środa, 4 czerwca 2014

Licheń

            STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE
„NOWE ŻYCIE”        
39-300 Mielec ul. Chopina 8, tel. (017) 583-40-00
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGOOGŁOSZENIE

W ramach realizacji działania publicznego pod nazwą „Działania na rzecz utrzymania abstynencji i trzeźwości przez osoby uzależnione. Terapia osób współuzależnionych”,

Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” organizuje wyjazd na XXII Spotkania Trzeźwościowe  „Tobie powierzam się”
w Licheniu w dniach:
25 - 27.07.2014r

Wyjazd w dniu 25.07.2013 r.  godz. 6.00 z ul. Głowackiego – obok dworca PKP (z pod kasztana)

Ilość miejsc ograniczona:
1 Autobus (50 osób + kierowca)

Opłata:
100,-  zł – członkowie Stowarzyszenia (składka za 2013 i 2014 rok),
125,-  zł – osoby  niezrzeszone,
  70,- zł – dzieci do 18 l.

W załączeniu program XXII Spotkań Trzeźwościowych w Licheniu 2014.

ZAPISY:
U Wirka tel. 889 165 879 oraz Henryka17 583 40 00 i Bogdana w Punkcie Konsultacyjnym tel. 504 812 718 do dnia 20.07.2012 r.

W przypadku dużej ilości chętnych decyduje kolejność wpłaty!!!

Zapewniamy noclegi i wyżywienie na miejscu!

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy:

                                            Gminy Miejskiej Mielec

PROGRAM XXII OGÓLNOPOLSKIEGO SPOTKANIA TRZEŹWOŚCIOWEGO
Sanktuarium Maryjne w Licheniu
„Tobie powierzam się”

25-27 lipca 2014
                                                                     
25 lipca 2014 r. (piątek) godz. 18,00
- mityng AA - bazylika dolna – kaplica Całunu Turyńskiego
- mityng DDA - bazylika dolna – kaplica Trójcy Świętej

26 lipca 2014 r. (sobota)
10.00 Droga Krzyżowa (plac przy nowej dzwonnicy)
11,30 Otwarcie 22 Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych, katecheza, wręczenie nagrody „PELIKAN”- laureatem została Pani mgr Maria Matuszewska(plac koronacyjny przy kościele św. Doroty),
12.00 – 16.00 Spotkanie przy muzyce (plac koronacyjny przy kościele św. Doroty)
13.00 Prezentacja książki: „Bóg znalazł mnie na ulicy i co z tego wynikło” – Henryk Krzosek (bazylika dolna – kaplica Całunu Turyńskiego)
13.00 - 16.00 „Scena Młodzieżowa” – przed budynkiem Licheńskiego Centrum Pomocy
14.30 Msza Święta za zmarłych ze środowisk trzeźwościowych, którzy odeszli na „wieczny mityng” (bazylika górna – nawa główna) – intencje zgłaszamy w kancelarii dla pielgrzymów
16.00 Prelekcja – Irena żona alkoholika z Akron w USA (ołtarz polowy przy kościele św. Doroty)
17.00 Rozpoczęcie mityngów:
AA - Anonimowi Alkoholicy (plac mityngowy przed bazyliką, a w razie deszczu ołtarz polowy przy kościele św. Doroty)
Al-Anon - Krewni i Przyjaciele Alkoholików (bazylika dolna – kaplica Całunu Turyńskiego)
DDA - Dorosłe Dzieci Alkoholików (bazylika dolna – kaplica Trójcy Świętej)
NA - Anonimowi Narkomani (bazylika dolna – kaplica bł. Jana Pawła II)
AH - Anonimowi Hazardziści (sala królewska przy kościele św. Doroty)
AP - Anonimowi Palacze (bazylika dolna – kaplica bł. S. Papczyńskiego)
 - Anonimowi Żarłocy (kaplica Krzyża Świętego – dolna część kościoła MB Częstochowskiej)
Alateen - Dzieci Alkoholików (bazylika dolna – kaplica 108 Męczenników)
SLAA – Anonimowi Uzależnieni od Seksu i Miłości (kościół MB Częstochowskiej)
AD – Anonimowi Depresanci (sala Św. Stanisława Kostki – Centrum Pomocy)
WARSZTATY WSPARCIA DLA OSÓB ZADŁUŻONYCH I ICH RODZIN oraz Mityng - Sala kominkowa
18.00 SA i S-Anon - Anonimowi Seksoholicy oraz krewni i przyjaciele (kościół św. Doroty) – prezentacja mityngów
19.00 Msza Święta oraz Apel Maryjny (bazylika górna – nawa główna)
21.30 Ciąg dalszy wszystkich mityngów:
AA - Anonimowi Alkoholicy (plac przed bazyliką, a w razie deszczu bazylika górna – nawa główna)
Pozostałe mityngi bez zmiany miejsca.
• Spowiedź dla uczestników spotkań w godzinach 6.00 – 21.00 (bazylika górna – nawa główna)
• Spotkania Indywidualne z psychologami, terapeutami uzależnień, wolontariuszami oraz doradcami rodzinnymi
w godzinach 9.00 – 16.45 (bazylika dolna – kaplica 108 Męczenników)
godz. 17.00 spotkanie kolporterów literatury AA (sala nr 17 w Licheńskim Centrum Pomocy)
• Szczegółowych informacji udzielamy w sekretariacie pod głównymi schodami bazyliki
Tam też czekają na Państwa pamiątkowe identyfikatory, okolicznościowa pieczęć
• Literatura – plac za bazyliką

27  lipca 2014r. (niedziela)
7.30 (niedziela) Msza Święta na zakończenie Spotkań Trzeźwościowych (bazylika górna – nawa główna)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz