych grach i konkursach, w tym w konkursie rysunkowym. Najlepsze z dzieci otrzymały nagrody, a pozostałe upominki za udział w zabawie. Dzieci rywalizowały również w strzelaniu z wiatrówki -  najmłodsi strzelali do baloników, a starsi do tarczy. Zwycięzcy otrzymali dyplomy, medale i nagrody, a wszystkie upominki oraz słodycze, ufundowane zostały przez Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie”.

W tegorocznym turnieju strzeleckim, uczestniczyły następujące reprezentacje oraz drużyny strzeleckie:

 

 • ·         GRH im. W. Lisa
 • ·         Klub HDK Kirchhoff Polska
 • ·         Rejonowy Klub HDK w Mielcu   
 • ·         Klub HDK KPP w Mielcu
 • ·         Klub HDK przy WSK PZL Mielec
 • ·         Stowarzyszenie „Orzeł Biały - Strzelec”
 • ·         Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze OSP Surowa
 • ·         Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze OSP Surowa-Rodzice
 • ·         Strzelcy Przecław
 • ·         Jedynka
 • ·         Duchy
 • ·         Bury
 • ·         Głuszec
 • ·         Morsy
 • ·         Baum
 • ·         Pelikany
 • ·         Miód
 • ·         Bez Nazwy
 • ·         Warędziołki
 • ·         Emeryci i Renciści
 • ·         Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie”

 

Oprócz reprezentacji klubowych wystąpiły drużyny złożone z członków i sympatyków mieleckich grup trzeźwościowych, przyjaciół i rodzin.

 

W tym roku zwycięstwo wystrzelała drużyna „GŁUSZEC” w składzie Andrzej Zemmel, Jacek Bąk i Michał Mazur i to oni przez rok będą właścicielami Pucharu Przechodniego Prezesa Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie”. 
II miejsce przypadło drużynie „BAUM”, a III miejsce drużynie „Nowego Życia”. Ich wyniki to odpowiednio 171, 151 i 151 pkt.– co świadczy o poziomie turnieju!

 

Obsługę sędziowską i prowadzenie zawodów zapewnił Klub Strzelecki „Vis” LOK – Mielec, Sędzią Głównym był kol. Kazimierz Podolski, a nad bezpieczeństwem i sprawnym prowadzeniem zawodów czuwał kol. Piotr Wójciak.

Najlepszym strzelcem turnieju okazał się Michał Mazur wynikiem 61 pkt. Drugi wynik Nikola Kardyś – 60 pkt, trzeci Jacek Bąk – 60 pkt.

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy. Również młodzież uczestnicząca w strzelaniu z wiatrówek do tarcz i baloników otrzymała pamiątkowe medale i nagrody, a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia. Zwycięzcy to: I - Strycharz Adrian, II - Kwaśnik Ksawery i III - Strycharz Szymon.

Dzieciaki rywalizowały w różnych konkursach, w tym w konkursie rysunkowym – gdzie wygrywały cenne nagrody.

Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji Turnieju i ufundowanie kiełbasek dla uczestników należą się Panu Posłowi Fryderykowi Kapinosowi, który osobiście pojawił się na otwarciu naszej imprezy.

W trakcie pikniku odwiedzili nas również policjanci z KPP Mielec na motocyklach oraz Ambulans Pogotowia Ratunkowego z Mielca za co serdecznie dziękujemy Naczelnikowi Wydz. Ruchu Drogowego podinsp. Grzegorzowi Watraczowi i Panu Dyrektorowi Stacji Pogotowia – dr. Grzegorzowi Gałuszce.

Catering zapewniła tradycyjnie Restauracja „Dwa Mosty” niezawodnej szefowej Teresy Indyk.

Podziękowania za organizację tak wspaniałej imprezy należą się Zarządowi Stowarzyszenia: Prezesowi Bogdanowi Kołaczowi, wiceprezesowi Wirginiuszowi Królewiczowi, oraz członkom zarządu Henrykowi Pokrzywińskiemu, Januszowi Zielińskiemu Krzysztofowi Małkowi i wszystkim pozostałym osobom zaangażowanym w pomoc w organizacji XIX Turnieju Strzeleckiego o Puchar Przechodni Prezesa Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie”.

Specjalne podziękowanie dla Podkarpackiego Oddziału Ligi Obrony Kraju oraz Zarządu Klubu Strzeleckiego „VIS LOK Mielec” oraz JS 2093, za sprawną i bezpieczną obsługę zawodów.

 

Turniej Strzelecki jak i inne nasze działania są realizowane przy udziale zleceniodawcy – Gminy Miejskiej Mielec.

 

O kolejnych działaniach Stowarzyszenia będziemy informować na bieżąco. 

 

WKr.


sobota, 1 lipca 2023

XIX Turniej Strzelecki i Walne Zebranie!!!


 

oraz

Fundacja Auxilium z Poradnią Specjalistyczną „ARKA”

zapraszają na:

O PUCHAR PRZECHODNI

PREZESA STOWARZYSZENIA „NOWE ŻYCIE”

Który odbędzie się w dniu w dniu 15.07.2023 r.  godz. 12:00

na Strzelnicy LOK w Mielcu, ul. Partyzantów

 

W turnieju uczestniczą zaproszone drużyny:

·        Klub HDK przy Komendzie Powiatowej Policji w Mielcu

·        Klub HDK Kirchhoff Polska

·        Klub HDK przy WSK – PZL Mielec

·        Rejonowy Klub HDK w Mielcu

·        Poradnia Specjalistyczna „ARKA”

·        Straż Leśna

·        Orzeł Biały – Strzelec

·        JS „Strzelec” 2093

 

Opłata: 5,- zł od osoby.

W programie również:

Ø Strzelanie z wiatrówki dla dzieci

Ø Ognisko i pieczone kiełbaski

Ø Gorący posiłek

Ø Gry i zabawy z atrakcyjnymi nagrodami

Ø Spotkanie ze strażakami i ratownikami medycznymi.

W trakcie turnieju obowiązuje przestrzeganie zasad i zaleceń sanitarnych!!!

ZAPISY: U Henryka i Bogdana w Punkcie Konsultacyjnym, lub w sekretariacie

 tel. 17 583 4000, kom.504 812 718 lub w dniu zawodów.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy

Gminy Miejskiej Mielec

 

w przerwie zawodów o godz. 16.00 I-szy termin, 16.30 II-gi termin 

odbędzie się

 

XXIV WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie Zebrania, wybór przewodniczącego Zebrania, stwierdzenie ważności Zebrania

2.     Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2022

3.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2022 r.

4.     Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2022 r.

7.     Przyjęcie uchwał i wniosków, oraz planu pracy na kolejny okres

8.     Wolne wnioski, dyskusja

 

Jednocześnie przypominamy, że udział w Walnym Zebraniu jest statutowym obowiązkiem członka Stowarzyszenia