sobota, 10 maja 2014

„Nowe Życie” w nowej kadencji.

     W dniu 16.04.2014 w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się XVII Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze. Członkowie „ Nowego Życia” po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi ponownie obdarzyli zaufaniem dotychczasowego Prezesa Bogusława Kołacza i W-e prezesa Wirginiusza Królewicza , powierzając im prowadzenie organizacji na kolejne trzy lata. W sposób uroczysty pożegnano wieloletniego członka  Zarządu Stowarzyszenia kol. Józefa Sosińskiego, dziękując mu za duży wkład w rozwój i funkcjonowanie „ Nowego Życia” przez trzy ubiegłe kadencje.
      Na zakończenie Zebrania nowo wybrany prezes Bogusław Kołacz zaprosił wszystkich członków i ich rodzin do udziału w X jubileuszowym Turnieju Strzeleckim o Puchar Prezesa  Stowarzyszenia Trzeźwościowego „ Nowe Życie”, który odbędzie się w dn. 10.05.2014.

    W dniach 11.04-13.04 2014 Stowarzyszenie zorganizowało obóz terapeutyczny w Kleczy Dolnej k\Wadowic dla osób uzależnionych i współuzależnionych pod hasłem” Słuchać, by usłyszeć; usłyszeć , by zrozumieć; zrozumieć , by zmienić’. Zajęcia terapeutyczne poprowadził dyr. Ośrodka Terapii Uzależnień Leszek Piasecki wraz z Agnieszką Pawlak.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz