środa, 4 czerwca 2014

Licheń

            STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE
„NOWE ŻYCIE”        
39-300 Mielec ul. Chopina 8, tel. (017) 583-40-00
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGOOGŁOSZENIE

W ramach realizacji działania publicznego pod nazwą „Działania na rzecz utrzymania abstynencji i trzeźwości przez osoby uzależnione. Terapia osób współuzależnionych”,

Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” organizuje wyjazd na XXII Spotkania Trzeźwościowe  „Tobie powierzam się”
w Licheniu w dniach:
25 - 27.07.2014r

Wyjazd w dniu 25.07.2013 r.  godz. 6.00 z ul. Głowackiego – obok dworca PKP (z pod kasztana)

Ilość miejsc ograniczona:
1 Autobus (50 osób + kierowca)

Opłata:
100,-  zł – członkowie Stowarzyszenia (składka za 2013 i 2014 rok),
125,-  zł – osoby  niezrzeszone,
  70,- zł – dzieci do 18 l.

W załączeniu program XXII Spotkań Trzeźwościowych w Licheniu 2014.

ZAPISY:
U Wirka tel. 889 165 879 oraz Henryka17 583 40 00 i Bogdana w Punkcie Konsultacyjnym tel. 504 812 718 do dnia 20.07.2012 r.

W przypadku dużej ilości chętnych decyduje kolejność wpłaty!!!

Zapewniamy noclegi i wyżywienie na miejscu!

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy:

                                            Gminy Miejskiej Mielec

PROGRAM XXII OGÓLNOPOLSKIEGO SPOTKANIA TRZEŹWOŚCIOWEGO
Sanktuarium Maryjne w Licheniu
„Tobie powierzam się”

25-27 lipca 2014
                                                                     
25 lipca 2014 r. (piątek) godz. 18,00
- mityng AA - bazylika dolna – kaplica Całunu Turyńskiego
- mityng DDA - bazylika dolna – kaplica Trójcy Świętej

26 lipca 2014 r. (sobota)
10.00 Droga Krzyżowa (plac przy nowej dzwonnicy)
11,30 Otwarcie 22 Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych, katecheza, wręczenie nagrody „PELIKAN”- laureatem została Pani mgr Maria Matuszewska(plac koronacyjny przy kościele św. Doroty),
12.00 – 16.00 Spotkanie przy muzyce (plac koronacyjny przy kościele św. Doroty)
13.00 Prezentacja książki: „Bóg znalazł mnie na ulicy i co z tego wynikło” – Henryk Krzosek (bazylika dolna – kaplica Całunu Turyńskiego)
13.00 - 16.00 „Scena Młodzieżowa” – przed budynkiem Licheńskiego Centrum Pomocy
14.30 Msza Święta za zmarłych ze środowisk trzeźwościowych, którzy odeszli na „wieczny mityng” (bazylika górna – nawa główna) – intencje zgłaszamy w kancelarii dla pielgrzymów
16.00 Prelekcja – Irena żona alkoholika z Akron w USA (ołtarz polowy przy kościele św. Doroty)
17.00 Rozpoczęcie mityngów:
AA - Anonimowi Alkoholicy (plac mityngowy przed bazyliką, a w razie deszczu ołtarz polowy przy kościele św. Doroty)
Al-Anon - Krewni i Przyjaciele Alkoholików (bazylika dolna – kaplica Całunu Turyńskiego)
DDA - Dorosłe Dzieci Alkoholików (bazylika dolna – kaplica Trójcy Świętej)
NA - Anonimowi Narkomani (bazylika dolna – kaplica bł. Jana Pawła II)
AH - Anonimowi Hazardziści (sala królewska przy kościele św. Doroty)
AP - Anonimowi Palacze (bazylika dolna – kaplica bł. S. Papczyńskiego)
 - Anonimowi Żarłocy (kaplica Krzyża Świętego – dolna część kościoła MB Częstochowskiej)
Alateen - Dzieci Alkoholików (bazylika dolna – kaplica 108 Męczenników)
SLAA – Anonimowi Uzależnieni od Seksu i Miłości (kościół MB Częstochowskiej)
AD – Anonimowi Depresanci (sala Św. Stanisława Kostki – Centrum Pomocy)
WARSZTATY WSPARCIA DLA OSÓB ZADŁUŻONYCH I ICH RODZIN oraz Mityng - Sala kominkowa
18.00 SA i S-Anon - Anonimowi Seksoholicy oraz krewni i przyjaciele (kościół św. Doroty) – prezentacja mityngów
19.00 Msza Święta oraz Apel Maryjny (bazylika górna – nawa główna)
21.30 Ciąg dalszy wszystkich mityngów:
AA - Anonimowi Alkoholicy (plac przed bazyliką, a w razie deszczu bazylika górna – nawa główna)
Pozostałe mityngi bez zmiany miejsca.
• Spowiedź dla uczestników spotkań w godzinach 6.00 – 21.00 (bazylika górna – nawa główna)
• Spotkania Indywidualne z psychologami, terapeutami uzależnień, wolontariuszami oraz doradcami rodzinnymi
w godzinach 9.00 – 16.45 (bazylika dolna – kaplica 108 Męczenników)
godz. 17.00 spotkanie kolporterów literatury AA (sala nr 17 w Licheńskim Centrum Pomocy)
• Szczegółowych informacji udzielamy w sekretariacie pod głównymi schodami bazyliki
Tam też czekają na Państwa pamiątkowe identyfikatory, okolicznościowa pieczęć
• Literatura – plac za bazyliką

27  lipca 2014r. (niedziela)
7.30 (niedziela) Msza Święta na zakończenie Spotkań Trzeźwościowych (bazylika górna – nawa główna)


PROGRAM XXVI SPOTKAŃ TRZEŹWOŚCIOWYCH NA JASNEJ GÓRZE

PROGRAM XXVI SPOTKAŃ TRZEŹWOŚCIOWYCH NA JASNEJ GÓRZE
PROGRAM XXVI SPOTKAŃ TRZEŹWOŚCIOWYCH NA JASNEJ GÓRZE
SpotkaniepRPROGRAM XXVI SPOTKAŃ TRZEŹWOŚCIOWYCH NA JASNEJ GÓRZEPROGRAM XXVI SPOTKAŃ TRZEŹWOŚCIOWYCH NA JASNEJ 

Spotkanie na Jasnej Górze
Częstochowskie Grupy: AA „Olśnienie” z ul. Targowej, Grupy Al-Anon „Nadzieja” i „Wytrwałość” oraz pozostali organizatorzy z radością zapraszają wszystkich przyjaciół z AA, Al-Anon, Al-Ateen i DDA.
Na XXVI Spotkania Trzeźwościowe na Jasnej Górze odbędą się w dniach07-08 czerwca 2014 roku na Jasnej Górze w Częstochowie
Temat spotkań:
„Postępuję drogą miłości!”
Program spotkań:
Sobota 7 czerwca 2014 r.:
14.00 0twarcie XXV| Spotkań AA na Jasnej Górze (kaplica Matki Bożej)
15.00 – 18.00 Prezentacja twórczości artystycznej o tematyce związanej z ruchem AA (kaplica św. Józefa – Hale Jasnogórskie)
18.00 – 05.00 Miting otwarty AA (kaplica św. Józefa-Hale Jasnogórskie)
Miting otwarty Al-Anon (kaplica w Domu Pielgrzyma)
18.00 – 05.00 Miting otwarty DDA (Sala 0. Kordeckiego)
18.00 – 05.00 Miting zamknięty Al-Ateen (Kaplica Rózańcowa)
16.00 – 20.00 Miting otwarty Anonimowych Żarłoków (Sala Chóru)
16.00 – 20.00 Miting otwarty Anonimowych Narkomanów (Sala Konferencyjna w Domu Pielgrzyma)
16.00 – 20.00 Miting otwarty Anonimowych Hazardzistów (Mała Kaplica w Domu Pielgrzyma)
Sobota 7 czerwca 2014 r.:
15.30 Droga Krzyżowa (zbiórka na placu przed Szczytem Jasnogórskim)
21.00 Apel Jasnogórski
21.45 – 23.00 Msza Św. na placu przed Szczytem Jasnogórskim
celebrowana przez ks. Arcybiskupa Wacława Depo
Niedziela 8 czerwca 2014 r.:
13.00 Zawierzenie w Kaplicy Matki Bożej.