środa, 8 marca 2023

1,5% ODPISU OD PODATKU

 

Od 2005 roku mamy status OPP i możemy otrzymywać darowizny z 1,5% odpisu od podatku.


Przekaż nam odpis ze
swojego podatku.

KRS 0000219331Na co idą te pieniądze – Stowarzyszenie pomaga osobom uzależnionym i
współuzależnionym, osobom w kryzysie, ofiarom i sprawcom przemocy oraz świadczy
pomoc prawną w oparciu o dotacje, które jednak nie są wystarczające na pokrycie kosztów
wszystkich naszych działań. Chcąc oferować pomoc na tym samym poziomie merytorycznym
musimy szukać innych źródeł finansowania i stąd prośba o przekazywanie tego 1,5% na rzecz
Stowarzyszenia. Podobno w Polsce każda rodzina statystycznie jest dotknięta problemem
uzależnień – chcemy to zmienić. Zainteresowanym oferujemy bezpłatne wypełnienie
deklaracji PIT w zamian za przekazanie 1,5%. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Mielcu,
ul. Chopina 8/Mickiewicza 2 tel. 17 583 40 00.
Możemy pomóc sobie wzajemnie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz