czwartek, 30 maja 2019

XV Turniej Strzelecki NOWEGO ŻYCIA
XV Turniej Strzelecki o Puchar Przechodni Prezesa Stowarzyszenia „NOWE ŻYCIE” za nami . Impreza rozpoczęła się tradycyjnie ok godz. 14.00  w dniu  25 maja    2019 r.  na Strzelnicy LOK w Mielcu, ul. Partyzantów, gdzie całymi rodzinami członkowie      i sympatycy Stowarzyszenia uczestniczyli w rywalizacji i wspólnej zabawie, gdyż impreza ta ma charakter pikniku rodzinnego. W organizację pikniku włączyła się w tym roku Poradnia Specjalistyczna „ARKA” reprezentowana przez prezesa poradni ks. Mariusza Gródka, wiceprezesa Henryka Pokrzywińskiego, oraz sekretarza Zofię Radwańską, która w tym roku realizowała się jako prowadząca część rekreacyjną pikniku.

W turnieju tegorocznym uczestniczyły następujące reprezentacje:

·         JS Strzelec 2093
·         Klub HDK Kirchhoff Polska
·         Rejonowy Klub HDK w Mielcu
·         Poradnia Specjalistyczna „ARKA”
·         Klub HDK przy KPP w Mielcu
·         Klub Historyczny „PRAWDA i PAMIĘĆ”
·         Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie”

Oraz drużyny strzeleckie:

◄ BURY
◄ KRÓLOWIE
◄ WESELI
◄ MOTYLKI
◄ ELZA
◄ TEAM BAUM 
◄ CARYCE
◄ KWIATUSZKI
◄ SŁONECZKA
◄ RODZINKA  
Złożone z zaproszonych gości oraz członków i sympatyków mieleckich grup trzeźwościowych ich rodzin i przyjaciół.

Najlepszą drużyną turnieju okazała się drużyna strzelecka „ELZA” w składzie: Dorota Chorązka, Marian Miodunka, Andrzej Dąbrowski i to oni przez rok będą właścicielami Pucharu Przechodniego Prezesa Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie”. 


II miejsce przypadło drużynie „Klub Historyczny „PRAWDA i PAMIĘĆ”,


  
III miejsce zdobyła drużyna JS Strzelec 2093

 Pozostałe miejsca, zostały uhonorowane pamiątkowymi dyplomami.
Obsługę sędziowską i prowadzenie zawodów zapewnił Klub Strzelecki „Vis LOK – Mielec", a Sędzią Głównym był kol. Zenon Krawiec. W kategorii strzeleckiej najmłodszych, którą prowadziła nasza koleżanka Krystyna Dudzik, zwyciężyli:

miejsce I – Piętal Bartosz
miejsce II – Piętal Kamil
miejsce III – Baum Kacper


Zwycięzcy otrzymali medale i słodycze, a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia, w postaci słodkich paczuszek.
Ponieważ był to przede wszystkim piknik rodzinny, nie mogło zabraknąć zabaw, oraz konkursów dla dzieci starszych i młodszych, które prowadziła pani Zofia Radwańska. Wśród gier i zabaw odbył się min. konkurs rysunkowy o tematyce „moja rodzina”.
Wszystkie dzieci biorące udział w zabawach, otrzymały nagrody książkowe w swoich kategoriach wiekowych, oraz słodycze, ufundowane przez Poradnię Specjalistyczną „ARKA”.
Catering zapewniła restauracja „Dwa Mosty” w przemiłej obsłudze niezawodnej szefowej Teresy Indyk . W  pikniku uczestniczyło blisko 90 osób. 


Pragniemy podziękować Zarządowi Stowarzyszenia: Prezesowi Bogusławowi Kołaczowi, wiceprezesowi  Wirginiuszowi Królewiczowi, oraz członkom zarządu Henrykowi Pokrzywińskiemu, Annie Jasińskiej, Orlannie Tokarz, a także Jarosławowi Podpłomykowi, oraz  wszystkim pozostałym osobom zaangażowanym w pomoc w organizacji XV Turnieju Strzeleckiego o Puchar Przechodni Prezesa Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie”.
Podziękować należy również sponsorom, którzy wspierają inicjatywy Stowarzyszenia, w tym roku były to mieleckie firmy:
Froneri Polska Sp. z.o.o oraz XERIMA.
Specjalne podziękowanie dla Zarządu Klubu Strzeleckiego „VIS LOK Mielec”, który już po raz kolejny obsługiwał mielecką strzelnicę podczas zawodów.
Turniej Strzelecki jak i inne nasze działania są realizowane przy udziale zleceniodawcy – Gminy Miejskiej Mielec.
Kolejnym działaniem Stowarzyszenia trzeźwościowego „Nowe Życie” jest organizacja wyjazdu na XXXI Spotkania Trzeźwościowe  w Częstochowie.

O kolejnych działaniach Stowarzyszenia będziemy informować na bieżąco. 


Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy
Gminy Miejskiej Mielec


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz