czwartek, 14 kwietnia 2022

Działalność Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Radomyślu Wielkim i Przecławiu w 2022 r.

 

Działalność prowadzonych przez Stowarzyszenie Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Radomyślu Wielkim i w Przecławiu w 2022 r.


HARMONOGRAM UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W POWIECIE MIELECKIM W 2022 R.

 

 

Punkt I - NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Punkt II - NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Punkt III - NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Punkt IV: NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Punkt V: NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Nazwa podmiotu:

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie”
ul. Chopina 8
39-300 Mielec

„Pasieka” – Fundacja Rozwoju i Wsparcia
ul. Pl. Jana Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów

Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich „Nowy Horyzont”
ul. Leszczyńskiego 3
35-061 Rzeszów

Okręgowa Izba Radców Prawnych
w Rzeszowie

Okręgowa Rada Adwokacka

w Rzeszowie

Gmina:

Radomyśl Wielki

Przecław

Padew Narodowa

Wadowice Górne

Borowa

Tuszów Narodowy

Gawłuszowice

Mielec - PCPR

Mielec - PCPR

Adres:

ul. Rynek 1

ul. Zielona 50

ul. Rynek 15

Wadowice Górne 116

Borowa 223

Tuszów Narodowy 225

Gawłuszowice 5

ul. Żeromskiego 34

ul. Żeromskiego 34

Dni tygodnia:

Siedziba:

Dom Seniora

Szkoła Podstawowa

Gminny Ośrodek Kultury

Urząd Gminy

 

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Gminna

Biblioteka Publiczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu

Poniedziałek

8.00 -13.00

 

 

 

8.00 -13.00

8.00 - 14.00

 

8.00 - 12.00

12.00 - 16.00

Wtorek

 

8.00 -13.00

 

8.00 -13.00

 

 

14.00 - 20.00

8.00 – 12.00

12.00 - 16.00

Środa

8.00 -13.30

 

8.00 -13.00

 

 

8.00 - 14.00

 

8.00 - 12.00

12.00 - 16.00

Czwartek

 

8.00 -13.30

 

8.00 -13.00

 

 

14.00 - 20.00

8.00 - 12.00

12.00 - 16.00

Piątek

8.00 -13.00

 

15.00 -20.00

 

 

8.00 - 14.00

 

8.00 - 12.00

12.00 - 16.00

 

Ø  Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej albo osobie samozatrudnionej, niezatrudniającej innych osób
w ciągu ostatniego roku.

Ø  Zgłoszeń do punktów  można dokonywać telefonicznie pod nr: 17 78 00 416 (pon. – pt., w godz. 7.30-15.30), e-mailem: npp@powiat-mielecki.pl lub na stronie: https://np.ms.gov.pl/

Ø  Osoby, które ze względu na stopień niepełnosprawności ruchowej oraz osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu nie są w stanie przybyć do punktu, będą mogły  skorzystać z pomocy prawnej poza punktem nieodpłatnej pomocy prawnej albo otrzymać poradę prawną przez telefon lub drogą elektroniczną. Porada prawna  będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby.

Ø  W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego świadczenie pomocy prawnej może odbywa się także za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Do świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 


Link do harmonogramu:

HARMONOGRAM pracy Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Mieleckim w 2022 r.


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA obejmuje:

1) poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
2) wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym - w to miejsce prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu oraz poinformować o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
4) nieodpłatną mediację.

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE obejmuje:

1) poinformowanie o przysługujących prawach i obowiązkach,
2) wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, sporządzenie planu działania i pomoc w jego realizacji,
3) nieodpłatną mediację.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.


NIEODPŁATNA MEDIACJA obejmuje:


1) poinformowanie o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów,
2) przeprowadzenie mediacji,
3) przygotowanie wniosku o przeprowadzenie mediacji, wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem
3) przeprowadzenie mediacji.

Z nieodpłatnej pomocy może skorzystać każdy, kto nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy i złoży takie oświadczenie. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.


Działanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punktach na terenie Powiatu Mieleckiego, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego świadczenie pomocy prawnej może odbywać się także za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

  Termin wizyty w punkcie można ustalić:

pod numerem telefonu: 17 78 00 416 (pon. – pt., w godz. 7.30 - 15.30),
za pośrednictwem strony internetowej

 https://np.ms.gov.pl/podkarpackie/mielecki

 https://np.ms.gov.pl/zapisy

e-mailem: npp@powiat-mielecki.pl

Szczegółowe informacje:  https://np.ms.gov.pl/

Informacji o Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Mieleckim znajdziesz pod tym linkiem:

Informacje o NPPP w Powiecie Mieleckim


Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Nowe Życie" oraz 

Kancelaria Adwokacka, Kancelaria Radcy Prawnego w Radomyślu Wielkim 

wspólnie opracowały poradniki dla osób, które chciałyby samodzielnie spróbować dochodzenia swoich praw przed Sądem. Dotyczą najczęściej spotykanych spraw z zakresu prawa rodzinnego: rozwodu, alimentów i ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Poradniki i formularze do pobrania pod linkiem:

Rozwód - poradnik

Pozew o rozwód

Alimenty - poradnik

Pozew o alimenty

Ograniczenie władzy rodzicielskiej - poradnik

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej

Zachęcamy do skorzystania z udostępnionych wzorów pism.

Skorzystanie z dostępnych materiałów jest całkowicie bezpłatne.

Zapraszamy na Webinar dotyczącą Uzależnień, Przemocy, Zadłużenia i Zabezpieczenia społecznego:
Pod tym linkiem można zapoznać się z prezentacją z Webinaru dotyczącą Uzależnień, Przemocy, Zadłużenia i Zabezpieczenia społecznego: 

Przemoc, uzależnienia, zadłużenie i zabezpieczenie społeczne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz