sobota, 19 października 2013   KRS 0000219331

STOWARZYSZENIE  TRZEŹWOŚCIOWE
39-300 Mielec, ul. Chopina 8,  tel: 17-583-40-00
www.nowezycie.mielec.pl, e-mail:stowarzyszenie@nowezycie.mielec.pl
KONTO  BANKOWE:
Multi Bank:
23 1140 2017 0000 4802 0787 0522

REGON  690507807
NIP  817-16-61-333

OGŁOSZENIE


Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” zaprasza na obóz terapeutyczny do  miejscowości:

Muszyna

w dniach 15 do 17.11.2013

Temat obozu: „Odpowiedzialność za trzeźwe życie”


Wyjazd w dniu 15..11.2013r o godz. 6.00 z ul. Głowackiego – obok dworca PKP (z pod kasztana)

Obóz przeznaczony jest dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Dla osób uzależnionych wymagana jest minimum 3 miesiące abstynencji.

Ilość miejsc ograniczona do 15 +3 (specjaliści terapii oraz kierowca)

Opłata:
Członek stowarzyszenia – 105 zł;
Nie zrzeszeni – 120 zł.

Warunkiem uzyskania zniżki przez członka stowarzyszenia jest uregulowana składka członkowska za 2012 oraz 2013 rok.

Opłatę na obóz dokonać należy do dnia 08.11.2013 r. u kol. Bogusława Kołacz, Wirginiusz Królewicz tel. 175834000  na zasadach obowiązujących  dotychczas.

W trakcie obozu w ramach integracji przewidziana jest turystyka..


Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy
Gminy Miejskiej Mielec

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz