Członkostwo


Jak do nas dołączyć?

Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każdy obywatel polski lub
cudzoziemiec rekomendowany przez dwóch członków założycieli. 
Decyzję o przyjęciu członka do stowarzyszenia podejmuje zarząd w formie uchwały.
 
Roczna składka członkowska to 48,- zł, można ją płacić w dwóch ratach (I i II półrocze po 24,- zł)
Z opłaty członkowskiej można zwolnić członków nadzwyczajnych i osoby w szczególnie trudnej sytuacji materialnej które zwrócą się pisemnie do Zarządu Stowarzyszenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz