poniedziałek, 14 stycznia 2019

Opłatek środowisk trzeźwościowych
Spotkanie opłatkowe
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie” przy współudziale Poradni Specjalistycznej „Arka”, zorganizowało spotkanie opłatkowe środowisk trzeźwościowych w siedzibie KANY przy parafii MBNP w Mielcu.


W dniu 10 stycznia 2019 r. o godz. 18.00 w siedzibie Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” w Mielcu odbyło się spotkanie opłatkowe środowisk trzeźwościowych z terenu Mielca.

Przybyłych gości przywitał: Prezes  Nowego Życia” Bogusław Kołacz, a byli to min. Prezydent Mielca Jacek Wiśniewski, ks. prałat Bogusław Połeć, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych UM Mielca Agata Ćwięka, Dyrektor PCPR Mielec Beata Kardyś, Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego Kinga Bielec, Prezes TPD O/Mielec Grażyna Chamielec, Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn Alicja Krogulec, Dyrektor OPiTU Mielec Leszek Piasecki, Właściciel Biura Księgowego Andrzej Świderek oraz członkowie Stowarzyszenia, grup trzeźwościowych i abstynenckich.

Po powitaniu kilka słów do obecnych skierował Prezydent Jacek Wiśniewski podkreślając jak ważną rolę społeczną pełnią działania związane z profilaktyką i leczeniem uzależnień, gdyż alkoholizm, narkomania i wszystkie inne nałogi stanowią ogromne zagrożenie we współczesnym świecie. Życzył wszystkim dalszej owocnej pracy na tym polu.
Następnie Wiceprezes Stowarzyszenia podziękował darczyńcom – Pani Grażynie Kłaczyńskiej, Teresie Indyk, Ewie i Stanisławowi Koniecznym oraz wszystkim członkom i pracownikom Stowarzyszenia za pomoc w zorganizowaniu tego spotkania po czym oddał głos proboszczowi Parafii MBNP w Mielcu.
Ks. prałat Bogusław Połeć skierował do zebranych słowa o nadziei, miłości i wierze – tym z czym kojarzy nam się okres Bożego Narodzenia. Mówił o tym abyśmy nigdy nie zapominali o wartościach jakie przynosi nowo narodzony Zbawiciel i że zawsze jest czas na to aby otrząsnąć się z grzechu. Nasza niezatapialna ARKA czeka i jest w niej miejsce dla każdego kto zechce wsiąść by rozpocząć swoje „nowe życie”.  Po odczytaniu Ewangelii wg. Św. Łukasza pobłogosławił opłatki i wszystkich obecnych na kolejny rok.

Po tradycyjnym łamaniu opłatkiem i życzeniach głos zabrał Leszek Piasecki dyrektor OPiTU Mielec oraz jeden z inicjatorów powstania Stowarzyszenia, który również podkreślił wagę problemów jakimi zajmuje się Stowarzyszenie czy prowadzony przez niego Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, dziękował za dotychczasową i życzył dalszej równie owocnej współpracy. Podziękowania i życzenia złożyła również zebranym Kinga Bielec Przewodnicząca WRPP od wielu lat współpracująca ze Stowarzyszeniem. Henryk Pokrzywiński członek Zarządu i jeden z założycieli Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” w kilku słowach przypomniał historię powstania i działalność Stowarzyszenia.


Jak zwykle w tego typu spotkaniach bardzo ważnym elementem była integracja środowisk trzeźwościowych, abstynenckich i promujących zdrowy styl życia. Tak zwane rozmowy w kuluarach przyczyniają się do zacieśniania współpracy, a nierzadko wtedy również rodzą się nowe projekty czy inicjatywy.

Spotkanie uświetniły kolędy w wykonaniu artystów z Orkiestry Dętej w Dobryninie oraz gościnny występ Przemysława Pawłowskiego z zespołu Cantica Romanza – którym serdecznie dziękujemy za stworzenie wspaniałego nastroju.W.Kr.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz