sobota, 1 lipca 2023

XIX Turniej Strzelecki i Walne Zebranie!!!


 

oraz

Fundacja Auxilium z Poradnią Specjalistyczną „ARKA”

zapraszają na:

O PUCHAR PRZECHODNI

PREZESA STOWARZYSZENIA „NOWE ŻYCIE”

Który odbędzie się w dniu w dniu 15.07.2023 r.  godz. 12:00

na Strzelnicy LOK w Mielcu, ul. Partyzantów

 

W turnieju uczestniczą zaproszone drużyny:

·        Klub HDK przy Komendzie Powiatowej Policji w Mielcu

·        Klub HDK Kirchhoff Polska

·        Klub HDK przy WSK – PZL Mielec

·        Rejonowy Klub HDK w Mielcu

·        Poradnia Specjalistyczna „ARKA”

·        Straż Leśna

·        Orzeł Biały – Strzelec

·        JS „Strzelec” 2093

 

Opłata: 5,- zł od osoby.

W programie również:

Ø Strzelanie z wiatrówki dla dzieci

Ø Ognisko i pieczone kiełbaski

Ø Gorący posiłek

Ø Gry i zabawy z atrakcyjnymi nagrodami

Ø Spotkanie ze strażakami i ratownikami medycznymi.

W trakcie turnieju obowiązuje przestrzeganie zasad i zaleceń sanitarnych!!!

ZAPISY: U Henryka i Bogdana w Punkcie Konsultacyjnym, lub w sekretariacie

 tel. 17 583 4000, kom.504 812 718 lub w dniu zawodów.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy

Gminy Miejskiej Mielec

 

w przerwie zawodów o godz. 16.00 I-szy termin, 16.30 II-gi termin 

odbędzie się

 

XXIV WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie Zebrania, wybór przewodniczącego Zebrania, stwierdzenie ważności Zebrania

2.     Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2022

3.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2022 r.

4.     Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2022 r.

7.     Przyjęcie uchwał i wniosków, oraz planu pracy na kolejny okres

8.     Wolne wnioski, dyskusja

 

Jednocześnie przypominamy, że udział w Walnym Zebraniu jest statutowym obowiązkiem członka Stowarzyszenia

 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz