poniedziałek, 15 maja 2017

WALNE ZEBRANIE

Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowego „NOWE ŻYCIE”

Zaprasza wszystkich członków

naKtóre odbędzie się w dniu  w dniu 31.05.2017 r.  
godz. 17.30 w I terminie, 18.00 w II terminie.
w siedzibie Stowarzyszenia w Mielcu, ul. Chopina 8

Porządek obrad:

1.     Otwarcie Zebrania, wybór przewodniczącego Zebrania, stwierdzenie ważności Zebrania
2.     Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2016 r.
3.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 r.
4.     Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
5.     Wybór Komisji Skrutacyjnej
6.     Wybory nowego Zarządu
7.     Przyjęcie uchwał i wniosków oraz planu pracy na kolejny okres
8.     Wolne wnioski, dyskusja
Jednocześnie przypominamy, że udział w Walnym Zebraniu jest statutowym obowiązkiem członka Stowarzyszenia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz