piątek, 5 grudnia 2014

Obóz Muszyna

Obóz terapeutyczny w Muszynie


W ostatnich dniach listopada odbył się obóz i warsztaty terapeutyczne w Muszynie. Tematem było "Umiejętność słuchania i rozumienia"
Obóz organizowany został przez Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Nowe Życie, a współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Mielec. W obozie uczestniczyło 14 osób biorących udział w zajęciach, oraz terapeuci z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu. Kierownikiem obozu był wiceprezes Stowarzyszenia Wirek Królewicz. Warsztaty dla wszystkich były bardzo owocne i konstruktywne, a każdy z uczestników mógł znaleźć coś dla siebie. Nie zabrakło zabawy andrzejkowej i turystyki górskiej oraz zwiedzania Krynicy. Właśnie w Krynicy uczestnicy obozu wzięli udział we Mszy Świętej, na której składane były życzenia imieninowe dla księdza Andrzeja Papieża, byłego Mielczanina, obecnie sprawującego posługę w Krynickiej Parafii. 

Obozy tego typu wnoszą wiele dobra i nadziei w życie ludzi uwikłanych w uzależnienia         i związane z nimi problemy, pomagają w ich konstruktywnym rozwiązywaniu oraz życiu w harmonii ze światem i ludźmi.

czwartek, 13 listopada 2014

Mikołaj 2014


środa, 12 listopada 2014

Święto Niepodległości

               STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE            
„NOWE ŻYCIE”

39-300 Mielec ul. Chopina 8, tel. (017) 583-40-00
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 

Streetworker

Nasi „Streetworkerzy” i ich podopieczni znów byli widoczni.

W dniu 11 listopada 2014. wzięli udział w Turnieju Strzeleckim o Puchar Prezydenta Miasta Mielca zorganizowanym z okazji Święta Niepodległości na strzelnicy LOK w Mielcu.
Byłą to kolejna lekcja patriotycznego wychowania naszej młodzieży połączona z wychowaniem obywatelskim i przysposobieniem obronnym. Ale przede wszystkim liczy się to, że dzięki takim zajęciom młodzież w sposób nieszablonowy i na pewno dla nich bardzo interesujący może łączyć zabawę i rekreację z nauką historii czy patriotycznej integracji.
Podziękowania dla organizatorów zawodów i całego Zarządu Rejonowego LOK Mielec za pomoc i opiekę nad młodzieżą oraz aktywne włączenie się do Programu „STREETWORKER” realizowanego przez Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie” ze środków Gminy Miejskiej Mielec.

Oto link do zdjęć z Turnieju:

                Program jest koordynowany przez Biuro Spraw Społecznych Urzędu Miasta Mielca, a finansowany ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W.Kr.


poniedziałek, 10 listopada 2014

STREETWORKER - ognisko historyczne


            STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE            
„NOWE ŻYCIE”

39-300 Mielec ul. Chopina 8, tel. (017) 583-40-00
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 

Streetworker 


Kolejnym działaniem w ramach programu „Streetworker” po wspólnym treningu z piłkarzami „Stali Mielec” było spotkanie w dn. 08.11.2014. przy obelisku „Żołnierzy Wyklętych” w lesie szydłowieckim połączone z ogniskiem integracyjnym. W trakcie spotkania młodzież została zapoznana z historią walk o niepodległość na naszym terenie, okresem II Wojny Światowej i walkami o Wolną Polskę w obecnym kształcie. Po lekcji historii była przekąska przy ognisku i pieczenie kiełbasek, a następnie spotkanie z przyrodą naszych pięknych lasów.

Kolejnym ważnym zadaniem dla „Streetworker’ów” i ich podopiecznych będzie udział w Turnieju Strzeleckim z okazji Święta Niepodległości na Strzelnicy LOK.

Oto link do zdjęć  z ogniska:
I treningu:

Program jest koordynowany przez Biuro Spraw Społecznych Urzędu Miasta Mielca, a finansowany ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.


W.Kr.

piątek, 7 listopada 2014

STREETWORKER                 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE          „NOWE ŻYCIE”

39-300 Mielec ul. Chopina 8, tel. (017) 583-40-00
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 

Streetworker 

Jak już informowaliśmy Stowarzyszenie Trzeźwościowe „ Nowe Życie” zostało beneficjentem konkursu na realizację zadania publicznego: Wspieranie działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Streetworker” - organizacja i prowadzenie programu pracy podwórkowej w formie działań opiekuńczo - wychowawczych, animacyjnych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych, skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu miasta Mielca, przejawiającej zachowania ryzykowne oraz zagrożonej wykluczeniem społecznym, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Mielca. Jest to program profilaktyczny, a zatem skierowanym do wszystkich, chcących wziąć udział w tym nowatorskim projekcie, rozpoczął się w połowie lipca br. i objął swoim zakresem młodzież w wieku 11 do 18 lat. Celem programu jest przeciwdziałanie wszystkim negatywnym i ryzykownym zachowaniom z jakimi młodzież się spotyka i na jakie może być narażona.
Animatorami pracującymi bezpośrednio z młodzieżą są: Pani  Karolina Czaja oraz Pan Andrzej Miłoszewski, którzy rozpoczęli pracę od diagnozy środowiska lokalnego: obserwacji miejsc spotkań grup dzieci i młodzieży, obserwacji ich zachowań, a następnie rekrutacji uczestników projektu. Jednocześnie prowadzono konsultacje z pracownikami instytucji pomocowych (MOPS, PCPR), Policji oraz z przedstawicielami Rad Osiedli. Ostatecznie chęć współpracy wyraziła grupa dzieci i młodzieży z Miasteczka Młodego Robotnika, os. Cyranka, os. Lotników.
Kolejnym krokiem było omówienie z grupą uczestników dostępnych w Mielcu form spędzania wolnego czasu, rozdanie ulotek informacyjnych dla rodziców, dyskusja na temat ich oczekiwań wobec projektu. Następnie przystąpiono do realizacji programu.
Już 3 sierpnia uczestnicy programu wzięli udział w V Zlocie Historyczno-Militarnym w Bliźnie. Była to dla nich niepowtarzalna lekcja historii połączona ze świetną zabawą. Młodzież miała okazję obejrzeć inscenizację odbicia poligonu, spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku oraz wiatrówki i obejrzeć historyczny sprzęt wojskowy. Wyjazd przybliżył uczestnikom nie tylko militarną przeszłość regionu, ale także wartości obywatelskie.
Młodzież objęta programem uczestniczy regularnie w zajęciach sportowych – w poniedziałki na boisku przy ZSO nr 1 na Os. Lotników, a w czwartki na Hali MOSiR przy ul. Solskiego 1. W okresie letnim uczestnicy mieli zajęcia rekreacyjne i integracyjne na odkrytej pływalni. Uczestniczyli w II Memoriale Antoniego Weryńskiego (mecze piłki ręcznej) oraz w trzech meczach piłki nożnej na stadionie „Stali Mielec” gdzie pod okiem opiekunów uczyli  się aktywnego i kulturalnego kibicowania. W tym celu odbyło się również spotkanie z „młynowym” kibiców „Stali”.
W dniu 6 listopada odbył się od dawna oczekiwany przez młodzież wspólny trening z piłkarzami „Stali Mielec” pod fachowym okiem kadry trenerskiej. Było to prawdziwe spełnienie marzeń i oczekiwań naszych podopiecznych – mówi Wiceprezes „Nowego Życia” Wirginiusz Królewicz, a ich roześmiane twarze mówiły same za siebie.
W tym miejscu należą się podziękowania dla trenerów i piłkarzy mieleckiej „Stali”, za zaangażowanie i wyrozumiałość.


Kolejnymi planowanymi działaniami w ramach programu „Streetworker” będzie spotkanie przy obelisku „Żołnierzy Wyklętych” w lesie szydłowieckim połączone z ogniskiem integracyjnym oraz udział w Turnieju Strzeleckim z okazji Święta Niepodległości na Strzelnicy LOK.
Podczas wszystkich zajęć pedagodzy prowadzą z uczestnikami rozmowy mające na celu bliższe poznanie problemów oraz potrzeb młodzieży (uwzględniając je w planowaniu następnych spotkań), a w razie potrzeby podejmują działania interwencyjne.
Program jest koordynowany przez Biuro Spraw Społecznych Urzędu Miasta Mielca, a finansowany ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

W.Kr.czwartek, 23 października 2014

Mityng Rocznicowy grup AA i Al-Anon
UROCZYSTY MITYNG
z okazji


XXII rocznicy Grupy Anonimowych Alkoholików „Nadzieja”
XXI rocznicy Grupy Al - Anon „Odnowa”,
XI rocznicy Grupy Anonimowych Alkoholików „Opoka”

dnia 18 października 2014 r. w Mielcu

PROGRAM
1730 - Otwarcie spotkania i przywitanie gości, Mielec ul. Kilińskiego 37
Szkoła Podstawowa Nr 1
             18 00Mityng otwarty AA
Temat mityngu:

Kim byliśmy co się z nami stało, jacy jesteśmy obecnie?"

        20 15 - Gorący posiłek

Przedsięwzięcia towarzyszące:
1600 - Nabożeństwo dziękczynne (dla zainteresowanych w Kaplicy
pod wz. św. Stanisława Kostki (Bursa), Mielec ul. Warszawska 1)
2100 - Wieczorek taneczny


         

Grupa AA „Nadzieja
Grupa Al-Anon „Odnowa”

Grupa AA „OpokaSPRAWOZDANIE Z ROCZNICOWEGO MITYNGU


             W sobotę 18 października 2014 r. o godz. 17.30 w Szkole Podstawowej nr 1 w Mielcu ul. Kilińskiego 37 odbył się uroczysty mityng rocznicowy mieleckich grup trzeźwościowych z okazji: XXII rocznicy Grupy Anonimowych Alkoholików „Nadzieja”, XXI rocznicy Grupy Al-Anon „Odnowa” i XI rocznicy Grupy Anonimowych Alkoholików „Opoka”. Mityng poprzedzony był dziękczynną Mszą św. w Kaplicy pw. św. Stanisława Kostki /Bursa/ w Mielcu ul. Warszawska 1, którą celebrowali: ks. dr Zbigniew Guzy z Tarnowa /wygłosił okolicznościową homilię/ oraz ks. wikary z Parafii Ducha Św. Spośród zaproszonych gości w mityngu udział wzięli: dyrektor Diecezjalnego Duszpasterstwa Trzeźwości przy Kurii w Tarnowie ks. dr Zbigniew Guzy, v-ce Prezydent Miasta Mielca Bogdan Bieniek, dyrektor SP nr 1 w Mielcu mgr Marek Paprocki oraz prezes Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” w Mielcu Bogusław Kołacz. Mityng prowadzili rzecznicy grup tj. Sławek, Dzidka oraz Wirek, a akredytacją przyjezdnych gości zajmowali się Józek i Henryk. Po powitaniu gości Zbyszek na prezentacji multimedialnej przedstawił historię ruchu AA oraz mieleckich grup trzeźwościowych. Przedstawił też pochodzącego z Rzeszowa, a obecnie długoletniego mielczanina - Heryka, naszego rekordzistę trzeźwościowego - 27 lat abstynencji, którego nagrodziły gromkie brawa. Potem głos zabrali goście ks. Zbigniew Guzy, v-ce prezydent Bogdan Bieniek i dyr. Marek Paprocki, którzy podkreślili wielki dorobek wszystkich mieleckich grup trzeźwościowych, przez które przewinęło się przez te lata setki osób, znaczenie grup dla promowania trzeźwego stylu życia mieszkańców Mielca i okolicy oraz życzyli owocnej działalności na dalsze lata, za co uczestnicy podziękowali oklaskami.
            Właściwy mityng rozpoczęto minutą ciszy dla uczczenia tych, którzy odeszli z naszych grup w ciągu ostatnich dwóch lat. Następnie trzymając się za ręce odmówiono tradycyjną modlitwę „O pogodę ducha”, i rozpoczęły się wypowiedzi uczestników mityngu. Wiodącym tematem mityngu było hasło: „Kim byliśmy, co się z nami stało, jacy jesteśmy obecnie”. Na ten temat, ale też na to, co podpowiadało serce mówili teraz podchodząc do mikrofonu członkowie mieleckich grup oraz nasi goście, reprezentanci grup AA, Al-Anon /współuzależnieni/ i DDA /dorosłe dzieci alkoholików/, którzy przyjechali na nasz mityng – niektórzy z daleka inni po raz pierwszy. A przyjechali z: Przeworska, Łańcuta, Rzeszowa, Tarnobrzega, Ropczyc, Dębicy, Tarnowa, Brzeska, Nowego Sącza, Nowej Dęby, Wierzchosławic, Brzozowa, Jedlicz, Głogowa Młp., Partyni, Borowej, Gliny Wlk., Czermina, Ostrowca Świętokrzyskiego i Skarżyska Kamiennej. Wypowiedzi wielu osób chwytały za serce, ale każdego, bez względu na elokwencję, nagrodzono brawami.
Po zakończeniu mityngu ok. 21, w którym wzięło udział 180 osób, organizatorzy zaprosili uczestników na wieczorek taneczny. W trakcie całej imprezy podawane było ciasto, owoce, kawa, herbata, napoje oraz 2 gorące posiłki. Zespół muzyczny DRASTIK przygrywał do 2 w nocy, czyli zabawa była świetna.
            Podsumowując, była to kolejna udana impreza rocznicowa, a wszystkich zaproszono znów za 2 lata /w takim cyklu mityngi urządzamy/, a wcześniej na tradycyjny już BEZALKOHOLOWY BAL SYLWESTROWY organizowany przez Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie”. Życzyć wypada przy tej okazji, aby ludzie w naszym mieście i okolicy, którzy mają problem alkoholowy oraz członkowie ich rodzin, trafili do mieleckich grup trzeźwościowych, bo min. tu jest dla nich pomoc, ratunek i nadzieja.

Opracował: Henryk P.  

poniedziałek, 20 października 2014

Obóz Muszyna 28-30.11.2014.

                  STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE                      „NOWE ŻYCIE”
39-300 Mielec ul. Chopina 8, tel. (017) 583-40-00
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 


OGŁOSZENIE
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie” zaprasza na obóz terapeutyczny do  miejscowości:

Muszyna

w dniach 28 do 30.11.2014

Temat obozu: Umiejętność słuchania i rozumienia


Wyjazd w dniu 28..11.2014 r. o godz. 6.00 z ul. Głowackiego – obok dworca PKP   (z pod kasztana)

Obóz przeznaczony jest dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Dla osób uzależnionych wymagana jest minimum 3 miesiące abstynencji.

Ilość miejsc ograniczona do 15 +3 (specjaliści terapii oraz kierowca)

Opłata:
Członek stowarzyszenia – 105 zł;
Nie zrzeszeni – 120 zł.

Warunkiem uzyskania zniżki przez członka stowarzyszenia jest uregulowana składka członkowska za 2013 oraz 2014 rok.

Opłatę dokonać należy do dnia 21.11.2014 r. u kol. Bogusława Kołacz, Wirginiusz Królewicz tel. 175834000  lub OPiTU Mielec 177887040 na zasadach obowiązujących  dotychczas.

W trakcie obozu w ramach integracji przewidziana jest turystyka..
  
Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy

Gminy Miejskiej Mielec

piątek, 8 sierpnia 2014

Obóz Ustrzyki Dolne            STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE           „NOWE ŻYCIE”        
39-300 Mielec ul. Chopina 8, tel. (017) 583-40-00
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO                  


OGŁOSZENIE

W ramach realizacji działania publicznego pod nazwą „Działania na rzecz utrzymania abstynencji i trzeźwości przez osoby uzależnione. Terapia osób współuzależnionych”,

Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” zaprasza chętnych na Obóz Terapeutycznyw Ustrzykach Dolnych temat: "Rodzina z problemem alkoholowym"

termin: 18 - 21.09.2014r

Wyjazd w dniu 18.09.2014 r.  godz. 7.00 z ul. Głowackiego – obok dworca PKP   (pod kasztanem)

Obóz przeznaczony jest dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Dla osób uzależnionych wymagana jest minimum 3 miesiące abstynencji.

Ilość miejsc ograniczona do 35 +4 (specjaliści terapii oraz kierowca)

Opłata:
Członek stowarzyszenia – 120 zł;
Nie zrzeszeni – 145 zł.

Warunkiem uzyskania zniżki przez członka stowarzyszenia jest uregulowana składka członkowska za 2013 oraz 2014 rok.

Opłatę na obóz dokonać należy do dnia 10.09.2014 r. u kol. Wirginiusza Królewicz tel. 889165879, kol. Bogusław Kołacz 504812718, kol. Henryk Pokrzywiński tel. 175834000  na zasadach obowiązujących  dotychczas.

W trakcie obozu w ramach integracji przewidziana jest turystyka górska.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy:

                                            Gminy Miejskiej Mielec


wtorek, 5 sierpnia 2014


W dniu 01.08.2014 r. odszedł od nas nasz kolega i przyjaciel, jeden z założycieli Stowarzyszenia Trzeźwościowego "NOWE ŻYCIE" i długoletni wiceprezes - Mirosław Klar

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

poniedziałek, 14 lipca 2014

Streetworker - nowy program realizowany przez Stowarzyszenie

Streetworker

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „ Nowe Życie” zostało beneficjentem konkursu na realizację zadania publicznego: Wspieranie działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Streetworker” - organizacja i prowadzenie programu pracy podwórkowej w formie działań opiekuńczo - wychowawczych, animacyjnych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych, skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu miasta Mielca, przejawiającej zachowania ryzykowne oraz zagrożonej wykluczeniem społecznym, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Mielca.
Program rozpoczyna się w połowie lipca, ma objąć swoim zakresem młodzież w wieku 11 do 18 lat i jest programem profilaktycznym, a zatem skierowanym do wszystkich. Celem programu jest przeciwdziałanie wszystkim negatywnym i ryzykownym zachowaniom z jakimi młodzież się spotyka i na jakie może być narażona. Celem programu jest min:
·          Poszerzenie wiedzy oraz wypracowanie umiejętności aktywnego poszukiwania i korzystania z dostępnych w Mielcu instytucjonalnych form pomocy i wsparcia – uczestnicy zaczną korzystać z form pomocy takich jak: świetlice, zorganizowane zajęcia pozalekcyjne zgodne z ich zainteresowaniami, młodzież zacznie podejmować inicjatywy samodzielnego organizowania  spędzania wolnego czasu w sposób zorganizowany;
·         Poszerzenie wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz konsekwencji ich stosowania;
·         Zmiana sposobu myślenia z „tu i teraz”, na zorientowane na przyszłość, sprzyjające rozwojowi, motywujące do planowania, działania i realizacji dalekosiężnych celów, poprzez konstruowanie indywidualnego planu działania, wspólne szukanie możliwości jego realizacji, motywowanie do działania; Zmotywowanie do podejmowania aktywności związanych z indywidualnymi predyspozycjami i zainteresowaniami, poprzez systematyczne wspieranie przejawów twórczej działalności adresatów programu – uczestnicy będą bardziej świadomi swoich mocnych stron, co ułatwi im podejmowanie ważnych życiowo decyzji (o dalszym kształceniu, o wyborze zawodu);
·         Wyrobienie nawyku zdrowego trybu życia poprzez zajęcia sportowe, edukacyjne, rozwijające indywidualne zainteresowania – u uczestników rozwiną się i umocnią pozytywne nawyki związane z dbałością o szeroko pojęte zdrowie.
·         Poprawa jakości życia poprzez systematycznie udzielane wsparcie; Wypracowanie umiejętności radzenia sobie z problemami w sposób akceptowany społecznie.

W związku z realizacją programu Stowarzyszenie nawiązało współprace z takimi instytucjami i organizacjami jak: MOPS, PCPR, Policja, MOSiR, Rady Osiedli i inne, gdzie w trakcie bezpośrednich spotkań z udziałem Prezesa Stowarzyszenia Bogusława Kołacza i Wiceprezesa Wirginiusza Królewicza zaprezentowano program i ustalono możliwości współpracy. Animatorami pracującymi bezpośrednio z młodzieżą będą dyplomowani pedagodzy: Pani  Karolina Czaja, która posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i  realizowała projekt w roku ubiegłym oraz Pan Andrzej Miłoszewski – który pracował wcześniej z młodzieżą min. w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Mielcu.
W zajęciach może uczestniczyć max 30 osób, a spośród młodzieży uczestniczącej  w programie zostaną  wyłonieni liderzy młodzieżowi – do ewaluacji programu w kolejnych latach.
Program jest koordynowany przez Biuro Spraw Społecznych Urzędu Miasta Mielca, a finansowany ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi. 
Zachęcamy młodzież i rodziców do włączenia się i aktywnego uczestnictwa w tym ciekawym projekcie.

W załączeniu harmonogram zajęć i ulotka dla rodziców
:
W.Kr.

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.07.2014. do 31.31.2014.
Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego14) Terminy realizacji poszczególnych działań Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
1.        Poszukiwanie dzieci i młodzieży wyrażających chęć udziału w programie poprzez odwiedzanie miejsc szczególnie uczęszczanych przez młodzież (galerie handlowe, boiska szkolne i sportowe, place zabaw, parki, skwery itp.) -rekrutacja uczestników
lipiec 2014 - 2 tygodnie 2 x 5 godz.

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
2.        Zajęcia sportowe na Hali MOSiR Mielec ul. Solskiego.
Lipiec – grudzień 2014 - 1 raz w tygodniu 2 godz. na hali MOSiR (mała sala) Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
3.        Zajęcia sportowe na obiektach typu „ORLIK”
Sierpień – listopad 2014 - 1 raz na 2 tygodnie 2 godz. Zależnie od pogody. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
4.        Udział w Turnieju Strzeleckim połączony ze spotkaniem integracyjnym
Sierpień 2014 - 1 raz 5 godz. Strzelnica LOK Mielec Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
5.        Udział w treningach piłkarzy „STALI MIELEC” w tym aktywne uczestnictwo w zajęciach
Wrzesień - październik 2014 - 2 razy po 3 godz. na obiektach MOSiR Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
6.        Udział w aktywnych formach kibicowania – nauka kulturalnego i akceptowalnego społecznie dopingu sportowego.
Październik - listopad 2014 - 3 razy po 3 godz. udział w meczach „Stali Mielec” – piłka nożna, ręczna, siatkówka. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
7.        Udział w profesjonalnym treningu bokserskim na obiektach MOSiR
Wrzesień 2014 - 2 razy po 2 godz. Sekcja Bokserska Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
8.        Zajęcia sportowo – rekreacyjne na pływalni odkrytej oraz na pływalni krytej (Smoczka)
Sierpień - grudzień 2014 - Raz w miesiącu, pływalnia kryta 3 godz. odkryta 5. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
9.        Zajęcia rekreacyjne i turystyka połączona z edukacją przyrodniczą, historyczną i obywatelską
Sierpień – wrzesień 2014 - 2 wycieczki po 5 godz. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
10.     Zajęcia z profilaktyki i edukacji zdrowotnej oraz warsztaty komunikacji interpersonalnej
Sierpień - grudzień 2014 - 3 zajęcia po 4 godz. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
11.     Udział w pokazach filmowych Mielec
Sierpień – grudzień 2014 - 4 pokazy po 3 godz. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
12.     Warsztaty kulinarne połączone z degustacją własnoręcznie przyrządzonych potraw
Grudzień 2014 - 1 raz 5 godz. „Planeta” lub „Dwa Mosty” Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
13.     Zajęcia sportowe na Lodowisku MOSiR
Grudzień 2014 - 3 razy po 2 godz. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
środa, 4 czerwca 2014

Licheń

            STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE
„NOWE ŻYCIE”        
39-300 Mielec ul. Chopina 8, tel. (017) 583-40-00
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGOOGŁOSZENIE

W ramach realizacji działania publicznego pod nazwą „Działania na rzecz utrzymania abstynencji i trzeźwości przez osoby uzależnione. Terapia osób współuzależnionych”,

Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” organizuje wyjazd na XXII Spotkania Trzeźwościowe  „Tobie powierzam się”
w Licheniu w dniach:
25 - 27.07.2014r

Wyjazd w dniu 25.07.2013 r.  godz. 6.00 z ul. Głowackiego – obok dworca PKP (z pod kasztana)

Ilość miejsc ograniczona:
1 Autobus (50 osób + kierowca)

Opłata:
100,-  zł – członkowie Stowarzyszenia (składka za 2013 i 2014 rok),
125,-  zł – osoby  niezrzeszone,
  70,- zł – dzieci do 18 l.

W załączeniu program XXII Spotkań Trzeźwościowych w Licheniu 2014.

ZAPISY:
U Wirka tel. 889 165 879 oraz Henryka17 583 40 00 i Bogdana w Punkcie Konsultacyjnym tel. 504 812 718 do dnia 20.07.2012 r.

W przypadku dużej ilości chętnych decyduje kolejność wpłaty!!!

Zapewniamy noclegi i wyżywienie na miejscu!

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy:

                                            Gminy Miejskiej Mielec

PROGRAM XXII OGÓLNOPOLSKIEGO SPOTKANIA TRZEŹWOŚCIOWEGO
Sanktuarium Maryjne w Licheniu
„Tobie powierzam się”

25-27 lipca 2014
                                                                     
25 lipca 2014 r. (piątek) godz. 18,00
- mityng AA - bazylika dolna – kaplica Całunu Turyńskiego
- mityng DDA - bazylika dolna – kaplica Trójcy Świętej

26 lipca 2014 r. (sobota)
10.00 Droga Krzyżowa (plac przy nowej dzwonnicy)
11,30 Otwarcie 22 Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych, katecheza, wręczenie nagrody „PELIKAN”- laureatem została Pani mgr Maria Matuszewska(plac koronacyjny przy kościele św. Doroty),
12.00 – 16.00 Spotkanie przy muzyce (plac koronacyjny przy kościele św. Doroty)
13.00 Prezentacja książki: „Bóg znalazł mnie na ulicy i co z tego wynikło” – Henryk Krzosek (bazylika dolna – kaplica Całunu Turyńskiego)
13.00 - 16.00 „Scena Młodzieżowa” – przed budynkiem Licheńskiego Centrum Pomocy
14.30 Msza Święta za zmarłych ze środowisk trzeźwościowych, którzy odeszli na „wieczny mityng” (bazylika górna – nawa główna) – intencje zgłaszamy w kancelarii dla pielgrzymów
16.00 Prelekcja – Irena żona alkoholika z Akron w USA (ołtarz polowy przy kościele św. Doroty)
17.00 Rozpoczęcie mityngów:
AA - Anonimowi Alkoholicy (plac mityngowy przed bazyliką, a w razie deszczu ołtarz polowy przy kościele św. Doroty)
Al-Anon - Krewni i Przyjaciele Alkoholików (bazylika dolna – kaplica Całunu Turyńskiego)
DDA - Dorosłe Dzieci Alkoholików (bazylika dolna – kaplica Trójcy Świętej)
NA - Anonimowi Narkomani (bazylika dolna – kaplica bł. Jana Pawła II)
AH - Anonimowi Hazardziści (sala królewska przy kościele św. Doroty)
AP - Anonimowi Palacze (bazylika dolna – kaplica bł. S. Papczyńskiego)
 - Anonimowi Żarłocy (kaplica Krzyża Świętego – dolna część kościoła MB Częstochowskiej)
Alateen - Dzieci Alkoholików (bazylika dolna – kaplica 108 Męczenników)
SLAA – Anonimowi Uzależnieni od Seksu i Miłości (kościół MB Częstochowskiej)
AD – Anonimowi Depresanci (sala Św. Stanisława Kostki – Centrum Pomocy)
WARSZTATY WSPARCIA DLA OSÓB ZADŁUŻONYCH I ICH RODZIN oraz Mityng - Sala kominkowa
18.00 SA i S-Anon - Anonimowi Seksoholicy oraz krewni i przyjaciele (kościół św. Doroty) – prezentacja mityngów
19.00 Msza Święta oraz Apel Maryjny (bazylika górna – nawa główna)
21.30 Ciąg dalszy wszystkich mityngów:
AA - Anonimowi Alkoholicy (plac przed bazyliką, a w razie deszczu bazylika górna – nawa główna)
Pozostałe mityngi bez zmiany miejsca.
• Spowiedź dla uczestników spotkań w godzinach 6.00 – 21.00 (bazylika górna – nawa główna)
• Spotkania Indywidualne z psychologami, terapeutami uzależnień, wolontariuszami oraz doradcami rodzinnymi
w godzinach 9.00 – 16.45 (bazylika dolna – kaplica 108 Męczenników)
godz. 17.00 spotkanie kolporterów literatury AA (sala nr 17 w Licheńskim Centrum Pomocy)
• Szczegółowych informacji udzielamy w sekretariacie pod głównymi schodami bazyliki
Tam też czekają na Państwa pamiątkowe identyfikatory, okolicznościowa pieczęć
• Literatura – plac za bazyliką

27  lipca 2014r. (niedziela)
7.30 (niedziela) Msza Święta na zakończenie Spotkań Trzeźwościowych (bazylika górna – nawa główna)


PROGRAM XXVI SPOTKAŃ TRZEŹWOŚCIOWYCH NA JASNEJ GÓRZE

PROGRAM XXVI SPOTKAŃ TRZEŹWOŚCIOWYCH NA JASNEJ GÓRZE
PROGRAM XXVI SPOTKAŃ TRZEŹWOŚCIOWYCH NA JASNEJ GÓRZE
SpotkaniepRPROGRAM XXVI SPOTKAŃ TRZEŹWOŚCIOWYCH NA JASNEJ GÓRZEPROGRAM XXVI SPOTKAŃ TRZEŹWOŚCIOWYCH NA JASNEJ 

Spotkanie na Jasnej Górze
Częstochowskie Grupy: AA „Olśnienie” z ul. Targowej, Grupy Al-Anon „Nadzieja” i „Wytrwałość” oraz pozostali organizatorzy z radością zapraszają wszystkich przyjaciół z AA, Al-Anon, Al-Ateen i DDA.
Na XXVI Spotkania Trzeźwościowe na Jasnej Górze odbędą się w dniach07-08 czerwca 2014 roku na Jasnej Górze w Częstochowie
Temat spotkań:
„Postępuję drogą miłości!”
Program spotkań:
Sobota 7 czerwca 2014 r.:
14.00 0twarcie XXV| Spotkań AA na Jasnej Górze (kaplica Matki Bożej)
15.00 – 18.00 Prezentacja twórczości artystycznej o tematyce związanej z ruchem AA (kaplica św. Józefa – Hale Jasnogórskie)
18.00 – 05.00 Miting otwarty AA (kaplica św. Józefa-Hale Jasnogórskie)
Miting otwarty Al-Anon (kaplica w Domu Pielgrzyma)
18.00 – 05.00 Miting otwarty DDA (Sala 0. Kordeckiego)
18.00 – 05.00 Miting zamknięty Al-Ateen (Kaplica Rózańcowa)
16.00 – 20.00 Miting otwarty Anonimowych Żarłoków (Sala Chóru)
16.00 – 20.00 Miting otwarty Anonimowych Narkomanów (Sala Konferencyjna w Domu Pielgrzyma)
16.00 – 20.00 Miting otwarty Anonimowych Hazardzistów (Mała Kaplica w Domu Pielgrzyma)
Sobota 7 czerwca 2014 r.:
15.30 Droga Krzyżowa (zbiórka na placu przed Szczytem Jasnogórskim)
21.00 Apel Jasnogórski
21.45 – 23.00 Msza Św. na placu przed Szczytem Jasnogórskim
celebrowana przez ks. Arcybiskupa Wacława Depo
Niedziela 8 czerwca 2014 r.:
13.00 Zawierzenie w Kaplicy Matki Bożej.