piątek, 20 stycznia 2012

Wybrano Powiatową Radę Pożytku Publicznego

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie daje możliwość powoływania Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Rada jest organem opiniodawczo-doradczym.

W dniu 19 stycznia odbyło się spotkanie wyborcze którego celem było wytypowanie 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego, w tym 3 z terenu miasta Mielca oraz 3 z poza terenu miasta Mielca.

Organizacje z miasta Mielec zgłosiły ośmiu kandydatów.
Do rady wybrano:
Maria Orłowska – reprezentująca stowarzyszenie działające na rzecz aktywności osób niepełnosprawnych oraz Hufiec ZHP Mielec,
Tomasz Witek – Stowarzyszenie Kulturalne JARTE
Bogusław Kołacz – Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie”.

Ze zgłoszonych kandydatów z gmin powiatu wybrano:
Maria Napieracz – ze stowarzyszenia prowadzącego niepubliczne przedszkole w Partyni,
Franciszek Augustyn – prezes zarządu powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej
Bogusław Mrożek Stowarzyszenie Awiatyczne Tuszów Narodowy.

Starostwo uzupełni skład rady pożytku o swoich przedstawicieli.

Członkowie rady wykonują swoją prace nieodpłatnie. Kadencja Rady trwa 2 lata.
Rada ma pracować podczas regularnych spotkań, które mają się odbywać minimum raz na kwartał. 
 
źródło: Blog mieleckiej społeczności

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz