środa, 12 czerwca 2024

 


Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowego „NOWE ŻYCIE” 

Zaprasza wszystkich członków, na

 

XXVI ZEBRANIE

SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE

 

Które odbędzie się w dniu w dniu 27.06.2024 r.  

godz. 1730 w I terminie, 1800 w II terminie.

w siedzibie Stowarzyszenia w Mielcu, ul. Chopina 8


Porządek obrad:

1.     Otwarcie Zebrania, wybór przewodniczącego Zebrania, stwierdzenie ważności Zebrania

2.     Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2023 i okres 3 lat od ostatnich wyborów

3.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2023 r.

4.     Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

5.     Wybór Komisji Skrutacyjnej

6.     Wybory Prezesa, Wiceprezesa i nowego Zarządu

7.     Przyjęcie uchwał i wniosków, oraz planu pracy na kolejny okres

8.     Wolne wnioski, dyskusja

 

Jednocześnie przypominamy, że udział w Walnym Zebraniu jest statutowym obowiązkiem każdego członka Stowarzyszenia


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz