środa, 11 maja 2016

XIX Walne Zebranie

                                                                               
STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE

 39-300 Mielec, ul. Chopina 8,  tel: 17-583-40-00
ORGANIZACJA    POŻYTKU    PUBLICZNEGO

www.nowezycie.mielec.plZarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowego „NOWE ŻYCIE”

Zaprasza wszystkich członków

na

XIX Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze


 Które odbędzie się w dniu  w dniu 25.05.2016 r.  
godz. 18.00 w I terminie lub godz. 18.30 w II terminie.
w siedzibie Stowarzyszenia w Mielcu, ul. Chopina 8

Porządek obrad:

1.     Otwarcie Zebrania, wybór przewodniczącego Zebrania, stwierdzenie ważności Zebrania
2.     Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2015 r.
3.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015 r.
4.     Zatwierdzenie bilansu i sprawozdania finansowego
5.     Uzupełnienie Składu Zarządu
6.     Przyjęcie uchwał
7.     Wolne wnioski, dyskusja

  
Jednocześnie przypominamy, że udział w Walnym Zebraniu jest statutowym obowiązkiem członka Stowarzyszenia


Informujemy, że aktualna lista członków Stowarzyszenia opłacających składki znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia w Mielcu, ul. Chopina 8, natomiast z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat będzie można zapoznać się od dn. 16.05.2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia lub na stronie internetowej stowarzyszenia: www.nowezycie.mielec.pl


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz