piątek, 5 grudnia 2014

Obóz Muszyna

Obóz terapeutyczny w Muszynie


W ostatnich dniach listopada odbył się obóz i warsztaty terapeutyczne w Muszynie. Tematem było "Umiejętność słuchania i rozumienia"
Obóz organizowany został przez Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Nowe Życie, a współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Mielec. W obozie uczestniczyło 14 osób biorących udział w zajęciach, oraz terapeuci z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu. Kierownikiem obozu był wiceprezes Stowarzyszenia Wirek Królewicz. Warsztaty dla wszystkich były bardzo owocne i konstruktywne, a każdy z uczestników mógł znaleźć coś dla siebie. Nie zabrakło zabawy andrzejkowej i turystyki górskiej oraz zwiedzania Krynicy. Właśnie w Krynicy uczestnicy obozu wzięli udział we Mszy Świętej, na której składane były życzenia imieninowe dla księdza Andrzeja Papieża, byłego Mielczanina, obecnie sprawującego posługę w Krynickiej Parafii. 

Obozy tego typu wnoszą wiele dobra i nadziei w życie ludzi uwikłanych w uzależnienia         i związane z nimi problemy, pomagają w ich konstruktywnym rozwiązywaniu oraz życiu w harmonii ze światem i ludźmi.

czwartek, 13 listopada 2014

Mikołaj 2014


środa, 12 listopada 2014

Święto Niepodległości

               STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE            
„NOWE ŻYCIE”

39-300 Mielec ul. Chopina 8, tel. (017) 583-40-00
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 

Streetworker

Nasi „Streetworkerzy” i ich podopieczni znów byli widoczni.

W dniu 11 listopada 2014. wzięli udział w Turnieju Strzeleckim o Puchar Prezydenta Miasta Mielca zorganizowanym z okazji Święta Niepodległości na strzelnicy LOK w Mielcu.
Byłą to kolejna lekcja patriotycznego wychowania naszej młodzieży połączona z wychowaniem obywatelskim i przysposobieniem obronnym. Ale przede wszystkim liczy się to, że dzięki takim zajęciom młodzież w sposób nieszablonowy i na pewno dla nich bardzo interesujący może łączyć zabawę i rekreację z nauką historii czy patriotycznej integracji.
Podziękowania dla organizatorów zawodów i całego Zarządu Rejonowego LOK Mielec za pomoc i opiekę nad młodzieżą oraz aktywne włączenie się do Programu „STREETWORKER” realizowanego przez Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie” ze środków Gminy Miejskiej Mielec.

Oto link do zdjęć z Turnieju:

                Program jest koordynowany przez Biuro Spraw Społecznych Urzędu Miasta Mielca, a finansowany ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W.Kr.


poniedziałek, 10 listopada 2014

STREETWORKER - ognisko historyczne


            STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE            
„NOWE ŻYCIE”

39-300 Mielec ul. Chopina 8, tel. (017) 583-40-00
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 

Streetworker 


Kolejnym działaniem w ramach programu „Streetworker” po wspólnym treningu z piłkarzami „Stali Mielec” było spotkanie w dn. 08.11.2014. przy obelisku „Żołnierzy Wyklętych” w lesie szydłowieckim połączone z ogniskiem integracyjnym. W trakcie spotkania młodzież została zapoznana z historią walk o niepodległość na naszym terenie, okresem II Wojny Światowej i walkami o Wolną Polskę w obecnym kształcie. Po lekcji historii była przekąska przy ognisku i pieczenie kiełbasek, a następnie spotkanie z przyrodą naszych pięknych lasów.

Kolejnym ważnym zadaniem dla „Streetworker’ów” i ich podopiecznych będzie udział w Turnieju Strzeleckim z okazji Święta Niepodległości na Strzelnicy LOK.

Oto link do zdjęć  z ogniska:
I treningu:

Program jest koordynowany przez Biuro Spraw Społecznych Urzędu Miasta Mielca, a finansowany ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.


W.Kr.

piątek, 7 listopada 2014

STREETWORKER                 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE          „NOWE ŻYCIE”

39-300 Mielec ul. Chopina 8, tel. (017) 583-40-00
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 

Streetworker 

Jak już informowaliśmy Stowarzyszenie Trzeźwościowe „ Nowe Życie” zostało beneficjentem konkursu na realizację zadania publicznego: Wspieranie działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Streetworker” - organizacja i prowadzenie programu pracy podwórkowej w formie działań opiekuńczo - wychowawczych, animacyjnych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych, skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu miasta Mielca, przejawiającej zachowania ryzykowne oraz zagrożonej wykluczeniem społecznym, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Mielca. Jest to program profilaktyczny, a zatem skierowanym do wszystkich, chcących wziąć udział w tym nowatorskim projekcie, rozpoczął się w połowie lipca br. i objął swoim zakresem młodzież w wieku 11 do 18 lat. Celem programu jest przeciwdziałanie wszystkim negatywnym i ryzykownym zachowaniom z jakimi młodzież się spotyka i na jakie może być narażona.
Animatorami pracującymi bezpośrednio z młodzieżą są: Pani  Karolina Czaja oraz Pan Andrzej Miłoszewski, którzy rozpoczęli pracę od diagnozy środowiska lokalnego: obserwacji miejsc spotkań grup dzieci i młodzieży, obserwacji ich zachowań, a następnie rekrutacji uczestników projektu. Jednocześnie prowadzono konsultacje z pracownikami instytucji pomocowych (MOPS, PCPR), Policji oraz z przedstawicielami Rad Osiedli. Ostatecznie chęć współpracy wyraziła grupa dzieci i młodzieży z Miasteczka Młodego Robotnika, os. Cyranka, os. Lotników.
Kolejnym krokiem było omówienie z grupą uczestników dostępnych w Mielcu form spędzania wolnego czasu, rozdanie ulotek informacyjnych dla rodziców, dyskusja na temat ich oczekiwań wobec projektu. Następnie przystąpiono do realizacji programu.
Już 3 sierpnia uczestnicy programu wzięli udział w V Zlocie Historyczno-Militarnym w Bliźnie. Była to dla nich niepowtarzalna lekcja historii połączona ze świetną zabawą. Młodzież miała okazję obejrzeć inscenizację odbicia poligonu, spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku oraz wiatrówki i obejrzeć historyczny sprzęt wojskowy. Wyjazd przybliżył uczestnikom nie tylko militarną przeszłość regionu, ale także wartości obywatelskie.
Młodzież objęta programem uczestniczy regularnie w zajęciach sportowych – w poniedziałki na boisku przy ZSO nr 1 na Os. Lotników, a w czwartki na Hali MOSiR przy ul. Solskiego 1. W okresie letnim uczestnicy mieli zajęcia rekreacyjne i integracyjne na odkrytej pływalni. Uczestniczyli w II Memoriale Antoniego Weryńskiego (mecze piłki ręcznej) oraz w trzech meczach piłki nożnej na stadionie „Stali Mielec” gdzie pod okiem opiekunów uczyli  się aktywnego i kulturalnego kibicowania. W tym celu odbyło się również spotkanie z „młynowym” kibiców „Stali”.
W dniu 6 listopada odbył się od dawna oczekiwany przez młodzież wspólny trening z piłkarzami „Stali Mielec” pod fachowym okiem kadry trenerskiej. Było to prawdziwe spełnienie marzeń i oczekiwań naszych podopiecznych – mówi Wiceprezes „Nowego Życia” Wirginiusz Królewicz, a ich roześmiane twarze mówiły same za siebie.
W tym miejscu należą się podziękowania dla trenerów i piłkarzy mieleckiej „Stali”, za zaangażowanie i wyrozumiałość.


Kolejnymi planowanymi działaniami w ramach programu „Streetworker” będzie spotkanie przy obelisku „Żołnierzy Wyklętych” w lesie szydłowieckim połączone z ogniskiem integracyjnym oraz udział w Turnieju Strzeleckim z okazji Święta Niepodległości na Strzelnicy LOK.
Podczas wszystkich zajęć pedagodzy prowadzą z uczestnikami rozmowy mające na celu bliższe poznanie problemów oraz potrzeb młodzieży (uwzględniając je w planowaniu następnych spotkań), a w razie potrzeby podejmują działania interwencyjne.
Program jest koordynowany przez Biuro Spraw Społecznych Urzędu Miasta Mielca, a finansowany ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

W.Kr.czwartek, 23 października 2014

Mityng Rocznicowy grup AA i Al-Anon
UROCZYSTY MITYNG
z okazji


XXII rocznicy Grupy Anonimowych Alkoholików „Nadzieja”
XXI rocznicy Grupy Al - Anon „Odnowa”,
XI rocznicy Grupy Anonimowych Alkoholików „Opoka”

dnia 18 października 2014 r. w Mielcu

PROGRAM
1730 - Otwarcie spotkania i przywitanie gości, Mielec ul. Kilińskiego 37
Szkoła Podstawowa Nr 1
             18 00Mityng otwarty AA
Temat mityngu:

Kim byliśmy co się z nami stało, jacy jesteśmy obecnie?"

        20 15 - Gorący posiłek

Przedsięwzięcia towarzyszące:
1600 - Nabożeństwo dziękczynne (dla zainteresowanych w Kaplicy
pod wz. św. Stanisława Kostki (Bursa), Mielec ul. Warszawska 1)
2100 - Wieczorek taneczny


         

Grupa AA „Nadzieja
Grupa Al-Anon „Odnowa”

Grupa AA „OpokaSPRAWOZDANIE Z ROCZNICOWEGO MITYNGU


             W sobotę 18 października 2014 r. o godz. 17.30 w Szkole Podstawowej nr 1 w Mielcu ul. Kilińskiego 37 odbył się uroczysty mityng rocznicowy mieleckich grup trzeźwościowych z okazji: XXII rocznicy Grupy Anonimowych Alkoholików „Nadzieja”, XXI rocznicy Grupy Al-Anon „Odnowa” i XI rocznicy Grupy Anonimowych Alkoholików „Opoka”. Mityng poprzedzony był dziękczynną Mszą św. w Kaplicy pw. św. Stanisława Kostki /Bursa/ w Mielcu ul. Warszawska 1, którą celebrowali: ks. dr Zbigniew Guzy z Tarnowa /wygłosił okolicznościową homilię/ oraz ks. wikary z Parafii Ducha Św. Spośród zaproszonych gości w mityngu udział wzięli: dyrektor Diecezjalnego Duszpasterstwa Trzeźwości przy Kurii w Tarnowie ks. dr Zbigniew Guzy, v-ce Prezydent Miasta Mielca Bogdan Bieniek, dyrektor SP nr 1 w Mielcu mgr Marek Paprocki oraz prezes Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” w Mielcu Bogusław Kołacz. Mityng prowadzili rzecznicy grup tj. Sławek, Dzidka oraz Wirek, a akredytacją przyjezdnych gości zajmowali się Józek i Henryk. Po powitaniu gości Zbyszek na prezentacji multimedialnej przedstawił historię ruchu AA oraz mieleckich grup trzeźwościowych. Przedstawił też pochodzącego z Rzeszowa, a obecnie długoletniego mielczanina - Heryka, naszego rekordzistę trzeźwościowego - 27 lat abstynencji, którego nagrodziły gromkie brawa. Potem głos zabrali goście ks. Zbigniew Guzy, v-ce prezydent Bogdan Bieniek i dyr. Marek Paprocki, którzy podkreślili wielki dorobek wszystkich mieleckich grup trzeźwościowych, przez które przewinęło się przez te lata setki osób, znaczenie grup dla promowania trzeźwego stylu życia mieszkańców Mielca i okolicy oraz życzyli owocnej działalności na dalsze lata, za co uczestnicy podziękowali oklaskami.
            Właściwy mityng rozpoczęto minutą ciszy dla uczczenia tych, którzy odeszli z naszych grup w ciągu ostatnich dwóch lat. Następnie trzymając się za ręce odmówiono tradycyjną modlitwę „O pogodę ducha”, i rozpoczęły się wypowiedzi uczestników mityngu. Wiodącym tematem mityngu było hasło: „Kim byliśmy, co się z nami stało, jacy jesteśmy obecnie”. Na ten temat, ale też na to, co podpowiadało serce mówili teraz podchodząc do mikrofonu członkowie mieleckich grup oraz nasi goście, reprezentanci grup AA, Al-Anon /współuzależnieni/ i DDA /dorosłe dzieci alkoholików/, którzy przyjechali na nasz mityng – niektórzy z daleka inni po raz pierwszy. A przyjechali z: Przeworska, Łańcuta, Rzeszowa, Tarnobrzega, Ropczyc, Dębicy, Tarnowa, Brzeska, Nowego Sącza, Nowej Dęby, Wierzchosławic, Brzozowa, Jedlicz, Głogowa Młp., Partyni, Borowej, Gliny Wlk., Czermina, Ostrowca Świętokrzyskiego i Skarżyska Kamiennej. Wypowiedzi wielu osób chwytały za serce, ale każdego, bez względu na elokwencję, nagrodzono brawami.
Po zakończeniu mityngu ok. 21, w którym wzięło udział 180 osób, organizatorzy zaprosili uczestników na wieczorek taneczny. W trakcie całej imprezy podawane było ciasto, owoce, kawa, herbata, napoje oraz 2 gorące posiłki. Zespół muzyczny DRASTIK przygrywał do 2 w nocy, czyli zabawa była świetna.
            Podsumowując, była to kolejna udana impreza rocznicowa, a wszystkich zaproszono znów za 2 lata /w takim cyklu mityngi urządzamy/, a wcześniej na tradycyjny już BEZALKOHOLOWY BAL SYLWESTROWY organizowany przez Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie”. Życzyć wypada przy tej okazji, aby ludzie w naszym mieście i okolicy, którzy mają problem alkoholowy oraz członkowie ich rodzin, trafili do mieleckich grup trzeźwościowych, bo min. tu jest dla nich pomoc, ratunek i nadzieja.

Opracował: Henryk P.  

poniedziałek, 20 października 2014

Obóz Muszyna 28-30.11.2014.

                  STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE                      „NOWE ŻYCIE”
39-300 Mielec ul. Chopina 8, tel. (017) 583-40-00
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 


OGŁOSZENIE
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie” zaprasza na obóz terapeutyczny do  miejscowości:

Muszyna

w dniach 28 do 30.11.2014

Temat obozu: Umiejętność słuchania i rozumienia


Wyjazd w dniu 28..11.2014 r. o godz. 6.00 z ul. Głowackiego – obok dworca PKP   (z pod kasztana)

Obóz przeznaczony jest dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Dla osób uzależnionych wymagana jest minimum 3 miesiące abstynencji.

Ilość miejsc ograniczona do 15 +3 (specjaliści terapii oraz kierowca)

Opłata:
Członek stowarzyszenia – 105 zł;
Nie zrzeszeni – 120 zł.

Warunkiem uzyskania zniżki przez członka stowarzyszenia jest uregulowana składka członkowska za 2013 oraz 2014 rok.

Opłatę dokonać należy do dnia 21.11.2014 r. u kol. Bogusława Kołacz, Wirginiusz Królewicz tel. 175834000  lub OPiTU Mielec 177887040 na zasadach obowiązujących  dotychczas.

W trakcie obozu w ramach integracji przewidziana jest turystyka..
  
Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy

Gminy Miejskiej Mielec

piątek, 8 sierpnia 2014

Obóz Ustrzyki Dolne            STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE           „NOWE ŻYCIE”        
39-300 Mielec ul. Chopina 8, tel. (017) 583-40-00
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO                  


OGŁOSZENIE

W ramach realizacji działania publicznego pod nazwą „Działania na rzecz utrzymania abstynencji i trzeźwości przez osoby uzależnione. Terapia osób współuzależnionych”,

Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” zaprasza chętnych na Obóz Terapeutycznyw Ustrzykach Dolnych temat: "Rodzina z problemem alkoholowym"

termin: 18 - 21.09.2014r

Wyjazd w dniu 18.09.2014 r.  godz. 7.00 z ul. Głowackiego – obok dworca PKP   (pod kasztanem)

Obóz przeznaczony jest dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Dla osób uzależnionych wymagana jest minimum 3 miesiące abstynencji.

Ilość miejsc ograniczona do 35 +4 (specjaliści terapii oraz kierowca)

Opłata:
Członek stowarzyszenia – 120 zł;
Nie zrzeszeni – 145 zł.

Warunkiem uzyskania zniżki przez członka stowarzyszenia jest uregulowana składka członkowska za 2013 oraz 2014 rok.

Opłatę na obóz dokonać należy do dnia 10.09.2014 r. u kol. Wirginiusza Królewicz tel. 889165879, kol. Bogusław Kołacz 504812718, kol. Henryk Pokrzywiński tel. 175834000  na zasadach obowiązujących  dotychczas.

W trakcie obozu w ramach integracji przewidziana jest turystyka górska.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy:

                                            Gminy Miejskiej Mielec


wtorek, 5 sierpnia 2014


W dniu 01.08.2014 r. odszedł od nas nasz kolega i przyjaciel, jeden z założycieli Stowarzyszenia Trzeźwościowego "NOWE ŻYCIE" i długoletni wiceprezes - Mirosław Klar

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

poniedziałek, 14 lipca 2014

Streetworker - nowy program realizowany przez Stowarzyszenie

Streetworker

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „ Nowe Życie” zostało beneficjentem konkursu na realizację zadania publicznego: Wspieranie działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Streetworker” - organizacja i prowadzenie programu pracy podwórkowej w formie działań opiekuńczo - wychowawczych, animacyjnych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych, skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu miasta Mielca, przejawiającej zachowania ryzykowne oraz zagrożonej wykluczeniem społecznym, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Mielca.
Program rozpoczyna się w połowie lipca, ma objąć swoim zakresem młodzież w wieku 11 do 18 lat i jest programem profilaktycznym, a zatem skierowanym do wszystkich. Celem programu jest przeciwdziałanie wszystkim negatywnym i ryzykownym zachowaniom z jakimi młodzież się spotyka i na jakie może być narażona. Celem programu jest min:
·          Poszerzenie wiedzy oraz wypracowanie umiejętności aktywnego poszukiwania i korzystania z dostępnych w Mielcu instytucjonalnych form pomocy i wsparcia – uczestnicy zaczną korzystać z form pomocy takich jak: świetlice, zorganizowane zajęcia pozalekcyjne zgodne z ich zainteresowaniami, młodzież zacznie podejmować inicjatywy samodzielnego organizowania  spędzania wolnego czasu w sposób zorganizowany;
·         Poszerzenie wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz konsekwencji ich stosowania;
·         Zmiana sposobu myślenia z „tu i teraz”, na zorientowane na przyszłość, sprzyjające rozwojowi, motywujące do planowania, działania i realizacji dalekosiężnych celów, poprzez konstruowanie indywidualnego planu działania, wspólne szukanie możliwości jego realizacji, motywowanie do działania; Zmotywowanie do podejmowania aktywności związanych z indywidualnymi predyspozycjami i zainteresowaniami, poprzez systematyczne wspieranie przejawów twórczej działalności adresatów programu – uczestnicy będą bardziej świadomi swoich mocnych stron, co ułatwi im podejmowanie ważnych życiowo decyzji (o dalszym kształceniu, o wyborze zawodu);
·         Wyrobienie nawyku zdrowego trybu życia poprzez zajęcia sportowe, edukacyjne, rozwijające indywidualne zainteresowania – u uczestników rozwiną się i umocnią pozytywne nawyki związane z dbałością o szeroko pojęte zdrowie.
·         Poprawa jakości życia poprzez systematycznie udzielane wsparcie; Wypracowanie umiejętności radzenia sobie z problemami w sposób akceptowany społecznie.

W związku z realizacją programu Stowarzyszenie nawiązało współprace z takimi instytucjami i organizacjami jak: MOPS, PCPR, Policja, MOSiR, Rady Osiedli i inne, gdzie w trakcie bezpośrednich spotkań z udziałem Prezesa Stowarzyszenia Bogusława Kołacza i Wiceprezesa Wirginiusza Królewicza zaprezentowano program i ustalono możliwości współpracy. Animatorami pracującymi bezpośrednio z młodzieżą będą dyplomowani pedagodzy: Pani  Karolina Czaja, która posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i  realizowała projekt w roku ubiegłym oraz Pan Andrzej Miłoszewski – który pracował wcześniej z młodzieżą min. w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Mielcu.
W zajęciach może uczestniczyć max 30 osób, a spośród młodzieży uczestniczącej  w programie zostaną  wyłonieni liderzy młodzieżowi – do ewaluacji programu w kolejnych latach.
Program jest koordynowany przez Biuro Spraw Społecznych Urzędu Miasta Mielca, a finansowany ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi. 
Zachęcamy młodzież i rodziców do włączenia się i aktywnego uczestnictwa w tym ciekawym projekcie.

W załączeniu harmonogram zajęć i ulotka dla rodziców
:
W.Kr.

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.07.2014. do 31.31.2014.
Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego14) Terminy realizacji poszczególnych działań Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
1.        Poszukiwanie dzieci i młodzieży wyrażających chęć udziału w programie poprzez odwiedzanie miejsc szczególnie uczęszczanych przez młodzież (galerie handlowe, boiska szkolne i sportowe, place zabaw, parki, skwery itp.) -rekrutacja uczestników
lipiec 2014 - 2 tygodnie 2 x 5 godz.

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
2.        Zajęcia sportowe na Hali MOSiR Mielec ul. Solskiego.
Lipiec – grudzień 2014 - 1 raz w tygodniu 2 godz. na hali MOSiR (mała sala) Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
3.        Zajęcia sportowe na obiektach typu „ORLIK”
Sierpień – listopad 2014 - 1 raz na 2 tygodnie 2 godz. Zależnie od pogody. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
4.        Udział w Turnieju Strzeleckim połączony ze spotkaniem integracyjnym
Sierpień 2014 - 1 raz 5 godz. Strzelnica LOK Mielec Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
5.        Udział w treningach piłkarzy „STALI MIELEC” w tym aktywne uczestnictwo w zajęciach
Wrzesień - październik 2014 - 2 razy po 3 godz. na obiektach MOSiR Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
6.        Udział w aktywnych formach kibicowania – nauka kulturalnego i akceptowalnego społecznie dopingu sportowego.
Październik - listopad 2014 - 3 razy po 3 godz. udział w meczach „Stali Mielec” – piłka nożna, ręczna, siatkówka. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
7.        Udział w profesjonalnym treningu bokserskim na obiektach MOSiR
Wrzesień 2014 - 2 razy po 2 godz. Sekcja Bokserska Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
8.        Zajęcia sportowo – rekreacyjne na pływalni odkrytej oraz na pływalni krytej (Smoczka)
Sierpień - grudzień 2014 - Raz w miesiącu, pływalnia kryta 3 godz. odkryta 5. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
9.        Zajęcia rekreacyjne i turystyka połączona z edukacją przyrodniczą, historyczną i obywatelską
Sierpień – wrzesień 2014 - 2 wycieczki po 5 godz. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
10.     Zajęcia z profilaktyki i edukacji zdrowotnej oraz warsztaty komunikacji interpersonalnej
Sierpień - grudzień 2014 - 3 zajęcia po 4 godz. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
11.     Udział w pokazach filmowych Mielec
Sierpień – grudzień 2014 - 4 pokazy po 3 godz. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
12.     Warsztaty kulinarne połączone z degustacją własnoręcznie przyrządzonych potraw
Grudzień 2014 - 1 raz 5 godz. „Planeta” lub „Dwa Mosty” Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
13.     Zajęcia sportowe na Lodowisku MOSiR
Grudzień 2014 - 3 razy po 2 godz. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
środa, 4 czerwca 2014

Licheń

            STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE
„NOWE ŻYCIE”        
39-300 Mielec ul. Chopina 8, tel. (017) 583-40-00
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGOOGŁOSZENIE

W ramach realizacji działania publicznego pod nazwą „Działania na rzecz utrzymania abstynencji i trzeźwości przez osoby uzależnione. Terapia osób współuzależnionych”,

Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” organizuje wyjazd na XXII Spotkania Trzeźwościowe  „Tobie powierzam się”
w Licheniu w dniach:
25 - 27.07.2014r

Wyjazd w dniu 25.07.2013 r.  godz. 6.00 z ul. Głowackiego – obok dworca PKP (z pod kasztana)

Ilość miejsc ograniczona:
1 Autobus (50 osób + kierowca)

Opłata:
100,-  zł – członkowie Stowarzyszenia (składka za 2013 i 2014 rok),
125,-  zł – osoby  niezrzeszone,
  70,- zł – dzieci do 18 l.

W załączeniu program XXII Spotkań Trzeźwościowych w Licheniu 2014.

ZAPISY:
U Wirka tel. 889 165 879 oraz Henryka17 583 40 00 i Bogdana w Punkcie Konsultacyjnym tel. 504 812 718 do dnia 20.07.2012 r.

W przypadku dużej ilości chętnych decyduje kolejność wpłaty!!!

Zapewniamy noclegi i wyżywienie na miejscu!

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy:

                                            Gminy Miejskiej Mielec

PROGRAM XXII OGÓLNOPOLSKIEGO SPOTKANIA TRZEŹWOŚCIOWEGO
Sanktuarium Maryjne w Licheniu
„Tobie powierzam się”

25-27 lipca 2014
                                                                     
25 lipca 2014 r. (piątek) godz. 18,00
- mityng AA - bazylika dolna – kaplica Całunu Turyńskiego
- mityng DDA - bazylika dolna – kaplica Trójcy Świętej

26 lipca 2014 r. (sobota)
10.00 Droga Krzyżowa (plac przy nowej dzwonnicy)
11,30 Otwarcie 22 Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych, katecheza, wręczenie nagrody „PELIKAN”- laureatem została Pani mgr Maria Matuszewska(plac koronacyjny przy kościele św. Doroty),
12.00 – 16.00 Spotkanie przy muzyce (plac koronacyjny przy kościele św. Doroty)
13.00 Prezentacja książki: „Bóg znalazł mnie na ulicy i co z tego wynikło” – Henryk Krzosek (bazylika dolna – kaplica Całunu Turyńskiego)
13.00 - 16.00 „Scena Młodzieżowa” – przed budynkiem Licheńskiego Centrum Pomocy
14.30 Msza Święta za zmarłych ze środowisk trzeźwościowych, którzy odeszli na „wieczny mityng” (bazylika górna – nawa główna) – intencje zgłaszamy w kancelarii dla pielgrzymów
16.00 Prelekcja – Irena żona alkoholika z Akron w USA (ołtarz polowy przy kościele św. Doroty)
17.00 Rozpoczęcie mityngów:
AA - Anonimowi Alkoholicy (plac mityngowy przed bazyliką, a w razie deszczu ołtarz polowy przy kościele św. Doroty)
Al-Anon - Krewni i Przyjaciele Alkoholików (bazylika dolna – kaplica Całunu Turyńskiego)
DDA - Dorosłe Dzieci Alkoholików (bazylika dolna – kaplica Trójcy Świętej)
NA - Anonimowi Narkomani (bazylika dolna – kaplica bł. Jana Pawła II)
AH - Anonimowi Hazardziści (sala królewska przy kościele św. Doroty)
AP - Anonimowi Palacze (bazylika dolna – kaplica bł. S. Papczyńskiego)
 - Anonimowi Żarłocy (kaplica Krzyża Świętego – dolna część kościoła MB Częstochowskiej)
Alateen - Dzieci Alkoholików (bazylika dolna – kaplica 108 Męczenników)
SLAA – Anonimowi Uzależnieni od Seksu i Miłości (kościół MB Częstochowskiej)
AD – Anonimowi Depresanci (sala Św. Stanisława Kostki – Centrum Pomocy)
WARSZTATY WSPARCIA DLA OSÓB ZADŁUŻONYCH I ICH RODZIN oraz Mityng - Sala kominkowa
18.00 SA i S-Anon - Anonimowi Seksoholicy oraz krewni i przyjaciele (kościół św. Doroty) – prezentacja mityngów
19.00 Msza Święta oraz Apel Maryjny (bazylika górna – nawa główna)
21.30 Ciąg dalszy wszystkich mityngów:
AA - Anonimowi Alkoholicy (plac przed bazyliką, a w razie deszczu bazylika górna – nawa główna)
Pozostałe mityngi bez zmiany miejsca.
• Spowiedź dla uczestników spotkań w godzinach 6.00 – 21.00 (bazylika górna – nawa główna)
• Spotkania Indywidualne z psychologami, terapeutami uzależnień, wolontariuszami oraz doradcami rodzinnymi
w godzinach 9.00 – 16.45 (bazylika dolna – kaplica 108 Męczenników)
godz. 17.00 spotkanie kolporterów literatury AA (sala nr 17 w Licheńskim Centrum Pomocy)
• Szczegółowych informacji udzielamy w sekretariacie pod głównymi schodami bazyliki
Tam też czekają na Państwa pamiątkowe identyfikatory, okolicznościowa pieczęć
• Literatura – plac za bazyliką

27  lipca 2014r. (niedziela)
7.30 (niedziela) Msza Święta na zakończenie Spotkań Trzeźwościowych (bazylika górna – nawa główna)